کالسکه و کریر

کالسکه و کریر

عصایی بخرم یا بزرگ؟ آلومینیومی یا آهنی؟

اگر راهی طولانی را میخواهید با کالسکه همراه شوید، عصایی‌ها به دلیل سبک بودنشان بهترین انتخاب برای شماست. این کالسکه‌ها به راحتی جمع و کوچک میشوند و حتی در هواپیما هم میتوانید آنها را با خود ببرید. به ظرافت کالسکه‌های عصایی نگاه نکنید؛ آنها به اندازه کافی محکم هستند.

انتخاب کالسکه مناسب به قیمت آن بستگی ندارد بلکه به استفادهای که شما از آن میکنید، ارتباط دارد. اگر شما تنها قرار است چند ساعت در هفته از کالسکه در پیاده‌روی همواره استفاده کنید، قطعا نیازی به خریدن یک مدل گرانقیمت ندارید. کالسکه‌های گران ظاهری زیباتر دارند، از آلومینیوم سبک‌تری ساخته شده‌اند و به همین دلیل مقاومت بالاتری دارند. عمر چرخ‌ها و ترمز این کالسکه‌های مرغوب بیشتر است اما خودتان با توجه به بررسی‌های که انجام می‌دهید می‌توانید بر اساس میزان و نوع استفاده‌تان مدل مورد نیاز را از بین کالسکه و کریرهای موجود انتخاب کنید.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119528424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح Gucci 10

کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح Gucci 10
کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح Gucci 10

٪

تومان

٪

۱,۰۴۸,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113016678.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه دلیجان مدل Roma plus

ست کالسکه دلیجان مدل Roma plus
ست کالسکه دلیجان مدل Roma plus

٪

تومان

٪

۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/081464370d4cd969088cdeabc10142a31d79ffab_1603359307.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر چیکو مدل کورینا زست کد 03

ست کالسکه و کریر چیکو مدل کورینا زست کد 03
ست کالسکه و کریر چیکو مدل کورینا زست کد 03

٪

تومان

٪

۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bb0e59af1195b25b892ceb177b70823313d68500_1597421489.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه مدل 2020

کالسکه مدل 2020
کالسکه مدل 2020

٪

تومان

٪

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111740294.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه دلیجان طرح Ana baby کد 203

ست کالسکه دلیجان طرح Ana baby کد 203
ست کالسکه دلیجان طرح Ana baby کد 203

٪

تومان

٪

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/883395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه دلیجان مدل 130

کالسکه دلیجان مدل 130
کالسکه دلیجان مدل 130

٪

تومان

٪

۸۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115115220.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر کد 2020

ست کالسکه و کریر کد 2020
ست کالسکه و کریر کد 2020

۲۲٪

۷,۰۱۰,۰۰۰

تومان

۲۲٪

۷,۰۱۰,۰۰۰

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ad3deeee92306a3d750128d771695627d22c9185_1601380466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه کارا کد 101

کالسکه کارا کد 101
کالسکه کارا کد 101

٪

تومان

٪

۴۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111858695.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه دلیجان طرح Ana baby کد 204

ست کالسکه دلیجان طرح Ana baby کد 204
ست کالسکه دلیجان طرح Ana baby کد 204

٪

تومان

٪

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5435593.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساک حمل نوزاد مدل 3211

ساک حمل نوزاد مدل 3211
ساک حمل نوزاد مدل 3211

٪

تومان

٪

۲۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112465630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر کونکورد مدل CONA0986

ست کالسکه و کریر کونکورد مدل CONA0986
ست کالسکه و کریر کونکورد مدل CONA0986

۳۱٪

۳۹,۹۸۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۹,۹۸۵,۰۰۰

۲۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/824060cf5cd7750362fd6f305941b802867a5416_1600253441.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه چیکو مدل مینیمو کد 2

کالسکه چیکو مدل مینیمو کد 2
کالسکه چیکو مدل مینیمو کد 2

٪

تومان

٪

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120852046.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه کیکابو مدل فرش

کالسکه کیکابو مدل فرش
کالسکه کیکابو مدل فرش

٪

تومان

٪

۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121605566.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر اینفنتس مدل unique

ست کالسکه و کریر اینفنتس مدل unique
ست کالسکه و کریر اینفنتس مدل unique

٪

تومان

٪

۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e35566ba0166b404799ebf0ed3e405d37de41dfa_1597501756.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه مدل 407

کالسکه مدل 407
کالسکه مدل 407

۳۷٪

۳,۸۳۰,۰۰۰

تومان

۳۷٪

۳,۸۳۰,۰۰۰

۲,۴۱۲,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113466039.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح GUCCI6

کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح GUCCI6
کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح GUCCI6

٪

تومان

٪

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113502330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه اسپرینگ مدل لیدو

کالسکه اسپرینگ مدل لیدو
کالسکه اسپرینگ مدل لیدو

٪

تومان

٪

۱,۰۳۰,۴۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119451614.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح گوچی 9

کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح گوچی 9
کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح گوچی 9

٪

تومان

٪

۹۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119387725.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه دلیجان مدل بنیتا اسکای پلاس 3

کالسکه دلیجان مدل بنیتا اسکای پلاس 3
کالسکه دلیجان مدل بنیتا اسکای پلاس 3

٪

تومان

٪

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/71a95c1971670f650623de620204a4892898c815_1598255182.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر ورسا ورسا کد 1068

ست کالسکه و کریر ورسا ورسا کد 1068
ست کالسکه و کریر ورسا ورسا کد 1068

٪

تومان

٪

۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/002d3b9fce32b2b117958b273ba8820d74b73f91_1597461891.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر چلینو مدل توییستر پلاتینیوم

ست کالسکه و کریر چلینو مدل توییستر پلاتینیوم
ست کالسکه و کریر چلینو مدل توییستر پلاتینیوم

٪

تومان

٪

۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f2da47fdd8595fcb58e1bbd01fa690a2027a3dab_1608099016.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه مدل max

کالسکه مدل max
کالسکه مدل max

٪

تومان

٪

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112465649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر کونکورد مدل CONA0984

ست کالسکه و کریر کونکورد مدل CONA0984
ست کالسکه و کریر کونکورد مدل CONA0984

۳۱٪

۳۹,۹۸۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۹,۹۸۵,۰۰۰

۲۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121573736.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کریر پویا مدل Z1

کریر پویا مدل Z1
کریر پویا مدل Z1

٪

تومان

٪

۲۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c51c0d4828c7d4b075a3e694d0678c6fe21aa3a6_1608979271.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه کیکابو مدل Claude2021

کالسکه کیکابو مدل Claude2021
کالسکه کیکابو مدل Claude2021

٪

تومان

٪

۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113465251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح GUCCI3

کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح GUCCI3
کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح GUCCI3

۳٪

۱,۰۵۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۱,۰۵۰,۰۰۰

۱,۰۱۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1552563.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه ایون فلو مدل EF1393

ست کالسکه ایون فلو مدل EF1393
ست کالسکه ایون فلو مدل EF1393

٪

تومان

٪

۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112465550.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر کونکورد مدل CONA0976

ست کالسکه و کریر کونکورد مدل CONA0976
ست کالسکه و کریر کونکورد مدل CONA0976

۳۱٪

۳۹,۹۸۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۹,۹۸۵,۰۰۰

۲۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/629e203c89a8c3af7dd1563023d6663478865797_1600778474.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کریر ورسا کد 1089 به همراه ساک لوازم کودک

کریر ورسا کد 1089 به همراه ساک لوازم کودک
کریر ورسا کد 1089 به همراه ساک لوازم کودک

٪

تومان

٪

۳۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a709c5c82a06bb3282780d44b027813f4aebf88e_1613999206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه دلیجان مدل Minions1

کالسکه دلیجان مدل Minions1
کالسکه دلیجان مدل Minions1

٪

تومان

٪

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111860047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه دلیجان طرح Ana baby کد 205

ست کالسکه دلیجان طرح Ana baby کد 205
ست کالسکه دلیجان طرح Ana baby کد 205

٪

تومان

٪

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117241376.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر دلیجان طرح sky plus1

ست کالسکه و کریر دلیجان طرح sky plus1
ست کالسکه و کریر دلیجان طرح sky plus1

٪

تومان

٪

۱,۳۰۸,۸۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ded4584c79aed2806b64fba121644067832381f9_1598341857.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر کولار مدل C1

ست کالسکه و کریر کولار مدل C1
ست کالسکه و کریر کولار مدل C1

٪

تومان

٪

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/da2a25cfd67f3e635fc26400840ec8a07dd1b882_1602585278.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کریر و کالسکه جویی مدل JOIE T1112YDSDS000

ست کریر و کالسکه جویی مدل JOIE T1112YDSDS000
ست کریر و کالسکه جویی مدل JOIE T1112YDSDS000

۳۸٪

۱۴,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۳۸٪

۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/865321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کریکات ریکارو مدل Citylife

کریکات ریکارو مدل Citylife
کریکات ریکارو مدل Citylife

۴۰٪

۶,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۶,۵۰۰,۰۰۰

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112329304.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر چلینو مدل Marco Platinum

ست کالسکه و کریر چلینو مدل Marco Platinum
ست کالسکه و کریر چلینو مدل Marco Platinum

٪

تومان

٪

۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f0a596ef2d5e750337a377c16383216667352d2d_1621225242.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کریکات چیکو مدل st878

کریکات چیکو مدل st878
کریکات چیکو مدل st878

٪

تومان

٪

۸۳۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8d63addcfd8483eb3cbe7209a562d6ae838e6ada_1609665183.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه مدل Z3

کالسکه مدل Z3
کالسکه مدل Z3

۵۱٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۵۱٪

۳,۲۰۰,۰۰۰

۱,۵۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d6a95ae89a1327567b38c36ab243b0843293f771_1597914282.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر ورسا کد 1071

ست کالسکه و کریر ورسا کد 1071
ست کالسکه و کریر ورسا کد 1071

٪

تومان

٪

۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/900616.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه تلسکوپی گود بیبی مدل D999

کالسکه تلسکوپی گود بیبی مدل D999
کالسکه تلسکوپی گود بیبی مدل D999

٪

تومان

٪

۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2a4f454ae373fa94274720a6370970e45f0c36d5_1610261967.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر لورنزو مدل stella به همراه ساک لوازم

ست کالسکه و کریر لورنزو مدل stella به همراه ساک لوازم
ست کالسکه و کریر لورنزو مدل stella به همراه ساک لوازم

٪

تومان

٪

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/de5f0e2654fa6e0340d7ee1b388ee467bea0c13d_1601831063.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر فرست رايدرز مدل چری كد FR-CHR1 به همراه ساک لوازم کودک

ست کالسکه و کریر فرست رايدرز مدل چری كد FR-CHR1 به همراه ساک لوازم کودک
ست کالسکه و کریر فرست رايدرز مدل چری كد FR-CHR1 به همراه ساک لوازم کودک

٪

تومان

٪

۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3310834.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه ایون فلو مدل C409

کالسکه ایون فلو مدل C409
کالسکه ایون فلو مدل C409

٪

تومان

٪

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/997395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر گراکو مدل Fast Action

ست کالسکه و کریر گراکو مدل Fast Action
ست کالسکه و کریر گراکو مدل Fast Action

٪

تومان

٪

۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121926648.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و ساک لوازم نوزاد جیوبی کد 205

ست کالسکه و ساک لوازم نوزاد جیوبی کد 205
ست کالسکه و ساک لوازم نوزاد جیوبی کد 205

۴۲٪

۵,۱۵۰,۰۰۰

تومان

۴۲٪

۵,۱۵۰,۰۰۰

۲,۹۸۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4809997.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کریر اسپرینگ مدل 025

کریر اسپرینگ مدل 025
کریر اسپرینگ مدل 025

٪

تومان

٪

۲۹۲,۸۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112329347.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر چلینو مدل Marco Platinum 01

ست کالسکه و کریر چلینو مدل Marco Platinum 01
ست کالسکه و کریر چلینو مدل Marco Platinum 01

٪

تومان

٪

۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba7bb90db35ca72cf052a35c380ceddd3cda5597_1603199019.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه جیکل مدل Galaxy

کالسکه جیکل مدل Galaxy
کالسکه جیکل مدل Galaxy

٪

تومان

٪

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113465704.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح GUCCI4

کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح GUCCI4
کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح GUCCI4

٪

تومان

٪

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/55151de461b510c3c714a9a756c384d2e7d807be_1597837938.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کریر ورسا کد 1088

کریر ورسا کد 1088
کریر ورسا کد 1088

٪

تومان

٪

۳۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112149580.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسکلت کالسکه دلیجان کد 130

اسکلت کالسکه دلیجان کد 130
اسکلت کالسکه دلیجان کد 130

٪

تومان

٪

۵۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121009880.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه کیکابو مدل سانی

کالسکه کیکابو مدل سانی
کالسکه کیکابو مدل سانی

٪

تومان

٪

۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2874711.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه جویی مدل JOS0926MBJCH170

کالسکه جویی مدل JOS0926MBJCH170
کالسکه جویی مدل JOS0926MBJCH170

۳۴٪

۲,۹۱۸,۵۳۰

تومان

۳۴٪

۲,۹۱۸,۵۳۰

۱,۹۱۳,۸۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2964594.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاور کریر کونکورد مدل Air Safe کد Coclai0001

کاور کریر کونکورد مدل Air Safe کد Coclai0001
کاور کریر کونکورد مدل Air Safe کد Coclai0001

۲۷٪

۶۹۵,۸۳۰

تومان

۲۷٪

۶۹۵,۸۳۰

۵۱۰,۸۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e99148f52a664eaa0052975049e95c94c3bbb09f_1608054853.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر دلیجان مدل ganostic

ست کالسکه و کریر دلیجان مدل ganostic
ست کالسکه و کریر دلیجان مدل ganostic

٪

تومان

٪

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1f4a0e3b8f31f6b6c044dad70fb18d3697937f58_1602001984.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه و کریر کولار مدل ALOIS به همراه ساک لوازم کودک

کالسکه و کریر کولار مدل ALOIS به همراه ساک لوازم کودک
کالسکه و کریر کولار مدل ALOIS به همراه ساک لوازم کودک

٪

تومان

٪

۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119163332.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح sky plus1

کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح sky plus1
کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح sky plus1

٪

تومان

٪

۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba0b5fca59e7ef94af5a7a3f1e5f87751d364b05_1610264909.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر هانا مدل verso

ست کالسکه و کریر هانا مدل verso
ست کالسکه و کریر هانا مدل verso

۱۳٪

۵,۲۳۰,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۵,۲۳۰,۰۰۰

۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112465576.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر کونکورد مدل CONA0990

ست کالسکه و کریر کونکورد مدل CONA0990
ست کالسکه و کریر کونکورد مدل CONA0990

۳۱٪

۳۹,۹۸۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۹,۹۸۵,۰۰۰

۲۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1226558.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه گراکو مدل Sky

کالسکه گراکو مدل Sky
کالسکه گراکو مدل Sky

٪

تومان

٪

۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/685428f6044ac3983f02888865cc131b1e228031_1609174072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کریر دلیجان مدل لیو کد 0028

کریر دلیجان مدل لیو کد 0028
کریر دلیجان مدل لیو کد 0028

٪

تومان

٪

۳۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5f93d413e7470228763fa85db6f14001ada2aabf_1595157504.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه کیکابو مدل میلی

کالسکه کیکابو مدل میلی
کالسکه کیکابو مدل میلی

٪

تومان

٪

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119163898.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح sky plus2

کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح sky plus2
کالسکه دلیجان مدل بنیتا طرح sky plus2

٪

تومان

٪

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/11da5c48058561e676db8d4b44a3f7b7dae57f0a_1613473276.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر جویی مدل T1112GBDPW000

ست کالسکه و کریر جویی مدل T1112GBDPW000
ست کالسکه و کریر جویی مدل T1112GBDPW000

۲۰٪

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119387833.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه دلیجان مدل بنیتا اسکای پلاس 4

کالسکه دلیجان مدل بنیتا اسکای پلاس 4
کالسکه دلیجان مدل بنیتا اسکای پلاس 4

٪

تومان

٪

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6573585003b43668092cc177dc69a75b4e0d7652_1597569997.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کریر ورسا کد 1063

کریر ورسا کد 1063
کریر ورسا کد 1063

٪

تومان

٪

۳۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110987415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کریر کونکورد مدل Air Safe کد Coaic0983

کریر کونکورد مدل Air Safe کد Coaic0983
کریر کونکورد مدل Air Safe کد Coaic0983

٪

تومان

٪

۷,۹۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/77a3049778addf4da8eaaec0a9bb169c2bd2d23e_1597575480.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کریر ورسا کد 1068

کریر ورسا کد 1068
کریر ورسا کد 1068

٪

تومان

٪

۳۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112465657.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر کونکورد مدل CONA0983

ست کالسکه و کریر کونکورد مدل CONA0983
ست کالسکه و کریر کونکورد مدل CONA0983

۳۱٪

۳۹,۹۸۵,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۳۹,۹۸۵,۰۰۰

۲۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119171163.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه دلیجان مدل بنیتا اسکای پلاس 5

کالسکه دلیجان مدل بنیتا اسکای پلاس 5
کالسکه دلیجان مدل بنیتا اسکای پلاس 5

٪

تومان

٪

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/70ae0ee90c5b234be3d4cc83aa188fefb3d67cab_1597649341.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کریر ورسا کد 1066

کریر ورسا کد 1066
کریر ورسا کد 1066

٪

تومان

٪

۳۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7e87bb24c45a612e0da17c00bb49f9e745299ca4_1603558805.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر ايوانت مدل گرند کد EG360-G&N به همراه ساک لوازم کودک

ست کالسکه و کریر ايوانت مدل گرند کد EG360-G&N به همراه ساک لوازم کودک
ست کالسکه و کریر ايوانت مدل گرند کد EG360-G&N به همراه ساک لوازم کودک

٪

تومان

٪

۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e03be2200967d72ff5fe7d943713ea89a95355b_1601812262.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر کاسکو مدل A312

ست کالسکه و کریر کاسکو مدل A312
ست کالسکه و کریر کاسکو مدل A312

٪

تومان

٪

۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121701684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر اینفنتس مدل bt888

ست کالسکه و کریر اینفنتس مدل bt888
ست کالسکه و کریر اینفنتس مدل bt888

٪

تومان

٪

۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1d0f684c06faaed0b48871622977062653980306_1600770241.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر ورسا کد 1091 به همراه ساک لوازم کودک

ست کالسکه و کریر ورسا کد 1091 به همراه ساک لوازم کودک
ست کالسکه و کریر ورسا کد 1091 به همراه ساک لوازم کودک

٪

تومان

٪

۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a6df16db99833267ddd360df88a9df99e31baba1_1597908223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر ورسا کد 1086

ست کالسکه و کریر ورسا کد 1086
ست کالسکه و کریر ورسا کد 1086

٪

تومان

٪

۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af49e643edae6cf2ca5fee924bc0ea0ab232a8cf_1598252645.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر ورسا کد 1072

ست کالسکه و کریر ورسا کد 1072
ست کالسکه و کریر ورسا کد 1072

٪

تومان

٪

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b1c72a363925dc55bf3a3d62a376024ce24c4a18_1613837447.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر مدل ورسا کد 02 به همراه ساک لوازم کودک

ست کالسکه و کریر مدل ورسا کد 02 به همراه ساک لوازم کودک
ست کالسکه و کریر مدل ورسا کد 02 به همراه ساک لوازم کودک

۲۵٪

۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۳,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/863a2579ce42027760dde6b052947a2937f2687a_1598178998.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر ورسا کد 1065

ست کالسکه و کریر ورسا کد 1065
ست کالسکه و کریر ورسا کد 1065

٪

تومان

٪

۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6a65377140b2a6dabd1511a8906c1d0196a8bce8_1609226164.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر سایبکس مدل Balios M

ست کالسکه و کریر سایبکس مدل Balios M
ست کالسکه و کریر سایبکس مدل Balios M

٪

تومان

٪

۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0d988d211c4cdea30f16d55a1c2d7d378861e327_1609867758.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر لورنزو مدل piccolo به همراه ساک لوازم

ست کالسکه و کریر لورنزو مدل piccolo به همراه ساک لوازم
ست کالسکه و کریر لورنزو مدل piccolo به همراه ساک لوازم

۲۵٪

۹,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۹,۲۰۰,۰۰۰

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c9880fbd4d08e7835c3ef94d4e5531cf2377fc1c_1612266176.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر کیکابو مدل Allure به همراه ساک لوازم کودک

ست کالسکه و کریر کیکابو مدل Allure به همراه ساک لوازم کودک
ست کالسکه و کریر کیکابو مدل Allure به همراه ساک لوازم کودک

٪

تومان

٪

۱۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121721792.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کریکات براوو مدل C0T002

کریکات براوو مدل C0T002
کریکات براوو مدل C0T002

٪

تومان

٪

۴۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112765104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه سی بیبی مدل a64

کالسکه سی بیبی مدل a64
کالسکه سی بیبی مدل a64

٪

تومان

٪

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119632879.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه مدل AA810

کالسکه مدل AA810
کالسکه مدل AA810

٪

تومان

٪

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121701691.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر اینفنتس مدل unique

ست کالسکه و کریر اینفنتس مدل unique
ست کالسکه و کریر اینفنتس مدل unique

٪

تومان

٪

۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/16245a5892027531d61c815faf4c1bc9c3812d7e_1609937565.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر کیکابو مدل Allure Gold 2021 به همراه ساک لوازم کودک

ست کالسکه و کریر کیکابو مدل Allure Gold 2021 به همراه ساک لوازم کودک
ست کالسکه و کریر کیکابو مدل Allure Gold 2021 به همراه ساک لوازم کودک

٪

تومان

٪

۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/959c8921268c1855c156cfafc75465b433612557_1603022545.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه و کریر جی بی مدل ماریس

کالسکه و کریر جی بی مدل ماریس
کالسکه و کریر جی بی مدل ماریس

٪

تومان

٪

۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/affc183734c530bac87cb3dd9cfa0dc5afb2791f_1594042671.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و ساک لوازم نوزاد جیوبی کد 207

ست کالسکه و ساک لوازم نوزاد جیوبی کد 207
ست کالسکه و ساک لوازم نوزاد جیوبی کد 207

۳۵٪

۵,۱۵۰,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۵,۱۵۰,۰۰۰

۳,۳۴۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/596999.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر بریتکس مدل Affinity

ست کالسکه و کریر بریتکس مدل Affinity
ست کالسکه و کریر بریتکس مدل Affinity

٪

تومان

٪

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f8af456cf75d48797b62b733ee5d7e55411f49e_1604133226.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه ریکارو کد 10002

کالسکه ریکارو کد 10002
کالسکه ریکارو کد 10002

٪

تومان

٪

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121946044.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه دلیجان مدل 130 طرح GUCCI 7

کالسکه دلیجان مدل 130 طرح GUCCI 7
کالسکه دلیجان مدل 130 طرح GUCCI 7

٪

تومان

٪

۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c044416ee8d97349510e70c6f6d96181366a18d2_1613999607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه دلیجان مدل Benita sky plus6

کالسکه دلیجان مدل Benita sky plus6
کالسکه دلیجان مدل Benita sky plus6

٪

تومان

٪

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/595d3a3ecd4c5a9249b5697f9332e510f97e9b06_1603185862.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه کودک کیکابو مدل Travel

کالسکه کودک کیکابو مدل Travel
کالسکه کودک کیکابو مدل Travel

٪

تومان

٪

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5babe283d9fd2b62386dd38205cb897ab11e46eb_1601881512.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کریر ورسا کد 301

کریر ورسا کد 301
کریر ورسا کد 301

٪

تومان

٪

۳۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4223927.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه بی بی سینگ مدل i-go

کالسکه بی بی سینگ مدل i-go
کالسکه بی بی سینگ مدل i-go

٪

تومان

٪

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/05c747cc240a6c864f01411f3f67b0c31771283a_1597899476.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه ورسا کد 1080

کالسکه ورسا کد 1080
کالسکه ورسا کد 1080

٪

تومان

٪

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121474447.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر گراکو مدل fast3

ست کالسکه و کریر گراکو مدل fast3
ست کالسکه و کریر گراکو مدل fast3

٪

تومان

٪

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c6b56d7013439093ff8ad9487dd8efc593da3e93_1614108849.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر مدل ورسا کد 17 به همراه ساک لوازم کودک

ست کالسکه و کریر مدل ورسا کد 17 به همراه ساک لوازم کودک
ست کالسکه و کریر مدل ورسا کد 17 به همراه ساک لوازم کودک

٪

تومان

٪

۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ccc0291515a116f6997d2523d4aca423329a9d37_1615307016.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کالسکه و کریر دلیجان مدل zoo plus به همراه ساک لوازم کودک

ست کالسکه و کریر دلیجان مدل zoo plus به همراه ساک لوازم کودک
ست کالسکه و کریر دلیجان مدل zoo plus به همراه ساک لوازم کودک

٪

تومان

٪

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bde73782b15fd0a94d37d552d14314dadd327fa7_1597834983.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کریر ورسا کد 1085

کریر ورسا کد 1085
کریر ورسا کد 1085

٪

تومان

٪

۳۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/534156.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کالسکه دوقلوی ماما لاو مدل 0523662

کالسکه دوقلوی ماما لاو مدل 0523662
کالسکه دوقلوی ماما لاو مدل 0523662

٪

تومان

٪

۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e3ead6032fa9f8db82dcdefceb06296681c15e95_1600775885.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کریر ورسا کد 1090 به همراه ساک لوازم کودک

کریر ورسا کد 1090 به همراه ساک لوازم کودک
کریر ورسا کد 1090 به همراه ساک لوازم کودک

٪

تومان

٪

۳۹۵,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن