کولر

کولر آبی و کولر گازی

کولر گازی یا کولر آبی

با گرم تر شدن هوا در فصل تابستان، اگر بدنبال دستگاهی هستید که هوای گرم تابستان را به هوای سرد زمستان تبدیل کند؟ وجود کولر در خانه ضروری بنظر می‌رسد. از میان دو نوع کولر پرکاربرد در ایران، کولر گازی از جایگاه خاصی برخوردار است. کولر گازی شاید کمی گران باشد ولی مطمئن باشید مقدار پولی که بابت آن می‌پردازید، به استفاده ای که از آن می‌کنید می‌ارزد.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111005490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر آبی آبسال مدل AC70

کولر آبی آبسال مدل AC70
کولر آبی آبسال مدل AC70

٪

تومان

٪

۵,۳۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119728842.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر گازی ایران رادیاتور مدل ICA-09CH-A

کولر گازی ایران رادیاتور مدل ICA-09CH-A
کولر گازی ایران رادیاتور مدل ICA-09CH-A

٪

تومان

٪

۸,۷۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/874115.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر گازی هیوندای اینورتر مدل 1230 Winv

کولر گازی هیوندای اینورتر مدل 1230 Winv
کولر گازی هیوندای اینورتر مدل 1230 Winv

٪

تومان

٪

۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/94266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پنکه پارس خزر مدل 4010

پنکه پارس خزر مدل 4010
پنکه پارس خزر مدل 4010

٪

۱,۲۳۰,۵۰۰

تومان

٪

۱,۲۳۰,۵۰۰

۱,۲۰۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d03f0e94cb3da200d2cd0caffc874702d45d826_1602523606.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولرگازی گرین مدل GWS-H18P1T1/R410A

کولرگازی گرین مدل GWS-H18P1T1/R410A
کولرگازی گرین مدل GWS-H18P1T1/R410A

٪

تومان

٪

۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111626039.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر سلولزی تبخیری انرژی مدل اقتصادی EC0700e

کولر سلولزی تبخیری انرژی مدل اقتصادی EC0700e
کولر سلولزی تبخیری انرژی مدل اقتصادی EC0700e

٪

تومان

٪

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111005190.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر آبی آبسال مدل AC35

کولر آبی آبسال مدل AC35
کولر آبی آبسال مدل AC35

٪

تومان

٪

۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5489616.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3115

آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3115
آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3115

٪

تومان

٪

۲,۲۷۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119728866.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر گازی ایران رادیاتور مدل ICA-24CH-A

کولر گازی ایران رادیاتور مدل ICA-24CH-A
کولر گازی ایران رادیاتور مدل ICA-24CH-A

٪

تومان

٪

۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119738474.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر گازی ایران رادیاتور مدل ICA-12CH-A

کولر گازی ایران رادیاتور مدل ICA-12CH-A
کولر گازی ایران رادیاتور مدل ICA-12CH-A

٪

تومان

٪

۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120638711.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پنکه ویداس مدل VIR-8013

پنکه ویداس مدل VIR-8013
پنکه ویداس مدل VIR-8013

٪

تومان

٪

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0efec89204b27a902194af3a428655dc3129768b_1611515166.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر آبی جنرال مدل RS2800J

کولر آبی جنرال مدل RS2800J
کولر آبی جنرال مدل RS2800J

٪

تومان

٪

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1998438.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پنکه رومیزی دمنده مدل Haleh

پنکه رومیزی دمنده مدل Haleh
پنکه رومیزی دمنده مدل Haleh

٪

تومان

٪

۲۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2564739.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر آبی پرتابل ریتون مدل PC-2500

کولر آبی پرتابل ریتون مدل PC-2500
کولر آبی پرتابل ریتون مدل PC-2500

٪

تومان

٪

۱,۹۴۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120917184.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر گازی دایکین مدل FDMRN36AV1K

کولر گازی دایکین مدل FDMRN36AV1K
کولر گازی دایکین مدل FDMRN36AV1K

٪

تومان

٪

۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1683791.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر آبی برفاب مدل BF2

کولر آبی برفاب مدل BF2
کولر آبی برفاب مدل BF2

٪

تومان

٪

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1071819.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر تبخیری سلولزی انرژی سری پالا مدل EC0750

کولر تبخیری سلولزی انرژی سری پالا مدل EC0750
کولر تبخیری سلولزی انرژی سری پالا مدل EC0750

٪

تومان

٪

۱۰,۹۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9de2bc7654bd68e4973a92955f57254b5c5e6f7d_1613983422.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر آبی جنرال مدل J2800 به همراه پایه

کولر آبی جنرال مدل J2800 به همراه پایه
کولر آبی جنرال مدل J2800 به همراه پایه

٪

تومان

٪

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d03f0e94cb3da200d2cd0caffc874702d45d826_1603115349.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر گازی گرین مدل GWS-H12P1T1A/R410A

کولر گازی گرین مدل GWS-H12P1T1A/R410A
کولر گازی گرین مدل GWS-H12P1T1A/R410A

٪

تومان

٪

۱۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121074.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر تبخیری سلولزی انرژی مدل EC0350 هوادهی از بغل

کولر تبخیری سلولزی انرژی مدل EC0350 هوادهی از بغل
کولر تبخیری سلولزی انرژی مدل EC0350 هوادهی از بغل

٪

تومان

٪

۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111001827.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر آبی آبسال مدل AC26

کولر آبی آبسال مدل AC26
کولر آبی آبسال مدل AC26

٪

تومان

٪

۲,۱۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1912615.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 3010

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 3010
پنکه رومیزی پارس خزر مدل 3010

٪

تومان

٪

۹۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7949e30e7bed61b3868fc63d1ba231e0ec533b73_1614004872.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر آبی جنرال شرق مدل J350

کولر آبی جنرال شرق مدل J350
کولر آبی جنرال شرق مدل J350

۳٪

۲,۹۳۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۲,۹۳۰,۰۰۰

۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4d03f0e94cb3da200d2cd0caffc874702d45d826_1603952361.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر گازی گرین مدل GWS-H24P1T1/R410

کولر گازی گرین مدل GWS-H24P1T1/R410
کولر گازی گرین مدل GWS-H24P1T1/R410

٪

تومان

٪

۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f35a22b533de0815b7b12bf43cff246b33ff1479_1604218138.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فن هیتر تکنو مدل Te-1404

فن هیتر تکنو مدل Te-1404
فن هیتر تکنو مدل Te-1404

٪

تومان

٪

۲۹۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1766280.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر آبی برفاب مدل BF5-O

کولر آبی برفاب مدل BF5-O
کولر آبی برفاب مدل BF5-O

۲۷٪

۵,۸۰۰,۰۰۰

تومان

۲۷٪

۵,۸۰۰,۰۰۰

۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bf4a2c7f79e2c58d682bab4fd0b1d02eaccb1dce_1614415310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر گازی امرسان مدل AC24W07

کولر گازی امرسان مدل AC24W07
کولر گازی امرسان مدل AC24W07

٪

تومان

٪

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8cc445f0103f960ca7dac1adcf471bb4c6134e8a_1598854129.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر گازی هیوندای مدل0932 wt1

کولر گازی هیوندای مدل0932 wt1
کولر گازی هیوندای مدل0932 wt1

٪

تومان

٪

۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dbbd6ac26a5dc8ace5f376704082f6e5a4393da6_1594128431.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر گازی سوزوکی سری تانوشی مدل 30H410

کولر گازی سوزوکی سری تانوشی مدل 30H410
کولر گازی سوزوکی سری تانوشی مدل 30H410

٪

تومان

٪

۲۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110909648.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کولر آبی جنرال پویا مدل GP-380

کولر آبی جنرال پویا مدل GP-380
کولر آبی جنرال پویا مدل GP-380

٪

تومان

٪

۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5475814.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پنکه رومیزی تسکو مدل TFan 01

پنکه رومیزی تسکو مدل TFan 01
پنکه رومیزی تسکو مدل TFan 01

٪

تومان

٪

۱۶۴,۹۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120993194.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پنکه رومیزی پارس خزر مدل RIMA-FDR

پنکه رومیزی پارس خزر مدل RIMA-FDR
پنکه رومیزی پارس خزر مدل RIMA-FDR

٪

تومان

٪

۱,۰۵۴,۱۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن