کتری قوری لوازم سرو چای

کتری قوری لوازم سرو چای

لوازم سرو چای شامل چیست ؟

خرید لوازم و ظروف سرو چای معمولا شامل کتری و قوری، سینی، قندان، فنجان و نعلبکی و حتی فلاسک می شود که خرید هر کدام به نوبه خود می تواند ضروری محسوب شود. سرویس چای هم قبل از غذا و هم بعد غذا به همراه شیرینی سرو می­شود تا به شما کمک کند محفلتان گرم­تر و زودتر به یک محیط دوستانه تبدیل شود لذا خرید سرویس چای­خوری شیک و فانتزی، بسیار در این موضوع موثر است. هرچه ست چایخوری شما چشمگیرتر و زیباتر باشد، پذیرایی ایده آل تر بنظر می­رسد.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/683a92d7558199e906b77eee3c7d1b9880f35c45_1594136347.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرنچ پرس مدل P350

فرنچ پرس مدل P350
فرنچ پرس مدل P350

٪

۶۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2e7abc40718b3c0bdc8ab2c180734fc203fda92f_1605674743.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری پونته مدل Florance

ست کتری و قوری پونته مدل Florance
ست کتری و قوری پونته مدل Florance

٪

۷۸۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5039012.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-118 ظرفیت 1100 میلی لیتر

قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-118 ظرفیت 1100 میلی لیتر
قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-118 ظرفیت 1100 میلی لیتر

٪

۷۲,۰۰۰

۶۸,۵۹۰ تومان

٪

۷۲,۰۰۰

تومان

٪

۷۲,۰۰۰

تومان

٪

۷۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110172577.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست قوری و کتری مدل 002

ست قوری و کتری مدل 002
ست قوری و کتری مدل 002

٪

۴۰۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ff33b4a2bcb90228d3c472d095e7337712ed58a0_1598176923.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری راسا مدل 004

ست کتری و قوری راسا مدل 004
ست کتری و قوری راسا مدل 004

٪

۴۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/daf5c7007d9c61f71aa97724456e319c60cfcea8_1611822250.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور گازی پارسیس مدل A12 گنجایش 6 لیتر

سماور گازی پارسیس مدل A12 گنجایش 6 لیتر
سماور گازی پارسیس مدل A12 گنجایش 6 لیتر

٪

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c0ed539aae2d41ee0cf4bd8a0f223c4903ee398b_1613307490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری آ ا سه مدل H 2020

ست کتری و قوری آ ا سه مدل H 2020
ست کتری و قوری آ ا سه مدل H 2020

۲۹٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

۹۹۹,۰۰۰ تومان

۲۹٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/05f3b1ed6739325711483496e62e4f42f5434bb6_1602704151.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری مدل FUN-M

ست کتری و قوری مدل FUN-M
ست کتری و قوری مدل FUN-M

۲۳٪

۱۲۰,۰۰۰

۹۲,۹۰۰ تومان

۲۳٪

۱۲۰,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۱۲۰,۰۰۰

تومان

۲۳٪

۱۲۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/721790216ad6aa221034857dec93728ea414532a_1598343061.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8090G

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8090G
ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8090G

۱۹٪

۱,۲۹۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

۱۹٪

۱,۲۹۰,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۱,۲۹۰,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۱,۲۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111085007.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه تقدیس مدل هتلی 130 میلی لیتر

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه تقدیس مدل هتلی 130 میلی لیتر
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه تقدیس مدل هتلی 130 میلی لیتر

٪

۱۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120375981.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری هپی فامیلی کد HP-BD9857B...3

ست کتری و قوری هپی فامیلی کد HP-BD9857B...3
ست کتری و قوری هپی فامیلی کد HP-BD9857B...3

۸٪

۶۵۰,۰۰۰

۵۹۸,۰۰۰ تومان

۸٪

۶۵۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۶۵۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۶۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119334822.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرنچ پرس کد 2020

فرنچ پرس کد 2020
فرنچ پرس کد 2020

٪

۱۰۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bacd8f69891da44df9b684318957e73b77b5cb78_1596521516.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتری و قوری هایسونگ کد 008

کتری و قوری هایسونگ کد 008
کتری و قوری هایسونگ کد 008

۳۷٪

۱,۵۹۰,۰۰۰

۹۹۹,۰۰۰ تومان

۳۷٪

۱,۵۹۰,۰۰۰

تومان

۳۷٪

۱,۵۹۰,۰۰۰

تومان

۳۷٪

۱,۵۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2076591.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قوری چینی مقصود کد 130

قوری چینی مقصود کد 130
قوری چینی مقصود کد 130

٪

۴۷,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1814323.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتری استیل مدل Sooti ظرفیت 3 لیتر

کتری استیل مدل Sooti ظرفیت 3 لیتر
کتری استیل مدل Sooti ظرفیت 3 لیتر

٪

۲۶۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a89223cded430f5fd5c7c8f4af2dfb6747070c7b_1603120431.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری مدل زرین کد zrnp-9914

ست کتری و قوری مدل زرین کد zrnp-9914
ست کتری و قوری مدل زرین کد zrnp-9914

٪

۱۳۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120990809.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتری و قوری مدل A155

کتری و قوری مدل A155
کتری و قوری مدل A155

٪

۳۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112834352.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتری مدل W241.2L

کتری مدل W241.2L
کتری مدل W241.2L

۷٪

۴۶,۰۰۰

۴۲,۸۰۰ تومان

۷٪

۴۶,۰۰۰

تومان

۷٪

۴۶,۰۰۰

تومان

۷٪

۴۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8530e57aa37b20a0e41b1a3939fa42ddaa7bacd2_1605676206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری پونته مدل Aten

ست کتری و قوری پونته مدل Aten
ست کتری و قوری پونته مدل Aten

۱۹٪

۱,۰۹۰,۰۰۰

۸۸۵,۰۰۰ تومان

۱۹٪

۱,۰۹۰,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۱,۰۹۰,۰۰۰

تومان

۱۹٪

۱,۰۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3467181.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قوری و استند وارمر کد 1704-1

قوری و استند وارمر کد 1704-1
قوری و استند وارمر کد 1704-1

٪

۲۲۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/42f567df37eab581416dcf7facd820b71722128b_1593957409.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور گازی شبنم مدل v100 ظرفیت 10 لیتری

سماور گازی شبنم مدل v100 ظرفیت 10 لیتری
سماور گازی شبنم مدل v100 ظرفیت 10 لیتری

٪

۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8a9540175df30afc8bdb063ebca6a6add98bcbae_1598172904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری راسا مدل 001

ست کتری و قوری راسا مدل 001
ست کتری و قوری راسا مدل 001

۲٪

۴۱۰,۰۰۰

۴۰۱,۸۰۰ تومان

۲٪

۴۱۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۴۱۰,۰۰۰

تومان

۲٪

۴۱۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2660514.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپرسو ساز پرانی مدل 3007

اسپرسو ساز پرانی مدل 3007
اسپرسو ساز پرانی مدل 3007

٪

۳۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0703890a6946ee67b8a7a46d540deebe16153aee_1607414774.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس چای خوری 14 پارچه لمونژ مدل کارمن کد 504

سرویس چای خوری 14 پارچه لمونژ مدل کارمن کد 504
سرویس چای خوری 14 پارچه لمونژ مدل کارمن کد 504

٪

۲۹۵,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/11894690cad1bcda9f258cdc34f6e51a6774dbaf_1596484189.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری کد 4325

ست کتری و قوری کد 4325
ست کتری و قوری کد 4325

٪

۴۳۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/972610.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دمنوش ساز مدل Mr Tea

دمنوش ساز مدل Mr Tea
دمنوش ساز مدل Mr Tea

۱۲٪

۳۷,۵۰۰

۳۳,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۳۷,۵۰۰

تومان

۱۲٪

۳۷,۵۰۰

تومان

۱۲٪

۳۷,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4370867.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتری تی جی اچ کد 3002

کتری تی جی اچ کد 3002
کتری تی جی اچ کد 3002

٪

۵۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/92c504d4d962b6698883bb02d92833de56c0a44a_1612114815.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قوری پیرکس مدل M78

قوری پیرکس مدل M78
قوری پیرکس مدل M78

٪

۲۰۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a52a180216e8ea5495907eb0e98b59467fef99c3_1604931659.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرنچ پرس مدل MK 350 غیر اصل

فرنچ پرس مدل MK 350 غیر اصل
فرنچ پرس مدل MK 350 غیر اصل

٪

۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2617919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کف ساز شیر ایکیا مدل 01

کف ساز شیر ایکیا مدل 01
کف ساز شیر ایکیا مدل 01

٪

۷۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/234c0b4d3109399030bd361c139432fba5c5bab2_1610812819.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست فنجان نعلبکی 12 پارچه چینی زرین مدل سوئدی

ست فنجان نعلبکی 12 پارچه چینی زرین مدل سوئدی
ست فنجان نعلبکی 12 پارچه چینی زرین مدل سوئدی

٪

۳۱۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5039028.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-108 ظرفیت 900 میلی لیتر

قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-108 ظرفیت 900 میلی لیتر
قوری پیرکس شانگیکسین مدل SY-108 ظرفیت 900 میلی لیتر

٪

۶۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121842198.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری کرکماز کد 191

ست کتری و قوری کرکماز کد 191
ست کتری و قوری کرکماز کد 191

٪

۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/00ad8857e653ce1f39e4046a1ba3f871da28ae2b_1598342820.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8090

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8090
ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8090

۲۹٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

۹۹۹,۰۰۰ تومان

۲۹٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۱,۴۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110384705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری نزاز کد 3041

ست کتری و قوری نزاز کد 3041
ست کتری و قوری نزاز کد 3041

٪

۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/41f89ec4a51e2e34473887c306dbc67aea382a1d_1611388782.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری مدل Bahar3527

ست کتری و قوری مدل Bahar3527
ست کتری و قوری مدل Bahar3527

٪

۴۰۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7b8af7c864e98137b687fdf124847f7f8b202438_1598177083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری راسا مدل 005

ست کتری و قوری راسا مدل 005
ست کتری و قوری راسا مدل 005

٪

۳۹۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1510436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتری و قوری کرکماز مدل Estima کد 193

کتری و قوری کرکماز مدل Estima کد 193
کتری و قوری کرکماز مدل Estima کد 193

٪

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d3001affbc898cfdbd14856f08537abd2221af2_1603192913.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس چای خوری 14 پارچه ساکورا مدل ویلا کد 572102W

سرویس چای خوری 14 پارچه ساکورا مدل ویلا کد 572102W
سرویس چای خوری 14 پارچه ساکورا مدل ویلا کد 572102W

۵۲٪

۲۹۰,۰۰۰

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۲٪

۲۹۰,۰۰۰

تومان

۵۲٪

۲۹۰,۰۰۰

تومان

۵۲٪

۲۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120688346.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس چای خوری 40 پارچه کاراجا مدل MAJESTY

سرویس چای خوری 40 پارچه کاراجا مدل MAJESTY
سرویس چای خوری 40 پارچه کاراجا مدل MAJESTY

٪

۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118994180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فرنچ پرس یاتیان کد 555B

فرنچ پرس یاتیان کد 555B
فرنچ پرس یاتیان کد 555B

۵٪

۱۸۵,۰۰۰

۱۷۵,۷۰۰ تومان

۵٪

۱۸۵,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۸۵,۰۰۰

تومان

۵٪

۱۸۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb8c59efebfcd0c6e62ccd83bcac1a5eff8ffe6a_1613643237.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8026

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8026
ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8026

٪

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d9b6b94331d87fa524aaa374994dceee2fd9c108_1598964689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری ام بیکو کد 801

ست کتری و قوری ام بیکو کد 801
ست کتری و قوری ام بیکو کد 801

٪

۶۱۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3438641.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور زغالی مهرگان مدل قلم زرد ظرفیت 4 لیتر

سماور زغالی مهرگان مدل قلم زرد ظرفیت 4 لیتر
سماور زغالی مهرگان مدل قلم زرد ظرفیت 4 لیتر

٪

۶۲۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/90f352d7c50a6f15397c5f66822897e84aac486a_1598176781.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری راسا مدل 003

ست کتری و قوری راسا مدل 003
ست کتری و قوری راسا مدل 003

٪

۴۱۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/978a0c4cbc2b101be9cd2d3e8cb23b5c911af250_1594834187.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قهوه ساز بیالتی کد 1384

قهوه ساز بیالتی کد 1384
قهوه ساز بیالتی کد 1384

٪

۴۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4b134c0bcbbb080c2c7213317e10729bf1b2a83a_1601486564.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وارمر قوری طرح پروانه کد L40

وارمر قوری طرح پروانه کد L40
وارمر قوری طرح پروانه کد L40

۱۶٪

۴۹,۹۰۰

۴۱,۹۰۰ تومان

۱۶٪

۴۹,۹۰۰

تومان

۱۶٪

۴۹,۹۰۰

تومان

۱۶٪

۴۹,۹۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ccf785a780ee87352b0efaac88049e94d77e9470_1610546239.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری هپی فامیلی کد 06

ست کتری و قوری هپی فامیلی کد 06
ست کتری و قوری هپی فامیلی کد 06

۸٪

۶۵۰,۰۰۰

۵۹۸,۰۰۰ تومان

۸٪

۶۵۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۶۵۰,۰۰۰

تومان

۸٪

۶۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119595523.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری پونته مدل Veniz

ست کتری و قوری پونته مدل Veniz
ست کتری و قوری پونته مدل Veniz

۲۱٪

۱,۰۹۰,۰۰۰

۸۶۰,۰۰۰ تومان

۲۱٪

۱,۰۹۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۱,۰۹۰,۰۰۰

تومان

۲۱٪

۱,۰۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f214eb4e19ebfa7ed39cdbd60ca7b8ca93ad8dd9_1605984576.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری کرکماز مدل Mega کد 091

ست کتری و قوری کرکماز مدل Mega کد 091
ست کتری و قوری کرکماز مدل Mega کد 091

٪

۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f6d2b1f66cb35d764561941d23829e2c71f09667_1601728850.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری راسا مدل N 004

ست کتری و قوری راسا مدل N 004
ست کتری و قوری راسا مدل N 004

٪

۴۰۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114245120.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کف شیر ساز کافی فرادر مدل 0682

کف شیر ساز کافی فرادر مدل 0682
کف شیر ساز کافی فرادر مدل 0682

٪

۴۰,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120874518.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه شرکت صنایع چینی تقدیس مدل کاملیا

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه شرکت صنایع چینی تقدیس مدل کاملیا
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه شرکت صنایع چینی تقدیس مدل کاملیا

٪

۳۹۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4465618.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس چای خوری 12 پارچه چینی زرین ایران مدل هدیه طلایی درجه عالی

سرویس چای خوری 12 پارچه چینی زرین ایران مدل هدیه طلایی درجه عالی
سرویس چای خوری 12 پارچه چینی زرین ایران مدل هدیه طلایی درجه عالی

۱۶٪

۵۱۰,۰۰۰

۴۲۹,۰۰۰ تومان

۱۶٪

۵۱۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۵۱۰,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۵۱۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113687413.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری کی اند تی کد 003

ست کتری و قوری کی اند تی کد 003
ست کتری و قوری کی اند تی کد 003

٪

۵۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3beedd7b89c9bbc5afd771f86b8922be38c02c18_1613643592.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8026 S

ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8026 S
ست کتری و قوری هایسونگ مدل 8026 S

٪

۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121252771.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری وردا مدل 6016

ست کتری و قوری وردا مدل 6016
ست کتری و قوری وردا مدل 6016

٪

۶۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1092f1a61e5ff6717b99f4dd663bc9ef2f439803_1602050097.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری زولینگن مدل 006

ست کتری و قوری زولینگن مدل 006
ست کتری و قوری زولینگن مدل 006

٪

۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/58f38e1066aa61bf2995050374bb0506f187df6e_1605535110.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس سماور گازی 3 پارچه لوکسیران مدل سوپر تامای گلدار ظرفیت 7 لیتر

سرویس سماور گازی 3 پارچه لوکسیران مدل سوپر تامای گلدار ظرفیت 7 لیتر
سرویس سماور گازی 3 پارچه لوکسیران مدل سوپر تامای گلدار ظرفیت 7 لیتر

٪

۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/418dae09b94426584b7c7c963e1cd5b400f35a5a_1593961820.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری نزاز کد 4040

ست کتری و قوری نزاز کد 4040
ست کتری و قوری نزاز کد 4040

٪

۸۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/60e8915cc77bf9aa7bf32c953abd93799ab52af9_1606209915.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتری مدل گیلدا کد 3890

کتری مدل گیلدا کد 3890
کتری مدل گیلدا کد 3890

٪

۵۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b902bdb8c2ad723331a41030fd353527e3574f8c_1605619839.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری کروپ ست کد 407

ست کتری و قوری کروپ ست کد 407
ست کتری و قوری کروپ ست کد 407

٪

۸۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3335714.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپرسو ساز مدل 6 کاپ

اسپرسو ساز مدل 6 کاپ
اسپرسو ساز مدل 6 کاپ

٪

۲۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/466051.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وارمر تاشو مدل Misk

وارمر تاشو مدل Misk
وارمر تاشو مدل Misk

٪

۳۴,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7fd17369d75a8fdaaf34c9ad37e20b4a9821b74d_1601158145.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

اسپرسوساز هارمن مدل Wacaco

اسپرسوساز هارمن مدل Wacaco
اسپرسوساز هارمن مدل Wacaco

٪

۸۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1109714.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور گازسوز پلان کد 1515 ظرفیت 6 لیتر

سماور گازسوز پلان کد 1515 ظرفیت 6 لیتر
سماور گازسوز پلان کد 1515 ظرفیت 6 لیتر

٪

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/61c615cec5f281e7153f2f7f60675a783df07c50_1605620825.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتری مدل 20

کتری مدل 20
کتری مدل 20

۱۸٪

۶۰,۰۰۰

۴۹,۰۰۰ تومان

۱۸٪

۶۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۶۰,۰۰۰

تومان

۱۸٪

۶۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2208444.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لیوان دمنوش ساز Jingpin با درب استیل

لیوان دمنوش ساز Jingpin با درب استیل
لیوان دمنوش ساز Jingpin با درب استیل

٪

۱۲۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116341452.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرویس چای خوری 8 پارچه سلوین مدل 14160

سرویس چای خوری 8 پارچه سلوین مدل 14160
سرویس چای خوری 8 پارچه سلوین مدل 14160

۱۰٪

۶۱۳,۰۰۰

۵۵۱,۷۰۰ تومان

۱۰٪

۶۱۳,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۶۱۳,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۶۱۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a3a59c71385575db7333852119b98e6597188d71_1605120421.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قهوه ساز بیالتی مدل موکا اکسپرس 3Cups A

قهوه ساز بیالتی مدل موکا اکسپرس 3Cups A
قهوه ساز بیالتی مدل موکا اکسپرس 3Cups A

٪

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c48e067e306085906edd67743a3fc5d3b594c1aa_1600066570.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری راسا مدل 007

ست کتری و قوری راسا مدل 007
ست کتری و قوری راسا مدل 007

٪

۳۹۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c25740ac1f6a84c5dc496852d00dfd496d224ed6_1608654218.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری امسان مدل 2021-03

ست کتری و قوری امسان مدل 2021-03
ست کتری و قوری امسان مدل 2021-03

۵٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان

۵٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۲,۲۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2585660.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قوری رهام کد 8874

قوری رهام کد 8874
قوری رهام کد 8874

٪

۱۴۰,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/484350.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور گازسوز پلان کد 1583 ظرفیت 4 لیتر

سماور گازسوز پلان کد 1583 ظرفیت 4 لیتر
سماور گازسوز پلان کد 1583 ظرفیت 4 لیتر

٪

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113330035.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وارمر قوری متال هوم کد 01

وارمر قوری متال هوم کد 01
وارمر قوری متال هوم کد 01

٪

۱۴,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/efd171fabbdb69c3a98f71f8c1d4e23f4164445e_1601032083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قوری طرح بهار گل ها مدل دریا

قوری طرح بهار گل ها مدل دریا
قوری طرح بهار گل ها مدل دریا

۷٪

۸۱,۰۰۰

۷۵,۰۰۰ تومان

۷٪

۸۱,۰۰۰

تومان

۷٪

۸۱,۰۰۰

تومان

۷٪

۸۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e26f0988669fba1a2bbb4555678f450af19cedef_1606685483.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قوری چینی زرین ایران مدل p رز

قوری چینی زرین ایران مدل p رز
قوری چینی زرین ایران مدل p رز

٪

۲۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/920321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

وارمر قوری مسوار سی دا کد PZ107

وارمر قوری مسوار سی دا کد PZ107
وارمر قوری مسوار سی دا کد PZ107

٪

۱۶,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e5b2434c27a347414a0ce0ba858433c8e8337f27_1605045008.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری کی اند تی مدل برلیانس

ست کتری و قوری کی اند تی مدل برلیانس
ست کتری و قوری کی اند تی مدل برلیانس

٪

۵۷۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6c33ca291e55cbe810e96d04bccc7835972aae13_1600691095.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سماور رواجاقی عالی نسب مدل Abgineh ظرفیت 5 لیتر

سماور رواجاقی عالی نسب مدل Abgineh ظرفیت 5 لیتر
سماور رواجاقی عالی نسب مدل Abgineh ظرفیت 5 لیتر

۲۰٪

۱,۴۲۵,۰۰۰

۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان

۲۰٪

۱,۴۲۵,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱,۴۲۵,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱,۴۲۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fa2b556554b983849d1d1d782be9311caab43f3c_1600018542.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست کتری و قوری کرکماز مدل Cintemani

ست کتری و قوری کرکماز مدل Cintemani
ست کتری و قوری کرکماز مدل Cintemani

٪

۱,۴۴۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114672770.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل رِدبری درجه عالی

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل رِدبری درجه عالی
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه چینی زرین ایران سری ایتالیا اف مدل رِدبری درجه عالی

۱۲٪

۳۲۰,۰۰۰

۲۸۱,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۳۲۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۳۲۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۳۲۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ea39e1577c3ea8c4ab2e8b845e4105675704ec1_1609769351.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه مدل T275

ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه مدل T275
ست فنجان و نعلبکی 12 پارچه مدل T275

٪

۸۲۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن