کالای خواب و استراحت طبی

انواع بالش های طبی

وقتی سلامتی جزء سرمایه­ی زندگی روزمره ی انسان ها می­باشد، داشتن خواب کافی و مناسب یکی از مهمترین نیازهاست لذا یکی از مهمترین ملزومات برای داشتن یک خواب با کیفیت بالش است. بالش­های طبی در دو دسته قرار می­گیرند. دسته اول بالش­های طبی ساده هستند که باید سر را در وضعیت مناسبی در یک راستا با بدن قرار دهند. دسته دوم این بالش­ها، بالش­های دور گردنی هستند که با پیچیدن به دور گردن بیشتر برای افرادی که دچار دردهای گردنی هستند، توصیه می­شود.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1347811.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل Cool Super Wave

بالش طبی هوشمند مدل Cool Super Wave
بالش طبی هوشمند مدل Cool Super Wave

٪

تومان

٪

۳۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121003445.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر نشیمنی طبی طب پوش کد 90

زیر نشیمنی طبی طب پوش کد 90
زیر نشیمنی طبی طب پوش کد 90

۴۸٪

۱۴۳,۰۰۰

تومان

۴۸٪

۱۴۳,۰۰۰

۷۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121527805.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشتی کمری طبی باراد مدل LS2

پشتی کمری طبی باراد مدل LS2
پشتی کمری طبی باراد مدل LS2

٪

تومان

٪

۳۱۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/444957.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشتی طبی نگین کد 16895

پشتی طبی نگین کد 16895
پشتی طبی نگین کد 16895

٪

تومان

٪

۲۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113833245.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالشت طبی کد 654

بالشت طبی کد 654
بالشت طبی کد 654

٪

تومان

٪

۳۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110376493.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation

چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation
چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation

۴٪

۴۶,۰۰۰

تومان

۴٪

۴۶,۰۰۰

۴۴,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6dc8ef7b11bf86e3031a82dfcca9dc2db6f948a3.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش دور گردنی مدل 0600

بالش دور گردنی مدل 0600
بالش دور گردنی مدل 0600

٪

تومان

٪

۲۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1528458.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش دور گردنی 2MD مدل تراکشن بادی

بالش دور گردنی 2MD مدل تراکشن بادی
بالش دور گردنی 2MD مدل تراکشن بادی

٪

تومان

٪

۷۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121600442.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation کد R102

چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation کد R102
چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation کد R102

٪

تومان

٪

۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3456905.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالشت طبی ورنا مدل کلاسیک

بالشت طبی ورنا مدل کلاسیک
بالشت طبی ورنا مدل کلاسیک

٪

تومان

٪

۵۹۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/01c4f6c60a37351c7df3f67254d115f6d2a94c60_1610111540.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی ژینورا مدل اسکارپلاس

بالش طبی ژینورا مدل اسکارپلاس
بالش طبی ژینورا مدل اسکارپلاس

۴۵٪

۳۶۰,۰۰۰

تومان

۴۵٪

۳۶۰,۰۰۰

۱۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/777612.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل Medium Wave

بالش طبی هوشمند مدل Medium Wave
بالش طبی هوشمند مدل Medium Wave

٪

تومان

٪

۲۶۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/abedd18b8dc469cf779aaf5f94ce6be3c74368b0_1612511280.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش دور گردنی مدل AFG

بالش دور گردنی مدل AFG
بالش دور گردنی مدل AFG

٪

تومان

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3473211.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر نشیمنی لوتوس مدل AH2001E سایز M

زیر نشیمنی لوتوس مدل AH2001E سایز M
زیر نشیمنی لوتوس مدل AH2001E سایز M

٪

تومان

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3076290.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر نشیمنی درمان پژوه مدل With Box

زیر نشیمنی درمان پژوه مدل With Box
زیر نشیمنی درمان پژوه مدل With Box

٪

تومان

٪

۲۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6589bf13a4cd0b5db639565ac05b99f5b2f85252_1607116557.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیرنشیمنی طبی کد 22

زیرنشیمنی طبی کد 22
زیرنشیمنی طبی کد 22

۶۶٪

۱۰۵,۰۰۰

تومان

۶۶٪

۱۰۵,۰۰۰

۳۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1222278.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل Super Wave

بالش طبی هوشمند مدل Super Wave
بالش طبی هوشمند مدل Super Wave

٪

تومان

٪

۳۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110979725.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیرنشیمنی مدل azar _ B2

زیرنشیمنی مدل azar _ B2
زیرنشیمنی مدل azar _ B2

٪

تومان

٪

۳۱,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1249424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر نشیمنی هوشمند مدل New

زیر نشیمنی هوشمند مدل New
زیر نشیمنی هوشمند مدل New

٪

تومان

٪

۲۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6478fdf817ef33cc7f2552585d9719fff39ac21c_1605214076.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی اتللو مدل بابل ژل

بالش طبی اتللو مدل بابل ژل
بالش طبی اتللو مدل بابل ژل

٪

تومان

٪

۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d041b3046dce259cf7e49c0891ed004649d2345b_1594222138.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل Butterfly

بالش طبی هوشمند مدل Butterfly
بالش طبی هوشمند مدل Butterfly

٪

تومان

٪

۳۸۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110107287.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی آلتین یاتاک مدل wave کالای خواب شمیم

بالش طبی آلتین یاتاک مدل wave کالای خواب شمیم
بالش طبی آلتین یاتاک مدل wave کالای خواب شمیم

۱۰٪

۸۱۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۸۱۰,۰۰۰

۷۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121491342.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشتی کمری طبی باراد مدل LS1

پشتی کمری طبی باراد مدل LS1
پشتی کمری طبی باراد مدل LS1

٪

تومان

٪

۲۹۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117239221.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی مموری فوم مدل Medium wave

بالش طبی مموری فوم مدل Medium wave
بالش طبی مموری فوم مدل Medium wave

٪

تومان

٪

۳۱۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/875724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشتی طبی زیفن مدل Back

پشتی طبی زیفن مدل Back
پشتی طبی زیفن مدل Back

٪

تومان

٪

۳۷۹,۸۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3427032.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل موج شیاردار سایز L

بالش طبی هوشمند مدل موج شیاردار سایز L
بالش طبی هوشمند مدل موج شیاردار سایز L

٪

تومان

٪

۳۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5036637.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هارمونی مدل Wavelike

بالش طبی هارمونی مدل Wavelike
بالش طبی هارمونی مدل Wavelike

٪

تومان

٪

۳۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/94606b7a36aec69654f13096bf364af4ecbf62f3_1606066443.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش دور گردنی گروه هنری زندگی طرح مژه ای کد MM-03

بالش دور گردنی گروه هنری زندگی طرح مژه ای کد MM-03
بالش دور گردنی گروه هنری زندگی طرح مژه ای کد MM-03

۴۰٪

۱۵۰,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۱۵۰,۰۰۰

۸۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/48d723fa97ae5ddabfaffb127b88c078c985fe8f_1606730915.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation کد R110

چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation کد R110
چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation کد R110

۱۰٪

۴۹,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۴۹,۰۰۰

۴۴,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/63790c64f9641ba5d92b0e209b375d2d40e85a47_1594222157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل Cool Wave

بالش طبی هوشمند مدل Cool Wave
بالش طبی هوشمند مدل Cool Wave

٪

تومان

٪

۳۹۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/905407.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل Wave

بالش طبی هوشمند مدل Wave
بالش طبی هوشمند مدل Wave

٪

تومان

٪

۳۵۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111916935.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشتی طبی صندلی کال تکس مدل FITX-812

پشتی طبی صندلی کال تکس مدل FITX-812
پشتی طبی صندلی کال تکس مدل FITX-812

٪

تومان

٪

۱۷۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112368501.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر نشیمنی طبی دالیا مدل Q1

زیر نشیمنی طبی دالیا مدل Q1
زیر نشیمنی طبی دالیا مدل Q1

۲٪

۶۳,۰۰۰

تومان

۲٪

۶۳,۰۰۰

۶۱,۷۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن