گردش و سفر

نکات کاربردی برای تأمین ایمنی کودک در گردش و سفرها

برای پیشگیری از حوادث و در جهت ایمنی کودک با رعایت چند نکته تا حد زیادی از آسیب رسیدن به کودکان کاسته می‌شود. یک کاهش سرعت به میزان یک کیلومتر بر ساعت و دوم استفاده از تجهیزات ایمنی همچون صندلی خودرو.

والدین باید این را بدانند که کودک داخل خودرو نباید روی پای کسی بنشیند؛ چرا که در صورت توقف ناگهانی خودرو، فرد قادر به حفظ کودک نخواهد بود و ممکن است از پنجره به بیرون پرتاب شود یا صورتش به داشبورد برخورد کند و باعث آسیب به کودک شود. همچنین به هنگام پیاده‌روی استفاده از کالسه یا کریر با توجه به موقعیت سنی کودک می‌تواند لذت بردن از پیاده‌روی با کودک را افزایش دهد.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

به بالای صفحه بردن