چراغ خواب کودک

چراغ خواب کودک

چگونگی تامین نور برای اتاق کودک

در اتاق کودک نیازمند نور هستیم، برای این که کودکان وقت زیادی را آنجا صرف خواهند کرد، برای لباس پوشیدن، مطالعه و خوابیدن و بازی کردن پس بهتر است محل استقرار اتاق کودک در نمای جنوبی ساختمان باشد تا از نور خورشید برخوردار شود.

میزان روشنایی در اتاق کودک اهمیت زیادی دارد. نور مستقیم و درخشان برای نوزادان مناسب نیست. به همین دلیل برای تلطیف نور خورشید در روز از پرده‌های نازکی که با عبور دادن نور از تندی آن می‌کاهند برای پنجره‌های اتاق نوزاد می‌توان استفاده کرد و در شب برای تأمین نور اتاق از چراغ‌هایی که نور را به سقف می‌تابانند می‌توان برای ایجاد نور غیرمستقیم و کافی بهره گرفت.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3748206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب رنگین کمانی کودک مدل Lucky Rainbow

چراغ خواب رنگین کمانی کودک مدل Lucky Rainbow
چراغ خواب رنگین کمانی کودک مدل Lucky Rainbow

٪

تومان

٪

۷۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e69c44a1d2be9adc19da7d14c664eec06521325f_1604316262.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک مدل H.L8883

چراغ خواب کودک مدل H.L8883
چراغ خواب کودک مدل H.L8883

٪

تومان

٪

۳۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120227062.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک طرح ستاره مدل PL2

چراغ خواب کودک طرح ستاره مدل PL2
چراغ خواب کودک طرح ستاره مدل PL2

٪

تومان

٪

۵۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/40462a7c3a0cb6c4273cf04b74e8529e85075d99_1611684925.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب اتاق کودک مدل فروزن کد 15

چراغ خواب اتاق کودک مدل فروزن کد 15
چراغ خواب اتاق کودک مدل فروزن کد 15

٪

تومان

٪

۳۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1268314.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب سه بعدی گالری دکوماس طرح توپ فوتبال کد DMS151

چراغ خواب سه بعدی گالری دکوماس طرح توپ فوتبال کد DMS151
چراغ خواب سه بعدی گالری دکوماس طرح توپ فوتبال کد DMS151

٪

تومان

٪

۱۱۲,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/78e854a239d298c2e1196350d214cb8539c74bc0_1609594457.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب اتاق کودک مدل شلمان کد 001254

چراغ خواب اتاق کودک مدل شلمان کد 001254
چراغ خواب اتاق کودک مدل شلمان کد 001254

٪

تومان

٪

۲۹۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117367952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک طرح قلب

چراغ خواب کودک طرح قلب
چراغ خواب کودک طرح قلب

٪

تومان

٪

۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115672369.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک کد 220

چراغ خواب کودک کد 220
چراغ خواب کودک کد 220

٪

تومان

٪

۱۲,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113983555.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح یونیکورن کد 51 به همراه چراغ رومیزی

لوستر کودک طرح یونیکورن کد 51 به همراه چراغ رومیزی
لوستر کودک طرح یونیکورن کد 51 به همراه چراغ رومیزی

٪

تومان

٪

۳۶۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ba57d56eddeea3f47cb816dcece0d9c9875f144_1601927926.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک مدل پری و تک شاخ کد 97

لوستر کودک مدل پری و تک شاخ کد 97
لوستر کودک مدل پری و تک شاخ کد 97

٪

تومان

٪

۱۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/87d6729ffd4f283dc98df695426a7f0577d6083f_1599290578.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک مدل قارچی کد 01

چراغ خواب کودک مدل قارچی کد 01
چراغ خواب کودک مدل قارچی کد 01

٪

تومان

٪

۱۲,۹۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7419a291b9e29365eb4a275399bface7a70165b3_1600553657.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح خرس نانان کد LMN212

لوستر اتاق کودک طرح خرس نانان کد LMN212
لوستر اتاق کودک طرح خرس نانان کد LMN212

۷٪

۳۴۵,۰۰۰

تومان

۷٪

۳۴۵,۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112079223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب دیواری کودک کد M525/1

چراغ خواب دیواری کودک کد M525/1
چراغ خواب دیواری کودک کد M525/1

۱۶٪

۲۴۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۲۴۰,۰۰۰

۲۰۱,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5234277.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک مدل 01

لوستر اتاق کودک مدل 01
لوستر اتاق کودک مدل 01

٪

تومان

٪

۱۵۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4580398.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ مطالعه کودک مدل کیتی

چراغ مطالعه کودک مدل کیتی
چراغ مطالعه کودک مدل کیتی

٪

تومان

٪

۹۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4734569.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک پارسافن لیزر طرح کارتونی اسب تک شاخ

چراغ خواب کودک پارسافن لیزر طرح کارتونی اسب تک شاخ
چراغ خواب کودک پارسافن لیزر طرح کارتونی اسب تک شاخ

٪

تومان

٪

۱۴۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56ca7fddb8290e5f5ff334884cbf479e292cb266_1609525389.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک مدل گوی کد 01

چراغ خواب کودک مدل گوی کد 01
چراغ خواب کودک مدل گوی کد 01

۴۰٪

۷۰,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۷۰,۰۰۰

۴۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113211806.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح فرشته کوچولو

لوستر اتاق کودک طرح فرشته کوچولو
لوستر اتاق کودک طرح فرشته کوچولو

۱۴٪

۳۷۲,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۳۷۲,۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113982691.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح یونیکورن کد49

لوستر کودک طرح یونیکورن کد49
لوستر کودک طرح یونیکورن کد49

٪

تومان

٪

۱۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110585352.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک طرح شب بخیر کد 1073

چراغ خواب کودک طرح شب بخیر کد 1073
چراغ خواب کودک طرح شب بخیر کد 1073

٪

تومان

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2482996.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک هامان مدل فانوس

چراغ خواب کودک هامان مدل فانوس
چراغ خواب کودک هامان مدل فانوس

۲۰٪

۲۵,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۲۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114323377.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح ستاره کد 58 به همراه آباژور

لوستر کودک طرح ستاره کد 58 به همراه آباژور
لوستر کودک طرح ستاره کد 58 به همراه آباژور

٪

تومان

٪

۳۶۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4944756.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور اتاق کودک طرح زئوس

آباژور اتاق کودک طرح زئوس
آباژور اتاق کودک طرح زئوس

٪

تومان

٪

۲۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113983314.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور کودک طرح یونیکورن کد 50

آباژور کودک طرح یونیکورن کد 50
آباژور کودک طرح یونیکورن کد 50

٪

تومان

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9fb2c04bcedf46182ba8581c8f4b8f994e8a0202_1601928164.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک مدل پری و تک شاخ کد 98

چراغ خواب کودک مدل پری و تک شاخ کد 98
چراغ خواب کودک مدل پری و تک شاخ کد 98

٪

تومان

٪

۱۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117475571.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح خرگوش راه راه کد 75

لوستر کودک طرح خرگوش راه راه کد 75
لوستر کودک طرح خرگوش راه راه کد 75

٪

تومان

٪

۱۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8a2dfcbfe41e4a3145d70b0528de2cfba8b4e563_1603304423.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک مدل توپ فوتبال

لوستر کودک مدل توپ فوتبال
لوستر کودک مدل توپ فوتبال

٪

تومان

٪

۱۱۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/698080.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک جیک جیک مدل مک کویین

لوستر کودک جیک جیک مدل مک کویین
لوستر کودک جیک جیک مدل مک کویین

٪

تومان

٪

۲۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/617fef345bcb2e3dbc40afde2fe3493eba3eb34c_1600805379.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک مدل پاندا

چراغ خواب کودک مدل پاندا
چراغ خواب کودک مدل پاندا

٪

تومان

٪

۳۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121725505.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک طرح گوی آدم برفی

چراغ خواب کودک طرح گوی آدم برفی
چراغ خواب کودک طرح گوی آدم برفی

٪

تومان

٪

۱۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f6bf98bf6764797b04eb9de9d3328f25e36368e_1598254516.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک پارسی نو مدل Mushroom

چراغ خواب کودک پارسی نو مدل Mushroom
چراغ خواب کودک پارسی نو مدل Mushroom

٪

تومان

٪

۱۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110586125.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک طرح کیتی کد 1079

چراغ خواب کودک طرح کیتی کد 1079
چراغ خواب کودک طرح کیتی کد 1079

٪

تومان

٪

۹۹,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117004576.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور اتاق کودک طرح خرس نانان مدل FBF کد JPN-023

آباژور اتاق کودک طرح خرس نانان مدل FBF کد JPN-023
آباژور اتاق کودک طرح خرس نانان مدل FBF کد JPN-023

۶٪

۳۰۷,۰۰۰

تومان

۶٪

۳۰۷,۰۰۰

۲۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8e1590e801d054d2c9f197123f19a61876869c69_1615120656.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور رومیزی کودک مدل یونیکورن

آباژور رومیزی کودک مدل یونیکورن
آباژور رومیزی کودک مدل یونیکورن

٪

تومان

٪

۳۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/836223e9da7e5f268c2a4698d7bdd42415295aff_1612774068.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب دیواری اتاق کودک مدل 001 بسته 2 عددی

چراغ خواب دیواری اتاق کودک مدل 001 بسته 2 عددی
چراغ خواب دیواری اتاق کودک مدل 001 بسته 2 عددی

٪

تومان

٪

۳۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5031605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح ابر و کبوتر

لوستر اتاق کودک طرح ابر و کبوتر
لوستر اتاق کودک طرح ابر و کبوتر

٪

تومان

٪

۲۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/54f0e8378c88e06edb74c5364b5c474a71de1c96_1606158539.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک مدل پرنسس کد 99

لوستر کودک مدل پرنسس کد 99
لوستر کودک مدل پرنسس کد 99

٪

تومان

٪

۱۷۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116968017.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور اتاق کودک طرح اسب تک شاخ یونیکورن

آباژور اتاق کودک طرح اسب تک شاخ یونیکورن
آباژور اتاق کودک طرح اسب تک شاخ یونیکورن

۱۴٪

۳۲۵,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۳۲۵,۰۰۰

۲۷۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8178b948f93d1a4e3a7f95b48a696a18cc5dfadd_1599308853.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک باسئوس طرح گربه مدل DGAM-A02

چراغ خواب کودک باسئوس طرح گربه مدل DGAM-A02
چراغ خواب کودک باسئوس طرح گربه مدل DGAM-A02

٪

تومان

٪

۳۹۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4680562.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک پارسافن لیزر طرح کارتونی پاتریک

چراغ خواب کودک پارسافن لیزر طرح کارتونی پاتریک
چراغ خواب کودک پارسافن لیزر طرح کارتونی پاتریک

٪

تومان

٪

۱۳۷,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111832548.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح خرس شال دار کد 001

لوستر کودک طرح خرس شال دار کد 001
لوستر کودک طرح خرس شال دار کد 001

٪

تومان

٪

۱۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a8a8b07c86c35ffb2e6c4ea68471efd3cf26a62b_1601318451.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور کودک طرح کفشدوزک کد 92

آباژور کودک طرح کفشدوزک کد 92
آباژور کودک طرح کفشدوزک کد 92

٪

تومان

٪

۱۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b926d650730423a10c229e24c3203b269fd2acf1_1603115896.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور رومیزی کودک مدل کیتی کد 9912

آباژور رومیزی کودک مدل کیتی کد 9912
آباژور رومیزی کودک مدل کیتی کد 9912

٪

تومان

٪

۱۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112682739.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح خرس شال دار کد 36

لوستر اتاق کودک طرح خرس شال دار کد 36
لوستر اتاق کودک طرح خرس شال دار کد 36

٪

تومان

٪

۱۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112426555.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر كودك طرح ماه و ابر كد 030

لوستر كودك طرح ماه و ابر كد 030
لوستر كودك طرح ماه و ابر كد 030

٪

تومان

٪

۱۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119527868.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک مدل رنگین کمان

لوستر کودک مدل رنگین کمان
لوستر کودک مدل رنگین کمان

۱۶٪

۳۸۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۳۸۰,۰۰۰

۳۱۹,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110667317.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب طرح ماشین audi کد 1146

چراغ خواب طرح ماشین audi کد 1146
چراغ خواب طرح ماشین audi کد 1146

٪

تومان

٪

۹۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3425072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک لاکی مدل 11569

چراغ خواب کودک لاکی مدل 11569
چراغ خواب کودک لاکی مدل 11569

٪

تومان

٪

۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3622987.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب دیواری کودک چوبین مدل باب اسفنجی

چراغ خواب دیواری کودک چوبین مدل باب اسفنجی
چراغ خواب دیواری کودک چوبین مدل باب اسفنجی

۲۶٪

۸۵,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۸۵,۰۰۰

۶۲,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8ad194c68aef772046e64601b93effbf1fdda477_1606159646.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور رومیزی کودک مدل پرنسس کد 100

آباژور رومیزی کودک مدل پرنسس کد 100
آباژور رومیزی کودک مدل پرنسس کد 100

٪

تومان

٪

۱۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/06013e16b9989559271771cf9b8ca94431bc27e9_1601804436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک مدل خرگوش

چراغ خواب کودک مدل خرگوش
چراغ خواب کودک مدل خرگوش

٪

تومان

٪

۳۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3616441.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب دیواری کودک چوبین مدل کیتی

چراغ خواب دیواری کودک چوبین مدل کیتی
چراغ خواب دیواری کودک چوبین مدل کیتی

۱۶٪

۷۴,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۷۴,۰۰۰

۶۲,۱۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114218926.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح فیل و گنجشک کد55 به همراه چراغ خواب

لوستر کودک طرح فیل و گنجشک کد55 به همراه چراغ خواب
لوستر کودک طرح فیل و گنجشک کد55 به همراه چراغ خواب

٪

تومان

٪

۳۴۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113109983.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح خرس نانان کد LMN212

لوستر اتاق کودک طرح خرس نانان کد LMN212
لوستر اتاق کودک طرح خرس نانان کد LMN212

۷٪

۳۴۵,۰۰۰

تومان

۷٪

۳۴۵,۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1703757.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب رومیزی جیک جیک مدل دختر توت فرنگی

چراغ خواب رومیزی جیک جیک مدل دختر توت فرنگی
چراغ خواب رومیزی جیک جیک مدل دختر توت فرنگی

٪

تومان

٪

۱۰۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e9e269d572e9f1cf84cb1eddb2d081125e41b61_1594215684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب سه بعدی گالری دکوماس طرح کشتی کد DMS150

چراغ خواب سه بعدی گالری دکوماس طرح کشتی کد DMS150
چراغ خواب سه بعدی گالری دکوماس طرح کشتی کد DMS150

٪

تومان

٪

۱۱۷,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113948645.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح خرس کلاه دار کد 48

لوستر کودک طرح خرس کلاه دار کد 48
لوستر کودک طرح خرس کلاه دار کد 48

٪

تومان

٪

۱۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/acf8f020ed8f5c8ff672597d99d5b89376426725_1609320981.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب اتاق کودک مدل 0011

چراغ خواب اتاق کودک مدل 0011
چراغ خواب اتاق کودک مدل 0011

۱۲٪

۱۵۵,۵۰۰

تومان

۱۲٪

۱۵۵,۵۰۰

۱۳۶,۸۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4389800.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب سه بعدی پارسافن لیزر طرح توپ فوتبال 16 رنگ ریموت دار

چراغ خواب سه بعدی پارسافن لیزر طرح توپ فوتبال 16 رنگ ریموت دار
چراغ خواب سه بعدی پارسافن لیزر طرح توپ فوتبال 16 رنگ ریموت دار

٪

تومان

٪

۱۸۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111627793.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب دیواری کودک طرح خرس

چراغ خواب دیواری کودک طرح خرس
چراغ خواب دیواری کودک طرح خرس

٪

تومان

٪

۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1728114.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک جیک جیک 1 شعله مدل باب اسفنجی

لوستر کودک جیک جیک 1 شعله مدل باب اسفنجی
لوستر کودک جیک جیک 1 شعله مدل باب اسفنجی

٪

تومان

٪

۱۷۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1847612.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ رومیزی دکوفان مدل Pokemon1

چراغ رومیزی دکوفان مدل Pokemon1
چراغ رومیزی دکوفان مدل Pokemon1

٪

تومان

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114388743.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح شهر بازی کد ۳-۹۰۸۳

لوستر اتاق کودک طرح شهر بازی کد ۳-۹۰۸۳
لوستر اتاق کودک طرح شهر بازی کد ۳-۹۰۸۳

٪

تومان

٪

۹۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1558614.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ دیوارکوب/سقفی دکوفان مدل Mickey Mouse

چراغ دیوارکوب/سقفی دکوفان مدل Mickey Mouse
چراغ دیوارکوب/سقفی دکوفان مدل Mickey Mouse

۲۰٪

۱۰۵,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱۰۵,۰۰۰

۸۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114314953.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب دیواری کودک مدل KIT-01

چراغ خواب دیواری کودک مدل KIT-01
چراغ خواب دیواری کودک مدل KIT-01

٪

تومان

٪

۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ab4bbbbd4d10a197555c9bf2dcba7900e954102b_1610783614.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک افتخار مدل BAC7011

لوستر کودک افتخار مدل BAC7011
لوستر کودک افتخار مدل BAC7011

۵۱٪

۲۲۵,۰۰۰

تومان

۵۱٪

۲۲۵,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112392694.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک طرح فلامینگو

چراغ خواب کودک طرح فلامینگو
چراغ خواب کودک طرح فلامینگو

٪

تومان

٪

۴۶,۵۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb7de7c5d213e8def455f97d80e48f1eff1058a9_1607416339.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور رومیزی کودک مدل سگ بولداگ کد m 1184

آباژور رومیزی کودک مدل سگ بولداگ کد m 1184
آباژور رومیزی کودک مدل سگ بولداگ کد m 1184

٪

تومان

٪

۸۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee18a4c4d8e472bd7e16a34ce92fb7cd8379d18f_1606744209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک جیک جیک مدل پونی

لوستر کودک جیک جیک مدل پونی
لوستر کودک جیک جیک مدل پونی

٪

تومان

٪

۲۱۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dc7656958991db3cc7fb6863e82a6d6fb35dca14_1607415983.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور رومیزی کودک مدل سگ بولداگ کد m 1183

آباژور رومیزی کودک مدل سگ بولداگ کد m 1183
آباژور رومیزی کودک مدل سگ بولداگ کد m 1183

٪

تومان

٪

۸۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/664bbad3c01b376cdceba73d5b857bd107d6b405_1594032063.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک مدل یونیکورن کد M56

چراغ خواب کودک مدل یونیکورن کد M56
چراغ خواب کودک مدل یونیکورن کد M56

٪

تومان

٪

۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112453972.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب مدل Sponge Bob HG-008

چراغ خواب مدل Sponge Bob HG-008
چراغ خواب مدل Sponge Bob HG-008

٪

تومان

٪

۲۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111577050.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور اتاق کودک طرح خرس نانان

آباژور اتاق کودک طرح خرس نانان
آباژور اتاق کودک طرح خرس نانان

۲۰٪

۳۹۸,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۳۹۸,۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112681505.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر و چراغ خواب اتاق کودک طرح خرس شال دار کد 34

لوستر و چراغ خواب اتاق کودک طرح خرس شال دار کد 34
لوستر و چراغ خواب اتاق کودک طرح خرس شال دار کد 34

٪

تومان

٪

۳۵۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4397321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب پارسافن لیزر طرح کارتونی پونی 16 رنگ ریموت دار

چراغ خواب پارسافن لیزر طرح کارتونی پونی 16 رنگ ریموت دار
چراغ خواب پارسافن لیزر طرح کارتونی پونی 16 رنگ ریموت دار

٪

تومان

٪

۱۷۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6451b9c3ba08bd8845a4e51f65d9760ac874b2c4_1601309781.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح کفشدوزک کد91

لوستر کودک طرح کفشدوزک کد91
لوستر کودک طرح کفشدوزک کد91

٪

تومان

٪

۱۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4560195.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب پارسافن لیزر طرح کارتونی مرد عنکبوتی 16 رنگ ریموت دار

چراغ خواب پارسافن لیزر طرح کارتونی مرد عنکبوتی 16 رنگ ریموت دار
چراغ خواب پارسافن لیزر طرح کارتونی مرد عنکبوتی 16 رنگ ریموت دار

٪

تومان

٪

۱۷۹,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114217684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح فیل وگنجشک کد53

لوستر کودک طرح فیل وگنجشک کد53
لوستر کودک طرح فیل وگنجشک کد53

٪

تومان

٪

۱۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d112ebea2ef9370e801ba448e46f0621f09ffae7_1613241790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک طرح ابر مدل 02

چراغ خواب کودک طرح ابر مدل 02
چراغ خواب کودک طرح ابر مدل 02

٪

تومان

٪

۱۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5450096.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک طرح کلبه

چراغ خواب کودک طرح کلبه
چراغ خواب کودک طرح کلبه

٪

تومان

٪

۳۳,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5179868.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح فیل

لوستر اتاق کودک طرح فیل
لوستر اتاق کودک طرح فیل

٪

تومان

٪

۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121876919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب دیواری اتاق کودک طرح عصر یخبندان

چراغ خواب دیواری اتاق کودک طرح عصر یخبندان
چراغ خواب دیواری اتاق کودک طرح عصر یخبندان

۱۵٪

۴۲,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۴۲,۰۰۰

۳۵,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1734288.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک جیک جیک مدل کیتی

لوستر کودک جیک جیک مدل کیتی
لوستر کودک جیک جیک مدل کیتی

٪

تومان

٪

۱۷۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112329008.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک طرح کیتی کد021

لوستر کودک طرح کیتی کد021
لوستر کودک طرح کیتی کد021

٪

تومان

٪

۱۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/07b4738aed3ff57f2e6fa2cc066c83947b53b479_1610526401.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک مدل mushroom

چراغ خواب کودک مدل mushroom
چراغ خواب کودک مدل mushroom

٪

تومان

٪

۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4149354.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر کودک مدل ابر

لوستر کودک مدل ابر
لوستر کودک مدل ابر

٪

تومان

٪

۴۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4997448.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لوستر اتاق کودک طرح خرس و خرگوش 2

لوستر اتاق کودک طرح خرس و خرگوش 2
لوستر اتاق کودک طرح خرس و خرگوش 2

٪

تومان

٪

۳۰۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6a3d657d46a55f5006976db48fd26381b39708c6_1606087246.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور رومیزی کودک مدل جلی کت کد AB-Jnw

آباژور رومیزی کودک مدل جلی کت کد AB-Jnw
آباژور رومیزی کودک مدل جلی کت کد AB-Jnw

٪

تومان

٪

۳۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3623975.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب دیواری کودک چوبین مدل مرد عنکبوتی

چراغ خواب دیواری کودک چوبین مدل مرد عنکبوتی
چراغ خواب دیواری کودک چوبین مدل مرد عنکبوتی

۲۶٪

۸۰,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۸۰,۰۰۰

۵۹,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4734967.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک پارسافن لیزر طرح کارتونی اسب تک شاخ 16 رنگ ریموت دار

چراغ خواب کودک پارسافن لیزر طرح کارتونی اسب تک شاخ 16 رنگ ریموت دار
چراغ خواب کودک پارسافن لیزر طرح کارتونی اسب تک شاخ 16 رنگ ریموت دار

٪

تومان

٪

۱۷۸,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6853f620bf31a8b614c05b25ea94174a55e66d11_1608023104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چراغ خواب کودک باسئوس مدل سگ

چراغ خواب کودک باسئوس مدل سگ
چراغ خواب کودک باسئوس مدل سگ

٪

تومان

٪

۴۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0446a16414c3483ef91bae618c31fbf38827382c_1599396715.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آباژور رومیزی کودک مدل دختر کفشدوزکی کد B43

آباژور رومیزی کودک مدل دختر کفشدوزکی کد B43
آباژور رومیزی کودک مدل دختر کفشدوزکی کد B43

٪

تومان

٪

۱۵۸,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن