یخچال و فریزر

یخچال و فریزر

انواع یخچال و فریزر و کاربرد آنها

از کالاهای اساسی که در آشپزخانه‌ها مورد نیاز است، انتخاب یخچال و فریزر با دوام و با قیمت مناسب است.

  • یخچال فریزر تک درب: این یخچال‌ها به دلیل کوچک بودنشان، فضای کمی را می‌گیرند و مناسب برای ادارات، هتل‌ها و میهمان‌خانه‌ها و فروشگاه‌ها است.
  • یخچال فریزر مدل فریزر بالا یا فریزر پایین: در این مدل بدنه به دو قسمت تقسیم شده و یا یخچال بالا قرار دارد و یا پایین. اغلب یا قسمت یخچال بزرگ‌تر است و یا یخچال و فریزر به یک اندازه‌اند.
  • یخچال فریزر دو قلو: در این نوع مدل، یخچال و فریزر از یکدیگر جدان ولی کنار هم قرار گرفته و مکمل هم می‌شوند.
  • یخچال فریزر ساید بای ساید: این نوع از یخچال و فریزر پرطرفدارترین نوع‌اند، هم به خاطر زیبایی و هم به خاطر جا دار بودن و امکاناتی مثل یخ‌ساز و آب‌سردکن‌هایی که بر روی در آن‌ها قرار می‌گیرد.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید:

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1028810.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر دوقلوی پارس مدل LRDST170WD-FRZNF170

یخچال و فریزر دوقلوی پارس مدل LRDST170WD-FRZNF170
یخچال و فریزر دوقلوی پارس مدل LRDST170WD-FRZNF170

٪

تومان

٪

۱۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fb83d999d30444083ebdc66fa27c0a4c3f718e13_1607875738.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر دیپوینت مدل DISCOVER

یخچال و فریزر دیپوینت مدل DISCOVER
یخچال و فریزر دیپوینت مدل DISCOVER

٪

تومان

٪

۱۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/16f8d89af18f561a57cfe33324b7d80b8cf56234_1602048340.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال فریزر ساید بای ساید دوو مدل D2S-3133SS

یخچال فریزر ساید بای ساید دوو مدل D2S-3133SS
یخچال فریزر ساید بای ساید دوو مدل D2S-3133SS

٪

تومان

٪

۳۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/760119.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر امرسان مدل FN15D-RH15D

یخچال و فریزر امرسان مدل FN15D-RH15D
یخچال و فریزر امرسان مدل FN15D-RH15D

٪

تومان

٪

۱۶,۸۴۳,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d77c9fdeece5ce62cb5ff69516e34a91f261676c_1608710178.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر امرسان مدل BFN20D321-CLA

یخچال و فریزر امرسان مدل BFN20D321-CLA
یخچال و فریزر امرسان مدل BFN20D321-CLA

۱۲٪

۱۶,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۱۶,۱۰۰,۰۰۰

۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d0d7d3b8675a649d9f0fea8a05bfd173e182c036_1593933390.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر امرسان مدلBFN20D321

یخچال و فریزر امرسان مدلBFN20D321
یخچال و فریزر امرسان مدلBFN20D321

٪

تومان

٪

۸,۸۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5158410.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال فریزر فیلور مدل RPD-COL-013

یخچال فریزر فیلور مدل RPD-COL-013
یخچال فریزر فیلور مدل RPD-COL-013

٪

۵,۵۶۵,۰۰۰

تومان

٪

۵,۵۶۵,۰۰۰

۵,۱۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8141e72f2fd484c8dce99cdacd5318972c887e2b_1601892401.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریز ساید بای ساید دوو مدل D4S-2915SS

یخچال و فریز ساید بای ساید دوو مدل D4S-2915SS
یخچال و فریز ساید بای ساید دوو مدل D4S-2915SS

٪

۳۰,۴۳۰,۰۰۰

تومان

٪

۳۰,۴۳۰,۰۰۰

۲۹,۱۱۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3815215.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر هیمالیا مدل HRFN60501

یخچال و فریزر هیمالیا مدل HRFN60501
یخچال و فریزر هیمالیا مدل HRFN60501

٪

تومان

٪

۱۵,۷۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2ce5eb14e172753ad2647da2ad7746c2031726d9_1622546009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K723T

یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K723T
یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K723T

٪

تومان

٪

۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9d867d6fc7586373c2b2e6ec5632cfac26a7386b_1597572368.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال ایستکول مدل TM-642-80

یخچال ایستکول مدل TM-642-80
یخچال ایستکول مدل TM-642-80

٪

تومان

٪

۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4915673.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D4S-0036SS

یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D4S-0036SS
یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D4S-0036SS

٪

تومان

٪

۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112143312.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر امرسان مدل BFN20D-M/TP

یخچال و فریزر امرسان مدل BFN20D-M/TP
یخچال و فریزر امرسان مدل BFN20D-M/TP

۵٪

۹,۶۲۴,۵۰۰

تومان

۵٪

۹,۶۲۴,۵۰۰

۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1164472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریز ساید بای ساید امرسان مدل NRF3292D

یخچال و فریز ساید بای ساید امرسان مدل NRF3292D
یخچال و فریز ساید بای ساید امرسان مدل NRF3292D

٪

تومان

٪

۲۵,۴۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c9c216e87b1480387e6e73a12cd2182fd90f07bc_1608720600.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر دوقلو دیپوینت مدل D4i - pro

یخچال و فریزر دوقلو دیپوینت مدل D4i - pro
یخچال و فریزر دوقلو دیپوینت مدل D4i - pro

٪

تومان

٪

۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/85fb52d6a4b16371da56ddc1766231ab27da7f05_1601095777.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر امرسان مدل TFH14T

یخچال و فریزر امرسان مدل TFH14T
یخچال و فریزر امرسان مدل TFH14T

٪

۶,۷۰۷,۸۰۰

تومان

٪

۶,۷۰۷,۸۰۰

۶,۳۰۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4396041.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال فریزر دوو مدل D4BF-0028LW 

یخچال فریزر دوو مدل D4BF-0028LW 
یخچال فریزر دوو مدل D4BF-0028LW 

٪

تومان

٪

۲۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4397406.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال فریزر دوقلو دوو مدل D2LRF-0020SS

یخچال فریزر دوقلو دوو مدل D2LRF-0020SS
یخچال فریزر دوقلو دوو مدل D2LRF-0020SS

٪

تومان

٪

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a83b4d036ee0d663347f9d0037f2f26d2309be4f_1601886231.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-2340SS

یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-2340SS
یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-2340SS

٪

۳۴,۴۵۴,۹۰۰

تومان

٪

۳۴,۴۵۴,۹۰۰

۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1985680.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر دوقلوی هیمالیا مدل NR440ip-HFZN337

یخچال و فریزر دوقلوی هیمالیا مدل NR440ip-HFZN337
یخچال و فریزر دوقلوی هیمالیا مدل NR440ip-HFZN337

٪

تومان

٪

۲۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5479e1b26a8b772f010a34cec3064199f24a5fe1_1622544539.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K916W

یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K916W
یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K916W

٪

تومان

٪

۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/152c148a1f3fbfc653b88d6dbe9b669f1cc6266e_1602490888.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال فریزر هیمالیا مدل TNCom530h

یخچال فریزر هیمالیا مدل TNCom530h
یخچال فریزر هیمالیا مدل TNCom530h

٪

تومان

٪

۱۱,۲۸۰,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119960358.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر امرسان مدل BFN22D-M/TP

یخچال و فریزر امرسان مدل BFN22D-M/TP
یخچال و فریزر امرسان مدل BFN22D-M/TP

۱۳٪

۱۰,۷۷۵,۵۰۰

تومان

۱۳٪

۱۰,۷۷۵,۵۰۰

۹,۳۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/65355547a9aa3ca676b35cb5f70395d1b8d33f57_1609323399.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر دوقلو پارس مدل PRH17631EW/W-FRZNF170

یخچال و فریزر دوقلو پارس مدل PRH17631EW/W-FRZNF170
یخچال و فریزر دوقلو پارس مدل PRH17631EW/W-FRZNF170

٪

تومان

٪

۱۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4396217.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028SS

یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028SS
یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028SS

٪

تومان

٪

۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e136903eeeee8ad5501fe1e9c8368f35cf6a7ea0_1611993858.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن مدل TS665-AWD/ASD

یخچال و فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن مدل TS665-AWD/ASD
یخچال و فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن مدل TS665-AWD/ASD

٪

تومان

٪

۱۹,۴۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2872d44c449b1657be0ee16995734f77602efad0_1622545507.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K723W

یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K723W
یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K723W

٪

تومان

٪

۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/391389.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر سامسونگ مدل ROSSO2

یخچال و فریزر سامسونگ مدل ROSSO2
یخچال و فریزر سامسونگ مدل ROSSO2

٪

تومان

٪

۷۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0a06d36032cd3cc56c043454d9aaa1d8dec43d20_1601890450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-3320SS

یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-3320SS
یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-3320SS

٪

۴۵,۱۶۹,۶۰۰

تومان

٪

۴۵,۱۶۹,۶۰۰

۴۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0603268bb0af29452539e2fb6ee3b519a70997ce_1606226566.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر دوو مدل D4BF-1077TI

یخچال و فریزر دوو مدل D4BF-1077TI
یخچال و فریزر دوو مدل D4BF-1077TI

٪

تومان

٪

۱۰,۹۶۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/64b9d6076bd332c0f257780553d790a454a5a0ad_1600510891.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال فریزر دوقلو امرسان مدل دیاموند RH20D & FN20D

یخچال فریزر دوقلو امرسان مدل دیاموند RH20D & FN20D
یخچال فریزر دوقلو امرسان مدل دیاموند RH20D & FN20D

۳٪

۱۹,۸۰۰,۰۰۰

تومان

۳٪

۱۹,۸۰۰,۰۰۰

۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a01362aa749cef961ddf25561504b98c428c87bb_1622547142.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K716BG

یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K716BG
یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K716BG

۵٪

۲۲,۵۸۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۲۲,۵۸۰,۰۰۰

۲۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/465b14a256db6ed5e240a2f55c23589ccd0ec338_1600868626.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فریزر ایستکول مدل TM-946-4D

فریزر ایستکول مدل TM-946-4D
فریزر ایستکول مدل TM-946-4D

٪

تومان

٪

۴,۲۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113550209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل DES-2915W

یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل DES-2915W
یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل DES-2915W

٪

تومان

٪

۲۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d6d1683df22bb799a9c770e04978d60d81226a09.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

فریزر ایستکول مدل TM-999-95

فریزر ایستکول مدل TM-999-95
فریزر ایستکول مدل TM-999-95

٪

۶,۶۶۲,۱۴۵

تومان

٪

۶,۶۶۲,۱۴۵

۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2fcd264d7e9b7bd133e51a9863cfde6723034e35_1608814293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر دیپوینت مدل دیسنت

یخچال و فریزر دیپوینت مدل دیسنت
یخچال و فریزر دیپوینت مدل دیسنت

٪

تومان

٪

۱۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/08a5f9a3935df8d4235d6fc3ee84f368016bd0c3_1597572421.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال ایستکول مدل TM-679-200

یخچال ایستکول مدل TM-679-200
یخچال ایستکول مدل TM-679-200

٪

۵,۲۹۳,۲۶۰

تومان

٪

۵,۲۹۳,۲۶۰

۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8bbf2bcc883c73edc3ad6783460c1347a4854b70_1604927893.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-3350SS

یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-3350SS
یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-3350SS

٪

تومان

٪

۴۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/73949798d24657446440f2a1bd12b999a39f3617_1600868972.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال امرسان مدل TFH17T350

یخچال امرسان مدل TFH17T350
یخچال امرسان مدل TFH17T350

۱۰٪

۷,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۱۰٪

۷,۲۰۰,۰۰۰

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5198582.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال فریزر امرسان مدل BFN22D-EL-TP

یخچال فریزر امرسان مدل BFN22D-EL-TP
یخچال فریزر امرسان مدل BFN22D-EL-TP

٪

تومان

٪

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/edcf74db824a8b39e95435041ba0cd3ca3d1b7eb_1611943606.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر بست مدل BRB240-10

یخچال و فریزر بست مدل BRB240-10
یخچال و فریزر بست مدل BRB240-10

٪

تومان

٪

۷,۵۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113232368.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر دوقلو یخساران مدل U8001M-U8005M

یخچال و فریزر دوقلو یخساران مدل U8001M-U8005M
یخچال و فریزر دوقلو یخساران مدل U8001M-U8005M

٪

تومان

٪

۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8984045cb62d352e4c031e8fc012962515e4742e_1621322266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال فریزر امرسان مدل TF16T329CLA

یخچال فریزر امرسان مدل TF16T329CLA
یخچال فریزر امرسان مدل TF16T329CLA

٪

تومان

٪

۱۲,۱۷۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113987645.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر امرسان مدل TFN18D

یخچال و فریزر امرسان مدل TFN18D
یخچال و فریزر امرسان مدل TFN18D

۶٪

۹,۳۰۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۹,۳۰۰,۰۰۰

۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/172879599e75161ba42a76ac2e7aaa874eb3b66d_1612684907.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر دوقلو جی پلاس مدل GRF-K214

یخچال و فریزر دوقلو جی پلاس مدل GRF-K214
یخچال و فریزر دوقلو جی پلاس مدل GRF-K214

۵٪

۲۶,۰۵۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۲۶,۰۵۰,۰۰۰

۲۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/26a9a990bd2b086fbc95b8e8c7d5b488ceaafc61_1606205129.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-2261GW

یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-2261GW
یخچال و فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-2261GW

٪

تومان

٪

۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110839163.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال امرسان مدل RH15D

یخچال امرسان مدل RH15D
یخچال امرسان مدل RH15D

٪

تومان

٪

۸,۷۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/676e1a7b8e0bb5d31062184f116f578bcc504fd3_1622546688.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K718BG

یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K718BG
یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K718BG

۵٪

۲۲,۰۸۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۲۲,۰۸۰,۰۰۰

۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8a821dd0cbcce3a6f379cd73bdbd12461f9e1aa3_1613153854.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر هیمالیا مدل TNCom530h

یخچال و فریزر هیمالیا مدل TNCom530h
یخچال و فریزر هیمالیا مدل TNCom530h

٪

تومان

٪

۱۱,۶۵۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113845010.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر دوقلوی هیوندای مدل 7071

یخچال و فریزر دوقلوی هیوندای مدل 7071
یخچال و فریزر دوقلوی هیوندای مدل 7071

٪

تومان

٪

۲۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/81e25d7be9d5ea4bf7f70c29164bacce6486ab9d_1602569550.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D2S-1037SS

یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D2S-1037SS
یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D2S-1037SS

٪

تومان

٪

۴۱,۹۴۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1157712.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال امرسان مدل TFH17T/H

یخچال امرسان مدل TFH17T/H
یخچال امرسان مدل TFH17T/H

٪

تومان

٪

۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/00207c89d9a6c92c4c16965555038c0ab8ce98b5_1603803522.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال فریزر دوقلو آزمایش مدل AZF2366HM

یخچال فریزر دوقلو آزمایش مدل AZF2366HM
یخچال فریزر دوقلو آزمایش مدل AZF2366HM

۷٪

۱۹,۹۹۹,۰۰۰

تومان

۷٪

۱۹,۹۹۹,۰۰۰

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/24342e0d42ae4fdf53ecbafc4370d484385faa9d_1614413835.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D4S-3340MW

یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D4S-3340MW
یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D4S-3340MW

٪

تومان

٪

۳۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a4b2e14ddc3dfa4272a9d02e19d0e2d978a079bd_1596978575.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر آزمایش مدل AZRF2471HO

یخچال و فریزر آزمایش مدل AZRF2471HO
یخچال و فریزر آزمایش مدل AZRF2471HO

۴٪

۱۱,۴۶۰,۰۰۰

تومان

۴٪

۱۱,۴۶۰,۰۰۰

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/261f48a352514c7242823f0461422f8412cf5856_1622545368.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K725

یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K725
یخچال و فریزر ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS-K725

۵٪

۲۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۵٪

۲۲,۵۰۰,۰۰۰

۲۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4395959.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028GW

یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028GW
یخچال فریزر دوو مدل D2BF-0028GW

٪

تومان

٪

۲۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e93e415ef7348811fb1e0eccd4cb2a92f280e7c3_1605423074.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D4S-0034SS

یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D4S-0034SS
یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D4S-0034SS

٪

تومان

٪

۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e0441a81a788afdacd8cfc2f7e2e0908bd4b2b36_1613295948.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر دوقلو هیمالیا مدل NF280p-NR440p - A

یخچال و فریزر دوقلو هیمالیا مدل NF280p-NR440p - A
یخچال و فریزر دوقلو هیمالیا مدل NF280p-NR440p - A

٪

تومان

٪

۲۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e3995ecbd2f7f187fd6c62f7ecfc02c9590f469f_1610174602.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D4S-2915MW

یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D4S-2915MW
یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D4S-2915MW

٪

تومان

٪

۲۷,۷۵۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f99e9aa75ebdbf5ef340cb679ee90460feaa5204_1609960211.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال و فریزر دوو مدل D4BF-1077GW

یخچال و فریزر دوو مدل D4BF-1077GW
یخچال و فریزر دوو مدل D4BF-1077GW

٪

تومان

٪

۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f09425827a7923930ee3bc4af69a7cf75cd91191_1599022473.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

یخچال ایستکول مدل TM-638-150

یخچال ایستکول مدل TM-638-150
یخچال ایستکول مدل TM-638-150

٪

تومان

٪

۴,۲۴۳,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن