چای ساز

چای ساز

چای ساز بخرم؟

ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد که فرصت کافی برای دم کردن یک چای خوش طعم نداشته باشید و یا ممکن است درست کردن یک چای تازه دم با سماور برایتان سخت باشد و همچنین معمولا بعد از غذا خوردن و یا در طول روز بیشتر از هر نوشیدنی چای میخورید، برای اینکه بتوانید براحتی در کمترین زمان ممکن برای خود چای درست کنید، شما میتوانید از چای ساز­ها استفاده کنید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/798cfc17bb055f5f9716b8560077eb17d4d5c599_1604943872.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتری برقی میگل مدل GEK 180

کتری برقی میگل مدل GEK 180
کتری برقی میگل مدل GEK 180

۳٪

۵۸۷,۰۰۰

تومان

۳٪

۵۸۷,۰۰۰

۵۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111035514.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز بوش مدل TTA2201

چای ساز بوش مدل TTA2201
چای ساز بوش مدل TTA2201

۶٪

۱,۹۲۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۱,۹۲۰,۰۰۰

۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119458147.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز میگل مدل GTS 070

چای ساز میگل مدل GTS 070
چای ساز میگل مدل GTS 070

٪

تومان

٪

۲,۱۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c079e9d8cb92f47fe9bacd0eff255e0b40a2c94a_1595410699.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز میگل مدل GTS 302۱

چای ساز میگل مدل GTS 302۱
چای ساز میگل مدل GTS 302۱

٪

تومان

٪

۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f88090ffc09ff015bf6a31d71fa7d60ad2ab63d2_1602484091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز پارس‌ خزر مدل IEAEXPERT

چای ساز پارس‌ خزر مدل IEAEXPERT
چای ساز پارس‌ خزر مدل IEAEXPERT

٪

تومان

٪

۱,۹۵۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/745814.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز بوش مدل TTA5603

چای ساز بوش مدل TTA5603
چای ساز بوش مدل TTA5603

۲۱٪

۲,۹۶۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۲,۹۶۰,۰۰۰

۲,۳۴۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bbf9458271b77035c05d4558052316c81928e0e7_1612357300.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز میگل مدل GTS 070 - A به همراه قوری پیرکس هدیه

چای ساز میگل مدل GTS 070 - A به همراه قوری پیرکس هدیه
چای ساز میگل مدل GTS 070 - A به همراه قوری پیرکس هدیه

۴٪

۱,۹۴۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۱,۹۴۰,۰۰۰

۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8f235fa1ae1c937bdbde0d5ca7d6193f8b07de02_1612359297.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز میگل مدل GTS 070 - B به همراه قوری چینی هدیه

چای ساز میگل مدل GTS 070 - B به همراه قوری چینی هدیه
چای ساز میگل مدل GTS 070 - B به همراه قوری چینی هدیه

٪

تومان

٪

۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/157950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز بوش مدل TTA2010

چای ساز بوش مدل TTA2010
چای ساز بوش مدل TTA2010

٪

تومان

٪

۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aea0940aba8160e2c4b85f7286b278dc38b82e07_1595593763.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز میگل مدل GTS 300

چای ساز میگل مدل GTS 300
چای ساز میگل مدل GTS 300

٪

تومان

٪

۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2045283.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز بوش مدل TTA5883

چای ساز بوش مدل TTA5883
چای ساز بوش مدل TTA5883

٪

تومان

٪

۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5bd88951fec353c32425aeb4e63490f9c62718fb_1607612671.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز میگل مدل 060

چای ساز میگل مدل 060
چای ساز میگل مدل 060

۲٪

۲,۱۴۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۲,۱۴۰,۰۰۰

۲,۰۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110729035.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز فیلیپس مدل HD7301/00

چای ساز فیلیپس مدل HD7301/00
چای ساز فیلیپس مدل HD7301/00

٪

تومان

٪

۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/294efc5e482d688fa35d419ea7cf2d82f020a5f6_1599911405.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز بیم مدل TM2801MST

چای ساز بیم مدل TM2801MST
چای ساز بیم مدل TM2801MST

٪

تومان

٪

۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114743244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز سیماران مدل STM166

چای ساز سیماران مدل STM166
چای ساز سیماران مدل STM166

۵٪

۱,۴۸۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۱,۴۸۰,۰۰۰

۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ed1f32852c1aedafd7df6bf7aa6342bd59ed6aae_1615812242.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز پارس خزر مدل چاینوش

چای ساز پارس خزر مدل چاینوش
چای ساز پارس خزر مدل چاینوش

٪

تومان

٪

۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1e280606d9c224cd5f4e1007d153bd0174e54486_1603832630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز فلر مدل TS-470

چای ساز فلر مدل TS-470
چای ساز فلر مدل TS-470

٪

تومان

٪

۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a525a2a7a95591391594bc161fa3ea8a59db96eb_1602755157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چای ساز کرکماز مدل A331-02

چای ساز کرکماز مدل A331-02
چای ساز کرکماز مدل A331-02

٪

تومان

٪

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن