گیرنده دیجیتال و تلویزیون

گیرنده دیجیتال و تلویزیون

چرا گیرنده های تلویزیون بوجود آمدند؟

پیشرفت فناوری و تکنولوژی باعث شده تا الکترونیک از آنالوگ به سوی دیجیتال توسعه پیدا کنه و این باعث شده تا کیفیت تصاویر به صورت HDدر بیاد و این یعنی نیازمند استفاده از گیرنده یا مبدل دیجیتال، ضروری شده، تا تصاویری که توسط صدا و سیما پخش میشه قابل دستیابی بشه، البته یه سری از تلویزیون­ها مجهز به سیستم دیجیتال داخلی هستند ولی با این حال خیلی‌ها تمایل دارند که از تلویزیون‌های موجود با نصب یک دستگاه گیرنده‌ی دیجیتال با هدف هزینه‌ی کمتر استفاده کنند. گیرنده‌ی دیجیتال برای پشتیبانی تلویزیون‌های ماهواره‌ای، زمینی، اینترنتی و کابلی قابل کاربرد هست.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111664567.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیرنده دیجیتال استارست مدل SR-T8800 HD T2

گیرنده دیجیتال استارست مدل SR-T8800 HD T2
گیرنده دیجیتال استارست مدل SR-T8800 HD T2

٪

۳۸۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5e6b0d69ae0a7e267a071b2bd983289cc4b5e549_1609399442.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل ۲۴۷

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل ۲۴۷
گیرنده دیجیتال پروویژن مدل ۲۴۷

٪

۲۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120722799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیرنده دیجیتال پاناتک مدل P-DJ4410

گیرنده دیجیتال پاناتک مدل P-DJ4410
گیرنده دیجیتال پاناتک مدل P-DJ4410

٪

۲۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2dbe2cdeed1c9782c9a48a8fba76a556693ead49_1609835452.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل Pro10

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل Pro10
گیرنده دیجیتال پروویژن مدل Pro10

٪

۳۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/105a20df881929a6b8045224a677e1a49726d6c5_1596009883.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیرنده دیجیتال دنای مدل STB981T2

گیرنده دیجیتال دنای مدل STB981T2
گیرنده دیجیتال دنای مدل STB981T2

٪

۴۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a727bc3c4898a17e3f4f264fcb9cc18fde8d5856_1610634591.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-2 2070JL

گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-2 2070JL
گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-2 2070JL

٪

۳۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1249e526569bc3922d6ddd2409ebdb9b6f2e8204_1613901268.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیرنده دیجیتال DVB-T دنای مدل STB1011H

گیرنده دیجیتال DVB-T دنای مدل STB1011H
گیرنده دیجیتال DVB-T دنای مدل STB1011H

٪

۳۸۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120464326.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-3 3001JL

گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-3 3001JL
گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-3 3001JL

٪

۳۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b97dfe423cdc34f0498025cf853b37582b709991_1599833572.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-3 3002JL

گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-3 3002JL
گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-3 3002JL

۵٪

۳۸۳,۰۰۰

۳۶۲,۰۰۰ تومان

۵٪

۳۸۳,۰۰۰

تومان

۵٪

۳۸۳,۰۰۰

تومان

۵٪

۳۸۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/399b08bc7098fa2b428c69f7622fa06e06e27cbf_1604562806.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل pro1-247

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل pro1-247
گیرنده دیجیتال پروویژن مدل pro1-247

٪

۳۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/399b08bc7098fa2b428c69f7622fa06e06e27cbf_1603352861.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل 247 پرو 1

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل 247 پرو 1
گیرنده دیجیتال پروویژن مدل 247 پرو 1

٪

۲۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be903042badc5a9375eca666581a90f65f10fa68_1602400301.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل 247-Pro2

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل 247-Pro2
گیرنده دیجیتال پروویژن مدل 247-Pro2

٪

۳۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/392e449eb1938763d6bc8bd3a52f8e6a2d446c80_1612343718.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیرنده دیجیتال مدل Hybrid tv

گیرنده دیجیتال مدل Hybrid tv
گیرنده دیجیتال مدل Hybrid tv

۶٪

۲,۰۹۹,۷۰۰

۱,۹۷۸,۰۰۰ تومان

۶٪

۲,۰۹۹,۷۰۰

تومان

۶٪

۲,۰۹۹,۷۰۰

تومان

۶٪

۲,۰۹۹,۷۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111052320.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیرنده دیجیتال دنای مدل STB1011H

گیرنده دیجیتال دنای مدل STB1011H
گیرنده دیجیتال دنای مدل STB1011H

٪

۳۴۵,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن