کلاه و پیشبند کودک

کلاه و پیشبند کودک

بر چه اساسی باید لباس نوزاد را انتخاب کنیم؟

به هنگام خرید این دست وسایل کودک حتما به این مورد توجه داشته باشيد كه او در چه فصلي به دنيا خواهد آمد، نه اين‌كه اكنون در چه فصلي هستيد. از کلاه های نخی بدون بند برای سر نوزاد استفاده کنید چون سر نوزاد تا چند وقت نرم و شل است و باید مرتب کلاه سرش باشد.

به هنگام خرید پیشبند به این مورد توجه کنید که چسبی باشد و از گره‌ای استفاده نکنید و هیچ وقت نیز سفت نبندید.

فراموش نکنید که پوست بچه‌ها حساس است. برای کوچولوی عزیز ما مهم نیست که لباسش دل دیگران را می‌برد! او لباسی راحت می‌خواهد که بتواند در آن بازی کند، بدود و رها باشد! لباس نقش مهمی در خلق این رهایی و راحتی دارد.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با چی بگیرم همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117592026.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست 3 تکه لباس نوزادی طرح پنگوئن کد 003

ست 3 تکه لباس نوزادی طرح پنگوئن کد 003
ست 3 تکه لباس نوزادی طرح پنگوئن کد 003

٪

۴۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4eb6b4808a952aad13696267cfb87edb5da420b2_1610297134.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست تی شرت و شلوار نوزادی طرح آبنبات چوبی

ست تی شرت و شلوار نوزادی طرح آبنبات چوبی
ست تی شرت و شلوار نوزادی طرح آبنبات چوبی

۴۱٪

۱۵۰,۰۰۰

۸۸,۸۸۰ تومان

۴۱٪

۱۵۰,۰۰۰

تومان

۴۱٪

۱۵۰,۰۰۰

تومان

۴۱٪

۱۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9518263f9fa62abf1c5f71d572fd3d556c09d876_1607496444.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست تی شرت و شلوار نوزادی پسرانه طرح هواپیما کد 100

ست تی شرت و شلوار نوزادی پسرانه طرح هواپیما کد 100
ست تی شرت و شلوار نوزادی پسرانه طرح هواپیما کد 100

۵۲٪

۱۳۵,۰۰۰

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۲٪

۱۳۵,۰۰۰

تومان

۵۲٪

۱۳۵,۰۰۰

تومان

۵۲٪

۱۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/333a9564dd9f5cc038b2cc4c5ba0b7f1505b4d4c_1607290384.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست تی شرت و شلوار نوزادی دخترانه بی بی گیفت طرح تک شاخ کد ۱۵۰

ست تی شرت و شلوار نوزادی دخترانه بی بی گیفت طرح تک شاخ کد ۱۵۰
ست تی شرت و شلوار نوزادی دخترانه بی بی گیفت طرح تک شاخ کد ۱۵۰

۲۶٪

۱۰۴,۰۰۰

۷۷,۰۰۰ تومان

۲۶٪

۱۰۴,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۱۰۴,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۱۰۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117635574.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست تی شرت و شلوار نوزادی کد 280ZA

ست تی شرت و شلوار نوزادی کد 280ZA
ست تی شرت و شلوار نوزادی کد 280ZA

٪

۲۳,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115751528.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست 3 تکه لباس نوزادی دخترانه کد 03

ست 3 تکه لباس نوزادی دخترانه کد 03
ست 3 تکه لباس نوزادی دخترانه کد 03

۱۶٪

۱۰۶,۰۰۰

۸۹,۰۰۰ تومان

۱۶٪

۱۰۶,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۱۰۶,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۱۰۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5dc59947985a4a03aabe0a555a2cbfb0ad5c2097_1598815206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرهمی نوزادی دخترانه مدل تدی کد Je30

سرهمی نوزادی دخترانه مدل تدی کد Je30
سرهمی نوزادی دخترانه مدل تدی کد Je30

٪

۷۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/34e5e49b71e6dda0c97971a6d80e5a8ebfd68efb_1615199760.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بادی آستین کوتاه نوزادی طرح لاک پشت

بادی آستین کوتاه نوزادی طرح لاک پشت
بادی آستین کوتاه نوزادی طرح لاک پشت

۴۴٪

۶۵,۰۰۰

۳۶,۶۶۰ تومان

۴۴٪

۶۵,۰۰۰

تومان

۴۴٪

۶۵,۰۰۰

تومان

۴۴٪

۶۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6440bf313fef6f0460b031cefd219646c7e83608_1601475480.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سه تکه لباس نوزادی مدل پنگوئن کد 2518

ست سه تکه لباس نوزادی مدل پنگوئن کد 2518
ست سه تکه لباس نوزادی مدل پنگوئن کد 2518

۵٪

۶۱,۰۰۰

۵۷,۹۵۰ تومان

۵٪

۶۱,۰۰۰

تومان

۵٪

۶۱,۰۰۰

تومان

۵٪

۶۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120319249.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سرهمی و کلاه نوزادی پسرانه طرح خرگوش کد M210

ست سرهمی و کلاه نوزادی پسرانه طرح خرگوش کد M210
ست سرهمی و کلاه نوزادی پسرانه طرح خرگوش کد M210

٪

۵۹,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4e4b1e94d5920ee16ee476837c0e208752bc8642_1594638833.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست 5 تکه لباس نوزادی کد C15

ست 5 تکه لباس نوزادی کد C15
ست 5 تکه لباس نوزادی کد C15

٪

۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d9cfb676e78b4055ea234827b3922d76c7c3e9d3_1615207162.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بادی آستین بلند نوزادی کد 555

بادی آستین بلند نوزادی کد 555
بادی آستین بلند نوزادی کد 555

۵۱٪

۹۰,۰۰۰

۴۴,۴۴۰ تومان

۵۱٪

۹۰,۰۰۰

تومان

۵۱٪

۹۰,۰۰۰

تومان

۵۱٪

۹۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121525396.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیشرت نوزادی دخترانه لوپیلو مدل hiw مجموعه 3 عددی

تیشرت نوزادی دخترانه لوپیلو مدل hiw مجموعه 3 عددی
تیشرت نوزادی دخترانه لوپیلو مدل hiw مجموعه 3 عددی

٪

۹۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117630169.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست 3 تکه لباس نوزادی طرح بره مدل PK-H252

ست 3 تکه لباس نوزادی طرح بره مدل PK-H252
ست 3 تکه لباس نوزادی طرح بره مدل PK-H252

٪

۵۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bb17c6d281155a294e7da66d1e3256c804d85518_1598354187.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست تی شرت آستین بلند و شلوار نوزادی کد 5584

ست تی شرت آستین بلند و شلوار نوزادی کد 5584
ست تی شرت آستین بلند و شلوار نوزادی کد 5584

۳۳٪

۱۴۴,۰۰۰

۹۶,۶۶۰ تومان

۳۳٪

۱۴۴,۰۰۰

تومان

۳۳٪

۱۴۴,۰۰۰

تومان

۳۳٪

۱۴۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117709345.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست تیشرت و شلوار نوزادی دخترانه کد 980908 رنگ صورتی

ست تیشرت و شلوار نوزادی دخترانه کد 980908 رنگ صورتی
ست تیشرت و شلوار نوزادی دخترانه کد 980908 رنگ صورتی

٪

۱۰۴,۶۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119627874.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کلاه نوزادی دخترانه کد m807

کلاه نوزادی دخترانه کد m807
کلاه نوزادی دخترانه کد m807

۲۵٪

۳۱,۰۰۰

۲۳,۲۵۰ تومان

۲۵٪

۳۱,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۳۱,۰۰۰

تومان

۲۵٪

۳۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117681128.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست تی شرت و شلوار نوزادی طرح فیل کد BL0

ست تی شرت و شلوار نوزادی طرح فیل کد BL0
ست تی شرت و شلوار نوزادی طرح فیل کد BL0

٪

۲۴,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121296290.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست سرهمی و کلاه نوزادی پسرانه طرح گاو کد M267

ست سرهمی و کلاه نوزادی پسرانه طرح گاو کد M267
ست سرهمی و کلاه نوزادی پسرانه طرح گاو کد M267

٪

۵۱,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115747765.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سویشرت نوزاد لوپیلو کد Z-N8 مجموعه 2 عددی

سویشرت نوزاد لوپیلو کد Z-N8 مجموعه 2 عددی
سویشرت نوزاد لوپیلو کد Z-N8 مجموعه 2 عددی

٪

۲۰۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4c01b25f39427203b6363775502e4854e5c1ad5a_1620220805.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست تی شرت و شلوار نوزادی تروسکان مدل Sports Bunny 2

ست تی شرت و شلوار نوزادی تروسکان مدل Sports Bunny 2
ست تی شرت و شلوار نوزادی تروسکان مدل Sports Bunny 2

۳۴٪

۲۹,۰۰۰

۱۹,۰۰۰ تومان

۳۴٪

۲۹,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۲۹,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۲۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a651ac69fb31b1ec1b351c97371e86dbff694695_1598796931.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست تی شرت و شلوار نوزادی کد 8877578 غیر اصل

ست تی شرت و شلوار نوزادی کد 8877578 غیر اصل
ست تی شرت و شلوار نوزادی کد 8877578 غیر اصل

۴۳٪

۱۴۰,۰۰۰

۷۹,۹۹۰ تومان

۴۳٪

۱۴۰,۰۰۰

تومان

۴۳٪

۱۴۰,۰۰۰

تومان

۴۳٪

۱۴۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121784048.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سرهمی نوزادی لوپیلو کد jl123

سرهمی نوزادی لوپیلو کد jl123
سرهمی نوزادی لوپیلو کد jl123

٪

۱۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120726993.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست 3 تکه لباس نوزادی دخترانه طرح پروانه کد 3048

ست 3 تکه لباس نوزادی دخترانه طرح پروانه کد 3048
ست 3 تکه لباس نوزادی دخترانه طرح پروانه کد 3048

۱۵٪

۲۳۵,۰۰۰

۱۹۹,۷۵۰ تومان

۱۵٪

۲۳۵,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۲۳۵,۰۰۰

تومان

۱۵٪

۲۳۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119940610.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بادی نوزادی لوپیلو کد sor5 مجموعه ۵ عددی

بادی نوزادی لوپیلو کد sor5 مجموعه ۵ عددی
بادی نوزادی لوپیلو کد sor5 مجموعه ۵ عددی

٪

۳۶۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن