کتری قوری لوازم سرو چای

کتری قوری لوازم سرو چای

لوازم سرو چای شامل چیست ؟

خرید لوازم و ظروف سرو چای معمولا شامل کتری و قوری، سینی، قندان، فنجان و نعلبکی و حتی فلاسک می شود که خرید هر کدام به نوبه خود می تواند ضروری محسوب شود. سرویس چای هم قبل از غذا و هم بعد غذا به همراه شیرینی سرو می­شود تا به شما کمک کند محفلتان گرم­تر و زودتر به یک محیط دوستانه تبدیل شود لذا خرید سرویس چای­خوری شیک و فانتزی، بسیار در این موضوع موثر است. هرچه ست چایخوری شما چشمگیرتر و زیباتر باشد، پذیرایی ایده آل تر بنظر می­رسد.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/683a92d7558199e906b77eee3c7d1b9880f35c45_1594136347.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرنچ پرس مدل P350

فرنچ پرس مدل P350
فرنچ پرس مدل P350

٪

تومان

٪

۵۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2e7abc40718b3c0bdc8ab2c180734fc203fda92f_1605674743.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری پونته مدل Florance

ست کتری و قوری پونته مدل Florance
ست کتری و قوری پونته مدل Florance

٪

تومان

٪

۶۴۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5039012.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-118 ظرفیت 1100 میلی لیتر

قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-118 ظرفیت 1100 میلی لیتر
قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-118 ظرفیت 1100 میلی لیتر

٪

۷۲,۰۰۰

تومان

٪

۷۲,۰۰۰

۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110172577.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست قوری و کتری مدل 002

ست قوری و کتری مدل 002
ست قوری و کتری مدل 002

٪

تومان

٪

۳۲۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ff33b4a2bcb90228d3c472d095e7337712ed58a0_1598176923.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری راسا مدل 004

ست کتری و قوری راسا مدل 004
ست کتری و قوری راسا مدل 004

٪

تومان

٪

۳۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c0ed539aae2d41ee0cf4bd8a0f223c4903ee398b_1613307490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری آ ا سه مدل H 2020

ست کتری و قوری آ ا سه مدل H 2020
ست کتری و قوری آ ا سه مدل H 2020

۴۶٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۴۶٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

۷۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/05f3b1ed6739325711483496e62e4f42f5434bb6_1602704151.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری مدل FUN-M

ست کتری و قوری مدل FUN-M
ست کتری و قوری مدل FUN-M

٪

تومان

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/43f7445e6a79bfd3ade7e24e2824b51feb81ef9f_1605169737.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8050

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8050
ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8050

٪

تومان

٪

۹۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/721790216ad6aa221034857dec93728ea414532a_1598343061.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8090G

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8090G
ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8090G

۱۶٪

۱,۰۷۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۱,۰۷۰,۰۰۰

۸۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120375981.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری هپی فامیلی کد HP-BD9857B...3

ست کتری و قوری هپی فامیلی کد HP-BD9857B...3
ست کتری و قوری هپی فامیلی کد HP-BD9857B...3

٪

تومان

٪

۵۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119334822.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرنچ پرس کد 2020

فرنچ پرس کد 2020
فرنچ پرس کد 2020

٪

تومان

٪

۷۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bacd8f69891da44df9b684318957e73b77b5cb78_1596521516.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتری و قوری هایسونگ کد 008

کتری و قوری هایسونگ کد 008
کتری و قوری هایسونگ کد 008

۳۰٪

۱,۱۲۹,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۱۲۹,۰۰۰

۷۸۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2076591.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قوری چینی مقصود کد 130

قوری چینی مقصود کد 130
قوری چینی مقصود کد 130

٪

تومان

٪

۵۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1814323.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتری استیل مدل Sooti ظرفیت 3 لیتر

کتری استیل مدل Sooti ظرفیت 3 لیتر
کتری استیل مدل Sooti ظرفیت 3 لیتر

٪

تومان

٪

۲۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b7638771813886c95fdc10cdf300716fa29f3c9_1596361545.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپرسو ساز واکاکو مدل Nanopresso 88

اسپرسو ساز واکاکو مدل Nanopresso 88
اسپرسو ساز واکاکو مدل Nanopresso 88

٪

تومان

٪

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4769952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری پرهام مدل Flower

ست کتری و قوری پرهام مدل Flower
ست کتری و قوری پرهام مدل Flower

۳۴٪

۷۳۰,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۷۳۰,۰۰۰

۴۷۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a89223cded430f5fd5c7c8f4af2dfb6747070c7b_1603120431.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری مدل زرین کد zrnp-9914

ست کتری و قوری مدل زرین کد zrnp-9914
ست کتری و قوری مدل زرین کد zrnp-9914

٪

تومان

٪

۱۳۴,۰۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120990809.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتری و قوری مدل A155

کتری و قوری مدل A155
کتری و قوری مدل A155

٪

تومان

٪

۲۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112834352.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتری مدل W241.2L

کتری مدل W241.2L
کتری مدل W241.2L

۲۵٪

۵۱,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۵۱,۰۰۰

۳۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8530e57aa37b20a0e41b1a3939fa42ddaa7bacd2_1605676206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری پونته مدل Aten

ست کتری و قوری پونته مدل Aten
ست کتری و قوری پونته مدل Aten

٪

۸۹۰,۰۰۰

تومان

٪

۸۹۰,۰۰۰

۶۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9997ca072a7355bcea22e33bfa6e4e3bb79ad05b_1604265960.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری نوا مدل N2772

ست کتری و قوری نوا مدل N2772
ست کتری و قوری نوا مدل N2772

٪

تومان

٪

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/08756cd5f21cee09cf897551cc9affedd2dafd87_1610296136.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری ام آر اس کد 609

ست کتری و قوری ام آر اس کد 609
ست کتری و قوری ام آر اس کد 609

۳۰٪

۹۹۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۹۹۰,۰۰۰

۶۹۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3467181.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قوری و استند وارمر کد 1704-1

قوری و استند وارمر کد 1704-1
قوری و استند وارمر کد 1704-1

٪

تومان

٪

۱۵۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/42f567df37eab581416dcf7facd820b71722128b_1593957409.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور گازی شبنم مدل v100 ظرفیت 10 لیتری

سماور گازی شبنم مدل v100 ظرفیت 10 لیتری
سماور گازی شبنم مدل v100 ظرفیت 10 لیتری

٪

تومان

٪

۱,۶۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8a9540175df30afc8bdb063ebca6a6add98bcbae_1598172904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری راسا مدل 001

ست کتری و قوری راسا مدل 001
ست کتری و قوری راسا مدل 001

٪

تومان

٪

۳۲۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2660514.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپرسو ساز پرانی مدل 3007

اسپرسو ساز پرانی مدل 3007
اسپرسو ساز پرانی مدل 3007

٪

تومان

٪

۲۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0703890a6946ee67b8a7a46d540deebe16153aee_1607414774.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس چای خوری 14 پارچه لمونژ مدل کارمن کد 504

سرویس چای خوری 14 پارچه لمونژ مدل کارمن کد 504
سرویس چای خوری 14 پارچه لمونژ مدل کارمن کد 504

٪

تومان

٪

۲۳۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/11894690cad1bcda9f258cdc34f6e51a6774dbaf_1596484189.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری کد 4325

ست کتری و قوری کد 4325
ست کتری و قوری کد 4325

٪

تومان

٪

۳۴۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/972610.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دمنوش ساز مدل Mr Tea

دمنوش ساز مدل Mr Tea
دمنوش ساز مدل Mr Tea

٪

تومان

٪

۳۳,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4370867.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتری تی جی اچ کد 3002

کتری تی جی اچ کد 3002
کتری تی جی اچ کد 3002

٪

تومان

٪

۴۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/92c504d4d962b6698883bb02d92833de56c0a44a_1612114815.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قوری پیرکس مدل M78

قوری پیرکس مدل M78
قوری پیرکس مدل M78

٪

تومان

٪

۱۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a52a180216e8ea5495907eb0e98b59467fef99c3_1604931659.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرنچ پرس مدل MK 350 غیر اصل

فرنچ پرس مدل MK 350 غیر اصل
فرنچ پرس مدل MK 350 غیر اصل

٪

تومان

٪

۵۷,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8318c34b08327cf87c5cbb02035967d6cd35e1ba_1603780009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری ام جی اس مدل Aysun کد 1610

ست کتری و قوری ام جی اس مدل Aysun کد 1610
ست کتری و قوری ام جی اس مدل Aysun کد 1610

٪

۹۰۰,۰۰۰

تومان

٪

۹۰۰,۰۰۰

۸۷۸,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4e93b83e41f4310c5144f467d44454071b12a733_1593588279.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موکاپات مباشی مدل ME-MKP 6CUP

موکاپات مباشی مدل ME-MKP 6CUP
موکاپات مباشی مدل ME-MKP 6CUP

۱۷٪

۱۸۰,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۸۰,۰۰۰

۱۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111675343.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپرسو ساز مدل 1022

اسپرسو ساز مدل 1022
اسپرسو ساز مدل 1022

۱۳٪

۲۷۰,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۲۷۰,۰۰۰

۲۳۴,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5039028.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-108 ظرفیت 900 میلی لیتر

قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-108 ظرفیت 900 میلی لیتر
قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-108 ظرفیت 900 میلی لیتر

٪

تومان

٪

۴۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121842198.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری کرکماز کد 191

ست کتری و قوری کرکماز کد 191
ست کتری و قوری کرکماز کد 191

٪

تومان

٪

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/00ad8857e653ce1f39e4046a1ba3f871da28ae2b_1598342820.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8090

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8090
ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8090

٪

تومان

٪

۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110384705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری نزاز کد 3041

ست کتری و قوری نزاز کد 3041
ست کتری و قوری نزاز کد 3041

٪

تومان

٪

۱,۱۴۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/41f89ec4a51e2e34473887c306dbc67aea382a1d_1611388782.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری مدل Bahar3527

ست کتری و قوری مدل Bahar3527
ست کتری و قوری مدل Bahar3527

٪

تومان

٪

۳۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7b8af7c864e98137b687fdf124847f7f8b202438_1598177083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری راسا مدل 005

ست کتری و قوری راسا مدل 005
ست کتری و قوری راسا مدل 005

٪

تومان

٪

۳۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1510436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتری و قوری کرکماز مدل Estima کد 193

کتری و قوری کرکماز مدل Estima کد 193
کتری و قوری کرکماز مدل Estima کد 193

٪

تومان

٪

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d3001affbc898cfdbd14856f08537abd2221af2_1603192913.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس چای خوری 14 پارچه ساکورا مدل ویلا کد 572102W

سرویس چای خوری 14 پارچه ساکورا مدل ویلا کد 572102W
سرویس چای خوری 14 پارچه ساکورا مدل ویلا کد 572102W

۲۰٪

۱۵۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱۵۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120688346.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس چای خوری 40 پارچه کاراجا مدل MAJESTY

سرویس چای خوری 40 پارچه کاراجا مدل MAJESTY
سرویس چای خوری 40 پارچه کاراجا مدل MAJESTY

۱۵٪

۸,۶۰۰,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۸,۶۰۰,۰۰۰

۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118994180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرنچ پرس یاتیان کد 555B

فرنچ پرس یاتیان کد 555B
فرنچ پرس یاتیان کد 555B

٪

تومان

٪

۹۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb8c59efebfcd0c6e62ccd83bcac1a5eff8ffe6a_1613643237.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8026

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8026
ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8026

۳۲٪

۱,۱۸۰,۰۰۰

تومان

۳۲٪

۱,۱۸۰,۰۰۰

۷۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d9b6b94331d87fa524aaa374994dceee2fd9c108_1598964689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری ام بیکو کد 801

ست کتری و قوری ام بیکو کد 801
ست کتری و قوری ام بیکو کد 801

٪

تومان

٪

۶۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3438641.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور زغالی مهرگان مدل قلم زرد ظرفیت 4 لیتر

سماور زغالی مهرگان مدل قلم زرد ظرفیت 4 لیتر
سماور زغالی مهرگان مدل قلم زرد ظرفیت 4 لیتر

٪

تومان

٪

۵۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0a3c3ae236e978959be210f0bacc937817048769_1611392238.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرنچ پرس وینتج مدل HA133 Hanover

فرنچ پرس وینتج مدل HA133 Hanover
فرنچ پرس وینتج مدل HA133 Hanover

٪

تومان

٪

۲۲۱,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/90f352d7c50a6f15397c5f66822897e84aac486a_1598176781.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری راسا مدل 003

ست کتری و قوری راسا مدل 003
ست کتری و قوری راسا مدل 003

٪

تومان

٪

۳۰۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/978a0c4cbc2b101be9cd2d3e8cb23b5c911af250_1594834187.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قهوه ساز بیالتی کد 1384

قهوه ساز بیالتی کد 1384
قهوه ساز بیالتی کد 1384

۲۱٪

۲۹۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۲۹۰,۰۰۰

۲۲۹,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4b134c0bcbbb080c2c7213317e10729bf1b2a83a_1601486564.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وارمر قوری طرح پروانه کد L40

وارمر قوری طرح پروانه کد L40
وارمر قوری طرح پروانه کد L40

٪

تومان

٪

۲۷,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119595523.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری پونته مدل Veniz

ست کتری و قوری پونته مدل Veniz
ست کتری و قوری پونته مدل Veniz

۳۹٪

۵۷۷,۰۰۰

تومان

۳۹٪

۵۷۷,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f214eb4e19ebfa7ed39cdbd60ca7b8ca93ad8dd9_1605984576.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری کرکماز مدل Mega کد 091

ست کتری و قوری کرکماز مدل Mega کد 091
ست کتری و قوری کرکماز مدل Mega کد 091

٪

تومان

٪

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f6d2b1f66cb35d764561941d23829e2c71f09667_1601728850.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری راسا مدل N 004

ست کتری و قوری راسا مدل N 004
ست کتری و قوری راسا مدل N 004

٪

تومان

٪

۳۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114245120.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کف شیر ساز کافی فرادر مدل 0682

کف شیر ساز کافی فرادر مدل 0682
کف شیر ساز کافی فرادر مدل 0682

۵٪

۴۱,۰۰۰

تومان

۵٪

۴۱,۰۰۰

۳۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120874518.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه شرکت صنایع چینی تقدیس مدل کاملیا

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه شرکت صنایع چینی تقدیس مدل کاملیا
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه شرکت صنایع چینی تقدیس مدل کاملیا

٪

تومان

٪

۳۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4465618.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس چای خوری 12 پارچه چینی زرین ایران مدل هدیه طلایی درجه عالی

سرویس چای خوری 12 پارچه چینی زرین ایران مدل هدیه طلایی درجه عالی
سرویس چای خوری 12 پارچه چینی زرین ایران مدل هدیه طلایی درجه عالی

٪

تومان

٪

۴۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113687413.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری کی اند تی کد 003

ست کتری و قوری کی اند تی کد 003
ست کتری و قوری کی اند تی کد 003

٪

تومان

٪

۴۳۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3beedd7b89c9bbc5afd771f86b8922be38c02c18_1613643592.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8026 S

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8026 S
ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8026 S

۳۲٪

۱,۱۸۰,۰۰۰

تومان

۳۲٪

۱,۱۸۰,۰۰۰

۷۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121252771.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری وردا مدل 6016

ست کتری و قوری وردا مدل 6016
ست کتری و قوری وردا مدل 6016

٪

تومان

٪

۶۶۲,۹۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114643363.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قوری زعفران کد 68li

قوری زعفران کد 68li
قوری زعفران کد 68li

٪

تومان

٪

۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1092f1a61e5ff6717b99f4dd663bc9ef2f439803_1602050097.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری زولینگن مدل 006

ست کتری و قوری زولینگن مدل 006
ست کتری و قوری زولینگن مدل 006

٪

تومان

٪

۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/58f38e1066aa61bf2995050374bb0506f187df6e_1605535110.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس سماور گازی 3 پارچه لوکسیران مدل سوپر تامای گلدار ظرفیت 7 لیتر

سرویس سماور گازی 3 پارچه لوکسیران مدل سوپر تامای گلدار ظرفیت 7 لیتر
سرویس سماور گازی 3 پارچه لوکسیران مدل سوپر تامای گلدار ظرفیت 7 لیتر

۱۰٪

۲,۱۴۵,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۲,۱۴۵,۰۰۰

۱,۹۳۰,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/418dae09b94426584b7c7c963e1cd5b400f35a5a_1593961820.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری نزاز کد 4040

ست کتری و قوری نزاز کد 4040
ست کتری و قوری نزاز کد 4040

۷٪

۷۴۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۷۴۰,۰۰۰

۶۸۸,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/60e8915cc77bf9aa7bf32c953abd93799ab52af9_1606209915.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتری مدل گیلدا کد 3890

کتری مدل گیلدا کد 3890
کتری مدل گیلدا کد 3890

٪

تومان

٪

۴۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b902bdb8c2ad723331a41030fd353527e3574f8c_1605619839.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری کروپ ست کد 407

ست کتری و قوری کروپ ست کد 407
ست کتری و قوری کروپ ست کد 407

۳٪

۹۰۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۹۰۰,۰۰۰

۸۷۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3335714.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپرسو ساز مدل 6 کاپ

اسپرسو ساز مدل 6 کاپ
اسپرسو ساز مدل 6 کاپ

٪

تومان

٪

۲۰۶,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121569659.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قهوه جوش هوم لند مدل F10

قهوه جوش هوم لند مدل F10
قهوه جوش هوم لند مدل F10

۸٪

۱۲۵,۰۰۰

تومان

۸٪

۱۲۵,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111691410.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه تقدیس مدل RL60

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه تقدیس مدل RL60
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه تقدیس مدل RL60

٪

تومان

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/466051.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وارمر تاشو مدل Misk

وارمر تاشو مدل Misk
وارمر تاشو مدل Misk

٪

تومان

٪

۳۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119878575.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرنچ پرس کد 3250

فرنچ پرس کد 3250
فرنچ پرس کد 3250

٪

تومان

٪

۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1848403.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قوری جیا می هوا مدل A084B

قوری جیا می هوا مدل A084B
قوری جیا می هوا مدل A084B

٪

تومان

٪

۸۴,۱۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2208444.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان دمنوش ساز Jingpin با درب استیل

لیوان دمنوش ساز Jingpin با درب استیل
لیوان دمنوش ساز Jingpin با درب استیل

٪

تومان

٪

۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2651689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری پرانی مدل 2020

ست کتری و قوری پرانی مدل 2020
ست کتری و قوری پرانی مدل 2020

٪

تومان

٪

۳۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116341452.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس چای خوری 8 پارچه سلوین مدل 14160

سرویس چای خوری 8 پارچه سلوین مدل 14160
سرویس چای خوری 8 پارچه سلوین مدل 14160

٪

تومان

٪

۶۱۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c48e067e306085906edd67743a3fc5d3b594c1aa_1600066570.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری راسا مدل 007

ست کتری و قوری راسا مدل 007
ست کتری و قوری راسا مدل 007

٪

تومان

٪

۳۰۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121908553.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرنچ پرس لیدو مدل ARY-14

فرنچ پرس لیدو مدل ARY-14
فرنچ پرس لیدو مدل ARY-14

٪

تومان

٪

۱۴۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2585660.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قوری رهام کد 8874

قوری رهام کد 8874
قوری رهام کد 8874

٪

تومان

٪

۱۳۳,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113330035.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وارمر قوری متال هوم کد 01

وارمر قوری متال هوم کد 01
وارمر قوری متال هوم کد 01

۳۰٪

۲۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۲۰,۰۰۰

۱۳,۹۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/efd171fabbdb69c3a98f71f8c1d4e23f4164445e_1601032083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قوری طرح بهار گل ها مدل دریا

قوری طرح بهار گل ها مدل دریا
قوری طرح بهار گل ها مدل دریا

٪

تومان

٪

۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/920321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وارمر قوری مسوار سی دا کد PZ107

وارمر قوری مسوار سی دا کد PZ107
وارمر قوری مسوار سی دا کد PZ107

۳٪

۱۵,۸۰۰

تومان

۳٪

۱۵,۸۰۰

۱۵,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e5b2434c27a347414a0ce0ba858433c8e8337f27_1605045008.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری کی اند تی مدل برلیانس

ست کتری و قوری کی اند تی مدل برلیانس
ست کتری و قوری کی اند تی مدل برلیانس

٪

تومان

٪

۴۶۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c33ca291e55cbe810e96d04bccc7835972aae13_1600691095.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور رواجاقی عالی نسب مدل Abgineh ظرفیت 5 لیتر

سماور رواجاقی عالی نسب مدل Abgineh ظرفیت 5 لیتر
سماور رواجاقی عالی نسب مدل Abgineh ظرفیت 5 لیتر

۱۴٪

۱,۲۲۰,۰۰۰

تومان

۱۴٪

۱,۲۲۰,۰۰۰

۱,۰۴۹,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fa2b556554b983849d1d1d782be9311caab43f3c_1600018542.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری کرکماز مدل Cintemani

ست کتری و قوری کرکماز مدل Cintemani
ست کتری و قوری کرکماز مدل Cintemani

٪

تومان

٪

۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ea39e1577c3ea8c4ab2e8b845e4105675704ec1_1609769351.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه مدل T275

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه مدل T275
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه مدل T275

۱۳٪

۷۴۹,۰۰۰

تومان

۱۳٪

۷۴۹,۰۰۰

۶۴۹,۸۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن