کالای خواب و استراحت طبی

انواع بالش های طبی

وقتی سلامتی جزء سرمایه­ی زندگی روزمره ی انسان ها می­باشد، داشتن خواب کافی و مناسب یکی از مهمترین نیازهاست لذا یکی از مهمترین ملزومات برای داشتن یک خواب با کیفیت بالش است. بالش­های طبی در دو دسته قرار می­گیرند. دسته اول بالش­های طبی ساده هستند که باید سر را در وضعیت مناسبی در یک راستا با بدن قرار دهند. دسته دوم این بالش­ها، بالش­های دور گردنی هستند که با پیچیدن به دور گردن بیشتر برای افرادی که دچار دردهای گردنی هستند، توصیه می­شود.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1347811.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل Cool Super Wave

بالش طبی هوشمند مدل Cool Super Wave
بالش طبی هوشمند مدل Cool Super Wave

٪

۴۸۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121003445.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر نشیمنی طبی طب پوش کد 90

زیر نشیمنی طبی طب پوش کد 90
زیر نشیمنی طبی طب پوش کد 90

۲۷٪

۸۱,۷۰۰

۶۰,۰۰۰ تومان

۲۷٪

۸۱,۷۰۰

تومان

۲۷٪

۸۱,۷۰۰

تومان

۲۷٪

۸۱,۷۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121527805.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشتی کمری طبی باراد مدل LS2

پشتی کمری طبی باراد مدل LS2
پشتی کمری طبی باراد مدل LS2

٪

۳۵۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/444957.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشتی طبی نگین کد 16895

پشتی طبی نگین کد 16895
پشتی طبی نگین کد 16895

٪

۳۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113833245.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالشت طبی کد 654

بالشت طبی کد 654
بالشت طبی کد 654

٪

۳۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110376493.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation

چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation
چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation

۹٪

۵۶,۰۰۰

۵۱,۰۰۰ تومان

۹٪

۵۶,۰۰۰

تومان

۹٪

۵۶,۰۰۰

تومان

۹٪

۵۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6dc8ef7b11bf86e3031a82dfcca9dc2db6f948a3.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش دور گردنی مدل 0600

بالش دور گردنی مدل 0600
بالش دور گردنی مدل 0600

٪

۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1528458.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش دور گردنی 2MD مدل تراکشن بادی

بالش دور گردنی 2MD مدل تراکشن بادی
بالش دور گردنی 2MD مدل تراکشن بادی

٪

۸۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121600442.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation کد R102

چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation کد R102
چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation کد R102

۶٪

۵۴,۰۰۰

۵۱,۰۰۰ تومان

۶٪

۵۴,۰۰۰

تومان

۶٪

۵۴,۰۰۰

تومان

۶٪

۵۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3456905.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالشت طبی ورنا مدل کلاسیک

بالشت طبی ورنا مدل کلاسیک
بالشت طبی ورنا مدل کلاسیک

٪

۵۵۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/777612.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل Medium Wave

بالش طبی هوشمند مدل Medium Wave
بالش طبی هوشمند مدل Medium Wave

٪

۳۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/abedd18b8dc469cf779aaf5f94ce6be3c74368b0_1612511280.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش دور گردنی مدل AFG

بالش دور گردنی مدل AFG
بالش دور گردنی مدل AFG

٪

۳۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3473211.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر نشیمنی لوتوس مدل AH2001E سایز M

زیر نشیمنی لوتوس مدل AH2001E سایز M
زیر نشیمنی لوتوس مدل AH2001E سایز M

۵٪

۷۲,۰۰۰

۶۸,۴۰۰ تومان

۵٪

۷۲,۰۰۰

تومان

۵٪

۷۲,۰۰۰

تومان

۵٪

۷۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3076290.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر نشیمنی درمان پژوه مدل With Box

زیر نشیمنی درمان پژوه مدل With Box
زیر نشیمنی درمان پژوه مدل With Box

۲۸٪

۵۵,۰۰۰

۳۹,۶۰۰ تومان

۲۸٪

۵۵,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۵۵,۰۰۰

تومان

۲۸٪

۵۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6589bf13a4cd0b5db639565ac05b99f5b2f85252_1607116557.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیرنشیمنی طبی کد 22

زیرنشیمنی طبی کد 22
زیرنشیمنی طبی کد 22

٪

۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1222278.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل Super Wave

بالش طبی هوشمند مدل Super Wave
بالش طبی هوشمند مدل Super Wave

٪

۵۰۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110979725.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیرنشیمنی مدل azar _ B2

زیرنشیمنی مدل azar _ B2
زیرنشیمنی مدل azar _ B2

٪

۳۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1249424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر نشیمنی هوشمند مدل New

زیر نشیمنی هوشمند مدل New
زیر نشیمنی هوشمند مدل New

٪

۲۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d041b3046dce259cf7e49c0891ed004649d2345b_1594222138.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل Butterfly

بالش طبی هوشمند مدل Butterfly
بالش طبی هوشمند مدل Butterfly

٪

۴۰۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110107287.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی آلتین یاتاک مدل wave کالای خواب شمیم

بالش طبی آلتین یاتاک مدل wave کالای خواب شمیم
بالش طبی آلتین یاتاک مدل wave کالای خواب شمیم

۵٪

۸۱۰,۰۰۰

۷۶۹,۵۰۰ تومان

۵٪

۸۱۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۸۱۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۸۱۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121491342.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشتی کمری طبی باراد مدل LS1

پشتی کمری طبی باراد مدل LS1
پشتی کمری طبی باراد مدل LS1

٪

۳۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/875724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشتی طبی زیفن مدل Back

پشتی طبی زیفن مدل Back
پشتی طبی زیفن مدل Back

٪

۴۲۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121356302.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی امسیگ مدل PL73-L

بالش طبی امسیگ مدل PL73-L
بالش طبی امسیگ مدل PL73-L

٪

۸۲۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3427032.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل موج شیاردار سایز L

بالش طبی هوشمند مدل موج شیاردار سایز L
بالش طبی هوشمند مدل موج شیاردار سایز L

٪

۴۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/94606b7a36aec69654f13096bf364af4ecbf62f3_1606066443.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش دور گردنی گروه هنری زندگی طرح مژه ای کد MM-03

بالش دور گردنی گروه هنری زندگی طرح مژه ای کد MM-03
بالش دور گردنی گروه هنری زندگی طرح مژه ای کد MM-03

۴۰٪

۱۵۰,۰۰۰

۸۹,۹۰۰ تومان

۴۰٪

۱۵۰,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۱۵۰,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۱۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/48d723fa97ae5ddabfaffb127b88c078c985fe8f_1606730915.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation کد R110

چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation کد R110
چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation کد R110

۱۲٪

۵۸,۰۰۰

۵۱,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۵۸,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۵۸,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۵۸,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/63790c64f9641ba5d92b0e209b375d2d40e85a47_1594222157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل Cool Wave

بالش طبی هوشمند مدل Cool Wave
بالش طبی هوشمند مدل Cool Wave

٪

۵۱۹,۹۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121304557.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی امسیگ مدل PL73-M

بالش طبی امسیگ مدل PL73-M
بالش طبی امسیگ مدل PL73-M

٪

۶۴۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/905407.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل Wave

بالش طبی هوشمند مدل Wave
بالش طبی هوشمند مدل Wave

٪

۵۱۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111916935.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشتی طبی صندلی کال تکس مدل FITX-812

پشتی طبی صندلی کال تکس مدل FITX-812
پشتی طبی صندلی کال تکس مدل FITX-812

٪

۲۱۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112368501.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر نشیمنی طبی دالیا مدل Q1

زیر نشیمنی طبی دالیا مدل Q1
زیر نشیمنی طبی دالیا مدل Q1

۲٪

۷۹,۰۰۰

۷۷,۴۲۰ تومان

۲٪

۷۹,۰۰۰

تومان

۲٪

۷۹,۰۰۰

تومان

۲٪

۷۹,۰۰۰

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن