پایه نگهدارنده گوشی

پایه نگهدارنده گوشی

میزان کارایی پایه نگهدارنده گوشی

میزان کارایی هولدر­ها با نوع چسبندگی، اندازه و جنس آن ارتباط دارند. ممکن است یک هولدر خیلی خوب باشد و تمام ویژگی­های یک نگهدارنده موبایل خوب را داشته باشد اما اصلا مناسب شما نباشد چون کارایی مدل­های مختلف استند گوشی بسیار متفاوت است!

هولدر یا نگهدارنده موبایل به ابزارهایی گفته می­شود که برای افزایش امنیت هنگام رانندگی استفاده می­شود.  هولدر موبایل به شما اجازه می­دهد که بدون از بین رفتن تمرکز به موسیقی گوش دهید، از نرم افزارهای ردیابی استفاده کنید یا مکالمات خود را مدیریت کنید. مدل­های متفاوتی از هولدر گوشی مناسب میز کار طراحی شده اند که با نام استند موبایل رومیزی شناخته می­شوند.

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با ما همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4a81897cfda0195be7091f46afd4ab02f82ecc6a_1600250608.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه پایه نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات مدل D909

سه پایه نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات مدل D909
سه پایه نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات مدل D909

٪

۴۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/09a02067092e8e5351a742e49932d7f6336dc01b_1614583436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت چرم جانتا مدل 133

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت چرم جانتا مدل 133
پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت چرم جانتا مدل 133

۴۰٪

۶۵,۰۰۰

۳۹,۰۰۰ تومان

۴۰٪

۶۵,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۶۵,۰۰۰

تومان

۴۰٪

۶۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/40681.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی و تبلت مدل OK Stand

پایه نگهدارنده گوشی و تبلت مدل OK Stand
پایه نگهدارنده گوشی و تبلت مدل OK Stand

۱۹٪

۸,۱۵۰

۶,۵۹۰ تومان

۱۹٪

۸,۱۵۰

تومان

۱۹٪

۸,۱۵۰

تومان

۱۹٪

۸,۱۵۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba5ebba11b25aac1b71b74d44e538bceb4256c34_1593611377.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

حلقه نگهدارنده گوشی موبایل ال جی دی مدل F-18

حلقه نگهدارنده گوشی موبایل ال جی دی مدل F-18
حلقه نگهدارنده گوشی موبایل ال جی دی مدل F-18

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

۴۹,۵۰۰ تومان

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

تومان

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

تومان

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ff075aad38156bdd240d3117530359a959775e0f_1593612227.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

حلقه نگهدارنده گوشی موبایل ال جی دی مدل F-01

حلقه نگهدارنده گوشی موبایل ال جی دی مدل F-01
حلقه نگهدارنده گوشی موبایل ال جی دی مدل F-01

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

۴۹,۵۰۰ تومان

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

تومان

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

تومان

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4120053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگه دارنده موبایل پاپ سوکت مدل topsockets 03

پایه نگه دارنده موبایل پاپ سوکت مدل topsockets 03
پایه نگه دارنده موبایل پاپ سوکت مدل topsockets 03

٪

۸,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9993ae183321daeeb0c0ef542f36983570ae56cf_1593611749.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

حلقه نگهدارنده گوشی موبایل ال جی دی مدل F-02

حلقه نگهدارنده گوشی موبایل ال جی دی مدل F-02
حلقه نگهدارنده گوشی موبایل ال جی دی مدل F-02

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

۴۹,۵۰۰ تومان

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

تومان

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

تومان

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/690b07ee05e05859c184239b916f3497680cae92_1593612112.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

حلقه نگهدارنده گوشی موبایل ال جی دی مدل F-19

حلقه نگهدارنده گوشی موبایل ال جی دی مدل F-19
حلقه نگهدارنده گوشی موبایل ال جی دی مدل F-19

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

۴۹,۵۰۰ تومان

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

تومان

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

تومان

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fc9a2c2bb66f5dc9cf0e6b3d3cc5a32611a77073_1593611431.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

حلقه نگهدارنده گوشی موبایل ال جی دی مدل F-14

حلقه نگهدارنده گوشی موبایل ال جی دی مدل F-14
حلقه نگهدارنده گوشی موبایل ال جی دی مدل F-14

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

۴۹,۵۰۰ تومان

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

تومان

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

تومان

۲۹٪

۶۹,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117467417.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت آکام مدل APS0749

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت آکام مدل APS0749
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت آکام مدل APS0749

٪

۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120801390.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه پایه نگهدارنده گوشی موبایل ویفینگ مدل 3110A

سه پایه نگهدارنده گوشی موبایل ویفینگ مدل 3110A
سه پایه نگهدارنده گوشی موبایل ویفینگ مدل 3110A

۶٪

۱۶۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۶٪

۱۶۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۱۶۰,۰۰۰

تومان

۶٪

۱۶۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115103909.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل نیکا کد 2008402

پایه نگهدارنده گوشی موبایل نیکا کد 2008402
پایه نگهدارنده گوشی موبایل نیکا کد 2008402

۳۴٪

۱۴,۰۰۰

۹,۲۰۰ تومان

۳۴٪

۱۴,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۱۴,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۱۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110990696.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل استند تبلت چوبی چوبیس کد 1-351

پایه نگهدارنده گوشی موبایل استند تبلت چوبی چوبیس کد 1-351
پایه نگهدارنده گوشی موبایل استند تبلت چوبی چوبیس کد 1-351

۵٪

۸,۸۱۰

۸,۳۵۰ تومان

۵٪

۸,۸۱۰

تومان

۵٪

۸,۸۱۰

تومان

۵٪

۸,۸۱۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5090064.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده شارژر موبایل مدل Hng 0229

پایه نگهدارنده شارژر موبایل مدل Hng 0229
پایه نگهدارنده شارژر موبایل مدل Hng 0229

٪

۴,۲۷۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113418519.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات مدل D-909-B

پایه نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات مدل D-909-B
پایه نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات مدل D-909-B

٪

۴۸,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/589612.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه پایه نگهدارنده یونیمات مدل D-909 Tranformer

سه پایه نگهدارنده یونیمات مدل D-909 Tranformer
سه پایه نگهدارنده یونیمات مدل D-909 Tranformer

٪

۴۶,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3652520.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه پایه گوشی موبایل مدل spider

سه پایه گوشی موبایل مدل spider
سه پایه گوشی موبایل مدل spider

٪

۲۶,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1315160.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده آهنربایی مدل ET-EH18 غیر اصل

پایه نگهدارنده آهنربایی مدل ET-EH18 غیر اصل
پایه نگهدارنده آهنربایی مدل ET-EH18 غیر اصل

٪

۱۷,۷۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2776164.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت یونیورسال مدل 270 درجه

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت یونیورسال مدل 270 درجه
پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت یونیورسال مدل 270 درجه

٪

۹,۸۹۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4209500.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هولدر گردنی ارلدام ET-EH34

هولدر گردنی ارلدام ET-EH34
هولدر گردنی ارلدام ET-EH34

٪

۶۷,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119119156.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل کد s1011

پایه نگهدارنده گوشی موبایل کد s1011
پایه نگهدارنده گوشی موبایل کد s1011

٪

۱۳,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/80b337c2c7e6893178d20e49e7659029fecac21d_1601878823.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه پایه نگهدارنده گوشی موبایل ویفینگ مدل WT-3120

سه پایه نگهدارنده گوشی موبایل ویفینگ مدل WT-3120
سه پایه نگهدارنده گوشی موبایل ویفینگ مدل WT-3120

٪

۱۹۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110547920.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه مونوپاد یانتنگ مدل YT-1288 به همراه سه پایه

پایه مونوپاد یانتنگ مدل YT-1288 به همراه سه پایه
پایه مونوپاد یانتنگ مدل YT-1288 به همراه سه پایه

٪

۱۹۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113768463.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل INIU THIS IS ONE

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل INIU THIS IS ONE
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل INIU THIS IS ONE

٪

۲۷,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f5b43fa083861c6f5fd88ab715e1ec97b9945d0a_1594470285.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات مدل D-909 II

پایه نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات مدل D-909 II
پایه نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات مدل D-909 II

٪

۴۶,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/267755.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه مونوپاد یانتنگ مدل YT-1288 به همراه ریموت با قابلیت Zoom

پایه مونوپاد یانتنگ مدل YT-1288 به همراه ریموت با قابلیت Zoom
پایه مونوپاد یانتنگ مدل YT-1288 به همراه ریموت با قابلیت Zoom

٪

۱۳۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fd5a55809c39aaf317ba9acc65bfb0b0e36c60f3_1597050115.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات مدل D-909 II B

پایه نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات مدل D-909 II B
پایه نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات مدل D-909 II B

٪

۴۵,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2415038.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده موبایل و تبلت تا 11 اینچ

پایه نگهدارنده موبایل و تبلت تا 11 اینچ
پایه نگهدارنده موبایل و تبلت تا 11 اینچ

٪

۱۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1351507.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل M-360D

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل M-360D
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل M-360D

٪

۳۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4506784.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل تاپ سوکت 101

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل تاپ سوکت 101
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل تاپ سوکت 101

٪

۱۰,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8b15044bc13fab15a5b66d06b7739c63d9457c32_1605590726.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مگافون کد 001

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مگافون کد 001
پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مگافون کد 001

۲۰٪

۱۶۲,۰۰۰

۱۲۹,۶۰۰ تومان

۲۰٪

۱۶۲,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱۶۲,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۱۶۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/368732.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه پایه نگه دارنده مونوپاد یانتنگ مدل YT-228

سه پایه نگه دارنده مونوپاد یانتنگ مدل YT-228
سه پایه نگه دارنده مونوپاد یانتنگ مدل YT-228

٪

۲۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/643359.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل لوکین مدل Lazy Bracket

پایه نگهدارنده گوشی موبایل لوکین مدل Lazy Bracket
پایه نگهدارنده گوشی موبایل لوکین مدل Lazy Bracket

٪

۶۷,۹۱۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4551785.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه پایه نگهدارنده گوشی و دوربین مدل 330A

سه پایه نگهدارنده گوشی و دوربین مدل 330A
سه پایه نگهدارنده گوشی و دوربین مدل 330A

٪

۲۰۹,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113223790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل M S G - 2582

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل M S G - 2582
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل M S G - 2582

۱۶٪

۱۶,۰۰۰

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۶٪

۱۶,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۱۶,۰۰۰

تومان

۱۶٪

۱۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110526504.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل JXCH

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل JXCH
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل JXCH

٪

۵۰,۸۱۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2316220.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده ژله ای گوشی موبایل مدل fixate

پایه نگهدارنده ژله ای گوشی موبایل مدل fixate
پایه نگهدارنده ژله ای گوشی موبایل مدل fixate

٪

۳۱,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3373957.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده شارژر موبایل مدل Stop charge

پایه نگهدارنده شارژر موبایل مدل Stop charge
پایه نگهدارنده شارژر موبایل مدل Stop charge

٪

۴,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2300225.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل زد موبایل استند مدل ZMS-5P

پایه نگهدارنده گوشی موبایل زد موبایل استند مدل ZMS-5P
پایه نگهدارنده گوشی موبایل زد موبایل استند مدل ZMS-5P

٪

۱۴,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/911845.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل triangle

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل triangle
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل triangle

٪

۲۳,۹۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112574702.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل تسکو مدل THL 1207

پایه نگهدارنده گوشی موبایل تسکو مدل THL 1207
پایه نگهدارنده گوشی موبایل تسکو مدل THL 1207

٪

۱۰۰,۶۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111863826.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده موبایل پاپ سوکت کد 06

پایه نگهدارنده موبایل پاپ سوکت کد 06
پایه نگهدارنده موبایل پاپ سوکت کد 06

٪

۷,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120472606.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل STENTS

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل STENTS
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل STENTS

۲۶٪

۱۴,۶۰۰

۱۰,۸۰۰ تومان

۲۶٪

۱۴,۶۰۰

تومان

۲۶٪

۱۴,۶۰۰

تومان

۲۶٪

۱۴,۶۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/905278.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل M-360 مگنتی

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل M-360 مگنتی
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل M-360 مگنتی

٪

۴۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d46d162303dc49a36b807bf295effadcae130b23_1601886090.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل دی جی آی مدل Osmo Mobile 4

پایه نگهدارنده گوشی موبایل دی جی آی مدل Osmo Mobile 4
پایه نگهدارنده گوشی موبایل دی جی آی مدل Osmo Mobile 4

۵٪

۵,۱۴۵,۰۰۰

۴,۸۸۷,۷۵۰ تومان

۵٪

۵,۱۴۵,۰۰۰

تومان

۵٪

۵,۱۴۵,۰۰۰

تومان

۵٪

۵,۱۴۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120788353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه مونوپاد یانتنگ مدل 1288 به همراه 3 پایه یونومیت

پایه مونوپاد یانتنگ مدل 1288 به همراه 3 پایه یونومیت
پایه مونوپاد یانتنگ مدل 1288 به همراه 3 پایه یونومیت

۱۱٪

۲۲۵,۰۰۰

۲۰۰,۵۰۰ تومان

۱۱٪

۲۲۵,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۲۲۵,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۲۲۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/712366.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سر بند نگهدارنده گوشی موبایل نیو ویژن

سر بند نگهدارنده گوشی موبایل نیو ویژن
سر بند نگهدارنده گوشی موبایل نیو ویژن

٪

۷۹,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/79c1ee4ea9f5443c0a3d74278d504c52ddea26c2_1599046575.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت پلی نیک کد 1331

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت پلی نیک کد 1331
پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت پلی نیک کد 1331

٪

۶,۱۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4934564.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگه دارنده گوشی موبایل مدل Universal Magnetic Code 2

پایه نگه دارنده گوشی موبایل مدل Universal Magnetic Code 2
پایه نگه دارنده گوشی موبایل مدل Universal Magnetic Code 2

٪

۱۸,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8fee4ce3beb4cb33449e7cfb239c4a6f3b38bae9_1594471612.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات کد 02

نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات کد 02
نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات کد 02

٪

۲۱,۳۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119158703.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کد 020

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کد 020
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کد 020

٪

۱۲,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2429691.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل یسیدو مدل C23

پایه نگهدارنده گوشی موبایل یسیدو مدل C23
پایه نگهدارنده گوشی موبایل یسیدو مدل C23

٪

۱۷۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb2f7942bff360ebe5beae83bd04e91946e457fa_1605072496.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه پایه مونوپاد ایفل مدل PL2211

سه پایه مونوپاد ایفل مدل PL2211
سه پایه مونوپاد ایفل مدل PL2211

٪

۴۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3511511.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل 001 بسته 8 عددی

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل 001 بسته 8 عددی
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل 001 بسته 8 عددی

٪

۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/900961.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه پایه نگهدارنده گوشی یانتنگ مدل VCT-5208 به همراه ریموت کنترل

سه پایه نگهدارنده گوشی یانتنگ مدل VCT-5208 به همراه ریموت کنترل
سه پایه نگهدارنده گوشی یانتنگ مدل VCT-5208 به همراه ریموت کنترل

٪

۳۹۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/21287325ec7cada614495e7040cf3945ff6769ef_1613825135.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مدل 001

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مدل 001
پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مدل 001

٪

۵۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5418649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل H2021

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل H2021
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل H2021

۱۱٪

۸,۴۵۰

۷,۵۰۰ تومان

۱۱٪

۸,۴۵۰

تومان

۱۱٪

۸,۴۵۰

تومان

۱۱٪

۸,۴۵۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119701565.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل کد F-1910

پایه نگهدارنده گوشی موبایل کد F-1910
پایه نگهدارنده گوشی موبایل کد F-1910

٪

۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1224964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل Spider

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل Spider
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل Spider

٪

۱۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120173861.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل سومگ مدل SMG-TL

پایه نگهدارنده گوشی موبایل سومگ مدل SMG-TL
پایه نگهدارنده گوشی موبایل سومگ مدل SMG-TL

٪

۴,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112588916.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل باسئوس مدل Xiaochun

پایه نگهدارنده گوشی موبایل باسئوس مدل Xiaochun
پایه نگهدارنده گوشی موبایل باسئوس مدل Xiaochun

٪

۱۵۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/65b37ba481319b96ba9d29356248e682cc32f5e3_1607847905.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه پایه نگهدارنده گوشی موبایل پرووان مدل PHD03

سه پایه نگهدارنده گوشی موبایل پرووان مدل PHD03
سه پایه نگهدارنده گوشی موبایل پرووان مدل PHD03

٪

۳۴۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111923686.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل ارلدام مدل EH-45

پایه نگهدارنده گوشی موبایل ارلدام مدل EH-45
پایه نگهدارنده گوشی موبایل ارلدام مدل EH-45

۱۱٪

۷۷,۰۰۰

۶۸,۵۰۰ تومان

۱۱٪

۷۷,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۷۷,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۷۷,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e394708f900172a50740b43b65d1d46a7eedf05d.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگه دارنده گوشی و وایرلس شارژر موبایل باسئوس مدلWireless Charger Gravity Car Moment

پایه نگه دارنده گوشی و وایرلس شارژر موبایل باسئوس مدلWireless Charger Gravity Car Moment
پایه نگه دارنده گوشی و وایرلس شارژر موبایل باسئوس مدلWireless Charger Gravity Car Moment

٪

۳۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b071d3951a958f385194abe10d0a0e64555027ee_1609912164.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه پایه مونوپاد یانتنگ مدل N2021

سه پایه مونوپاد یانتنگ مدل N2021
سه پایه مونوپاد یانتنگ مدل N2021

٪

۳۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/460766.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل ریمکس مدل RM-C21

پایه نگهدارنده گوشی موبایل ریمکس مدل RM-C21
پایه نگهدارنده گوشی موبایل ریمکس مدل RM-C21

٪

۱۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112250213.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کی اچ کد 9018

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کی اچ کد 9018
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کی اچ کد 9018

٪

۸,۴۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fcc4d9c7ad8868dc74b98ae10987939102dcf52b_1601672863.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل ایتوک مدل i Max

پایه نگهدارنده گوشی موبایل ایتوک مدل i Max
پایه نگهدارنده گوشی موبایل ایتوک مدل i Max

۲۴٪

۵۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰ تومان

۲۴٪

۵۰,۰۰۰

تومان

۲۴٪

۵۰,۰۰۰

تومان

۲۴٪

۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/52da3b4eca33c2fb07dd04c7492ea73b5e2c55d0_1595904066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مورسو مدل حوض فیروزه

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مورسو مدل حوض فیروزه
پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مورسو مدل حوض فیروزه

۳۴٪

۲۲,۰۰۰

۱۴,۵۰۰ تومان

۳۴٪

۲۲,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۲۲,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۲۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113462036.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل راک مدل FLAMPH II

پایه نگهدارنده گوشی موبایل راک مدل FLAMPH II
پایه نگهدارنده گوشی موبایل راک مدل FLAMPH II

۵٪

۳۵۶,۰۰۰

۳۳۸,۰۰۰ تومان

۵٪

۳۵۶,۰۰۰

تومان

۵٪

۳۵۶,۰۰۰

تومان

۵٪

۳۵۶,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dd2f03e02426c59ff5134dfcaef6253926c19831_1607249318.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل یانتنگ مدل Y228

پایه نگهدارنده گوشی موبایل یانتنگ مدل Y228
پایه نگهدارنده گوشی موبایل یانتنگ مدل Y228

٪

۲۹,۰۵۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/004ece9545bd54db7d9927c7c535a8b7959a4dc1_1608923612.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل JG-101

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل JG-101
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل JG-101

٪

۴۹,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112270580.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کی اچ کد 9028

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کی اچ کد 9028
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کی اچ کد 9028

٪

۲۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120715569.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل LS010 مجموعه 8 عددی

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل LS010 مجموعه 8 عددی
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل LS010 مجموعه 8 عددی

۵٪

۹,۵۰۰

۹,۰۲۰ تومان

۵٪

۹,۵۰۰

تومان

۵٪

۹,۵۰۰

تومان

۵٪

۹,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/80f17953797c58a287f8266c857a92254c3a612a_1600514883.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کی اچ مدل 9104

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کی اچ مدل 9104
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کی اچ مدل 9104

٪

۲۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2431730.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مونوپاد شیائومی مدل Mi Selfie Stick Tripod

مونوپاد شیائومی مدل Mi Selfie Stick Tripod
مونوپاد شیائومی مدل Mi Selfie Stick Tripod

٪

۵۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f97c7b541fdd45058bcdfa255c7d481394a5ccf6_1604407920.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت طرح PomPom کد P06

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت طرح PomPom کد P06
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت طرح PomPom کد P06

٪

۱۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2557353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده مغناطیسی موبایل مدل mobile bracket طرح benz غیر اصل

پایه نگهدارنده مغناطیسی موبایل مدل mobile bracket طرح benz غیر اصل
پایه نگهدارنده مغناطیسی موبایل مدل mobile bracket طرح benz غیر اصل

٪

۳۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/56470818a6102feac2b7d0285c36782eb257aa6e_1614775022.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه پایه نگهدارنده گوشی موبایل یانتنگ مدل XH-288

سه پایه نگهدارنده گوشی موبایل یانتنگ مدل XH-288
سه پایه نگهدارنده گوشی موبایل یانتنگ مدل XH-288

٪

۲۶,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3b58aa31016d371470adad0346c78a6ced4a32ec_1601194023.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Faz-na01

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Faz-na01
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Faz-na01

٪

۲۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112179795.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت ایکیا کد 104.579.99

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت ایکیا کد 104.579.99
پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت ایکیا کد 104.579.99

۷٪

۷۵,۰۰۰

۷۰,۰۰۰ تومان

۷٪

۷۵,۰۰۰

تومان

۷٪

۷۵,۰۰۰

تومان

۷٪

۷۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3783332.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مهدی یار مدل باجه تلفن

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مهدی یار مدل باجه تلفن
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مهدی یار مدل باجه تلفن

۱۲٪

۱۷,۰۰۰

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۱۷,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۱۷,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۱۷,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6aa76f00eb1e6d82c012817210cf203a97bea620_1605682762.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاناسون مدل M2

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاناسون مدل M2
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاناسون مدل M2

٪

۱۹۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/909414.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل Lazy

پایه نگهدارنده گوشی موبایل Lazy
پایه نگهدارنده گوشی موبایل Lazy

٪

۵۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b77fa757cec9ec8f6eab74686b69f46e69feb813_1595142140.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل طرح اسپینر مدل bmw20

پایه نگهدارنده گوشی موبایل طرح اسپینر مدل bmw20
پایه نگهدارنده گوشی موبایل طرح اسپینر مدل bmw20

٪

۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1634b700e7213131d5427d5bb8b8c7bcff62e299_1599483785.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه مونوپاد ارلدام مدل ZP16

پایه مونوپاد ارلدام مدل ZP16
پایه مونوپاد ارلدام مدل ZP16

٪

۲۵۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1223076.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه پایه نگهدارنده 120 میلی متری گوشی موبایل

سه پایه نگهدارنده 120 میلی متری گوشی موبایل
سه پایه نگهدارنده 120 میلی متری گوشی موبایل

٪

۳۵,۹۴۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113814262.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه مونوپاد ژیون مدل SMOOTH Q2

پایه مونوپاد ژیون مدل SMOOTH Q2
پایه مونوپاد ژیون مدل SMOOTH Q2

٪

۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112926144.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگه دارنده گوشی موبایل ارلدام کد EH-58

پایه نگه دارنده گوشی موبایل ارلدام کد EH-58
پایه نگه دارنده گوشی موبایل ارلدام کد EH-58

٪

۶۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120610105.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل باسئوس مدل SUYL-XP01

پایه نگهدارنده گوشی موبایل باسئوس مدل SUYL-XP01
پایه نگهدارنده گوشی موبایل باسئوس مدل SUYL-XP01

٪

۱۷۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110180729.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه مونوپاد مدل YT-1288 به همراه ریموت با قابلیت Zoom غیر اصل

پایه مونوپاد مدل YT-1288 به همراه ریموت با قابلیت Zoom غیر اصل
پایه مونوپاد مدل YT-1288 به همراه ریموت با قابلیت Zoom غیر اصل

٪

۱۲۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/45511909a835512161f233a212c554712f633c45_1609930237.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل  Saturn

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل  Saturn
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل  Saturn

۲۹٪

۲۱,۰۰۰

۱۵,۰۰۰ تومان

۲۹٪

۲۱,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۲۱,۰۰۰

تومان

۲۹٪

۲۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8d9610b2c1c741ee2d5c7bdd7538e28f70985adf_1612073761.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Cute Cats

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Cute Cats
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Cute Cats

٪

۱۱,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8179725288924bb4372e6196a469c77fc7d2dde8_1596540472.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده پاپ سوکت ولگا مدل VOL-POP

پایه نگهدارنده پاپ سوکت ولگا مدل VOL-POP
پایه نگهدارنده پاپ سوکت ولگا مدل VOL-POP

۱۶٪

۱۹,۵۰۰

۱۶,۴۰۰ تومان

۱۶٪

۱۹,۵۰۰

تومان

۱۶٪

۱۹,۵۰۰

تومان

۱۶٪

۱۹,۵۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d7d1f566f898c27fd6bc7c3a2d7fce04acb3d5d0_1610664630.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت باسئوس مدل Otaku

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت باسئوس مدل Otaku
پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت باسئوس مدل Otaku

۱۱٪

۴۷۳,۰۰۰

۴۱۹,۹۰۰ تومان

۱۱٪

۴۷۳,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۴۷۳,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۴۷۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3f86ab2bf9ef798b703eeea8eee47436dea00647_1594285310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات کد 202

نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات کد 202
نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات کد 202

٪

۱۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120609524.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل باسئوس مدل SUGENT-NT0S

پایه نگهدارنده گوشی موبایل باسئوس مدل SUGENT-NT0S
پایه نگهدارنده گوشی موبایل باسئوس مدل SUGENT-NT0S

٪

۱۰۹,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ed1964137736172e6885bb5846d5aed34295999a_1597667465.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت آکام مدل APS01911

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت آکام مدل APS01911
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت آکام مدل APS01911

٪

۳۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ee5bebc4daad1b4969d0e46bdb2700e27bc8223_1607082392.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

حلقه نگهدارنده گوشی موبایل مدل BEH123

حلقه نگهدارنده گوشی موبایل مدل BEH123
حلقه نگهدارنده گوشی موبایل مدل BEH123

٪

۱۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb6de40ea1605e522081b934738eaa34bc1b7dbf_1607616015.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل DST-Spider-3

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل DST-Spider-3
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل DST-Spider-3

٪

۳۲,۲۲۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/644394.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی روی فرمان خودرو

پایه نگهدارنده گوشی روی فرمان خودرو
پایه نگهدارنده گوشی روی فرمان خودرو

۷٪

۳۰,۰۰۰

۲۸,۰۰۰ تومان

۷٪

۳۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۳۰,۰۰۰

تومان

۷٪

۳۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/13628c55dff5b5ec967ed3676b89d46f3a646da4_1607943492.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل تسکو مدل THL 1211 به همراه کابل تبدیل USB به microUSB/لایتنینگ تسکو مدل TC A101 طول 1 متر

پایه نگهدارنده گوشی موبایل تسکو مدل THL 1211 به همراه کابل تبدیل USB به microUSB/لایتنینگ تسکو مدل TC A101 طول 1 متر
پایه نگهدارنده گوشی موبایل تسکو مدل THL 1211 به همراه کابل تبدیل USB به microUSB/لایتنینگ تسکو مدل TC A101 طول 1 متر

٪

۱۹۹,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/400450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی برفو مدل Spider Podium

پایه نگهدارنده گوشی برفو مدل Spider Podium
پایه نگهدارنده گوشی برفو مدل Spider Podium

٪

۱۲,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111918467.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل باسئوس مدل SULR

پایه نگهدارنده گوشی موبایل باسئوس مدل SULR
پایه نگهدارنده گوشی موبایل باسئوس مدل SULR

٪

۳۹۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9415f43cb82089fd818df15d7ba3d9d0e90c0a71_1602057176.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات مدل D 909

پایه نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات مدل D 909
پایه نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات مدل D 909

۱۲٪

۴۹,۰۰۰

۴۳,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۴۹,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۴۹,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۴۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121951251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه مونوپاد باسئوس مدل sudyzp-d1

پایه مونوپاد باسئوس مدل sudyzp-d1
پایه مونوپاد باسئوس مدل sudyzp-d1

٪

۵۷۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112759362.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مدل ST01

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مدل ST01
پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مدل ST01

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/19209eec016592da398ca2d7bd853913538f2633_1603901446.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی  موبایل کامیکا مدل CVM-VM10-K4 به همراه میکروفون

پایه نگهدارنده گوشی  موبایل کامیکا مدل CVM-VM10-K4 به همراه میکروفون
پایه نگهدارنده گوشی  موبایل کامیکا مدل CVM-VM10-K4 به همراه میکروفون

٪

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d270511ac66182a7547206cf59258f034f2865ea_1606123281.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مدل Milan

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مدل Milan
پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مدل Milan

۳۳٪

۱۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰ تومان

۳۳٪

۱۵,۰۰۰

تومان

۳۳٪

۱۵,۰۰۰

تومان

۳۳٪

۱۵,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5366115.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه مونوپاد شیائومی مدل XMZPG04YM

پایه مونوپاد شیائومی مدل XMZPG04YM
پایه مونوپاد شیائومی مدل XMZPG04YM

٪

۳۹۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119949938.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت آبتین طرح لبخند مدل 2P01

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت آبتین طرح لبخند مدل 2P01
پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت آبتین طرح لبخند مدل 2P01

٪

۶,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a280af0e4d4104e4c7e6b6ac50d388289e2fba89_1612073515.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Smile

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Smile
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Smile

۴۳٪

۳۲,۹۰۰

۱۸,۹۰۰ تومان

۴۳٪

۳۲,۹۰۰

تومان

۴۳٪

۳۲,۹۰۰

تومان

۴۳٪

۳۲,۹۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/630295b584a23ad624251358fe08edb98b2bff83_1609445499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدلGalaxy

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدلGalaxy
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدلGalaxy

۳۰٪

۲۲,۰۰۰

۱۵,۵۰۰ تومان

۳۰٪

۲۲,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۲۲,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۲۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5169395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل TEMIZ

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل TEMIZ
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل TEMIZ

٪

۶,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112596684.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل تسکو مدل THL 1203

پایه نگهدارنده گوشی موبایل تسکو مدل THL 1203
پایه نگهدارنده گوشی موبایل تسکو مدل THL 1203

٪

۱۰۳,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ab5240f001bcfa8e9a1ba900c50b6493d92d4e0b_1607463214.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نگهدارنده گوشی موبایل مدل 250

نگهدارنده گوشی موبایل مدل 250
نگهدارنده گوشی موبایل مدل 250

٪

۲۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/acf83c35e32c0407310e91e913311781ecc1663a_1601193531.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Pa215

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Pa215
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Pa215

۴۰٪

۱۹,۹۰۰

۱۱,۹۰۰ تومان

۴۰٪

۱۹,۹۰۰

تومان

۴۰٪

۱۹,۹۰۰

تومان

۴۰٪

۱۹,۹۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119416638.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه مونوپاد باسئوس مدل SUDYZP-E01

پایه مونوپاد باسئوس مدل SUDYZP-E01
پایه مونوپاد باسئوس مدل SUDYZP-E01

٪

۳۴۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/860603.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگه دارنده موبایل مدل Mount Holder

پایه نگه دارنده موبایل مدل Mount Holder
پایه نگه دارنده موبایل مدل Mount Holder

٪

۳۶,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/936c36425d170b22f56015fc9ca2ee7ee8a5e085_1606045797.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مدل ERGO WMH001

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مدل ERGO WMH001
پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مدل ERGO WMH001

٪

۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113930301.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محافظ کابل مدل CRO2 به همراه پایه نگهدارنده پاپ سوکت مدل g1381 مجموعه 2عددی

محافظ کابل مدل CRO2 به همراه پایه نگهدارنده پاپ سوکت مدل g1381 مجموعه 2عددی
محافظ کابل مدل CRO2 به همراه پایه نگهدارنده پاپ سوکت مدل g1381 مجموعه 2عددی

۶۰٪

۵۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰ تومان

۶۰٪

۵۰,۰۰۰

تومان

۶۰٪

۵۰,۰۰۰

تومان

۶۰٪

۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4198189.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل YESIDO مدل C2

پایه نگهدارنده گوشی موبایل YESIDO مدل C2
پایه نگهدارنده گوشی موبایل YESIDO مدل C2

٪

۱۳۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/152777.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده تبلت آی-لایف مدل Universal

پایه نگهدارنده تبلت آی-لایف مدل Universal
پایه نگهدارنده تبلت آی-لایف مدل Universal

٪

۲۲۵,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5a3ada703dcd244b7cef045b02d9cef3b5bcf515_1611593358.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده و شارژر بی سیم گوشی موبایل مدل M6

پایه نگهدارنده و شارژر بی سیم گوشی موبایل مدل M6
پایه نگهدارنده و شارژر بی سیم گوشی موبایل مدل M6

۳۹٪

۵۰۰,۰۰۰

۳۰۵,۰۰۰ تومان

۳۹٪

۵۰۰,۰۰۰

تومان

۳۹٪

۵۰۰,۰۰۰

تومان

۳۹٪

۵۰۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121822011.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل تسکو مدل THL 1211

پایه نگهدارنده گوشی موبایل تسکو مدل THL 1211
پایه نگهدارنده گوشی موبایل تسکو مدل THL 1211

٪

۱۳۴,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2424af2ebe5f43d0bd270591863532b0f69e7b79_1600494923.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل 3110 II

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل 3110 II
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل 3110 II

٪

۱۳۹,۱۱۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1e3722b6b46aaae693062763a20721169d5b4fe0_1600891895.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل اسپایدر

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل اسپایدر
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل اسپایدر

٪

۱۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f271c0512371b748b0f724140c1084aa351168b7_1608821499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات مدل BTX103

پایه نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات مدل BTX103
پایه نگهدارنده گوشی موبایل یونیمات مدل BTX103

٪

۱۹,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110732877.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه پایه نگهدارنده مدل YT228 غیر اصل

سه پایه نگهدارنده مدل YT228 غیر اصل
سه پایه نگهدارنده مدل YT228 غیر اصل

٪

۳۷,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ccadfe206661baa3a5df80f744a5f534dce6a921_1605630335.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل h90

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل h90
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل h90

٪

۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114059094.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل L1000D طرح Xiaomi

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل L1000D طرح Xiaomi
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل L1000D طرح Xiaomi

۵۱٪

۱۲۰,۰۰۰

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۱٪

۱۲۰,۰۰۰

تومان

۵۱٪

۱۲۰,۰۰۰

تومان

۵۱٪

۱۲۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2f7f31f8865d2d8de5c3ef770ea386c4192f32f6_1613549332.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سه پایه نگه دارنده گوشی موبایل میکرون مدل D909

سه پایه نگه دارنده گوشی موبایل میکرون مدل D909
سه پایه نگه دارنده گوشی موبایل میکرون مدل D909

٪

۵۵,۴۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/51a9e72d886ef01fbde4f2a1276197aba6cd9254_1615221244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت اوکی استند مدل ژله ای

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت اوکی استند مدل ژله ای
پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت اوکی استند مدل ژله ای

۱۲٪

۱۷,۰۰۰

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۲٪

۱۷,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۱۷,۰۰۰

تومان

۱۲٪

۱۷,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114918643.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل یو داریو مدل WS-325

پایه نگهدارنده گوشی موبایل یو داریو مدل WS-325
پایه نگهدارنده گوشی موبایل یو داریو مدل WS-325

٪

۲۲,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2194718.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مونوپاد مدل Selfie Stick 3

مونوپاد مدل Selfie Stick 3
مونوپاد مدل Selfie Stick 3

٪

۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/33ad0060f9f5ad0a545f2ae901ccb6fd1ac55734_1601487723.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نگهدارنده گوشی  موبایل جهان الکتریک مدل ho20

نگهدارنده گوشی  موبایل جهان الکتریک مدل ho20
نگهدارنده گوشی  موبایل جهان الکتریک مدل ho20

٪

۸,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cde6a0bfbb1b731d09da833ccdbdf20c2517664e_1601299336.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل F-Azagol

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل F-Azagol
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل F-Azagol

٪

۱۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97bed8c36d665eb997cf1311d20bfbb8f0d3d58f_1611939834.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نگهدارنده گوشی موبایل مدل F-12

نگهدارنده گوشی موبایل مدل F-12
نگهدارنده گوشی موبایل مدل F-12

٪

۸,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7b3500b370768b0dca276f9424698c7ce9e7a6f5_1609351260.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مدل sa50

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مدل sa50
پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مدل sa50

٪

۷,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3836369.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نگهدارنده موبایل مخصوص ماشین و نگهدارنده موبایل و تبلت پایه کوتاه IDW مدل Mount S Tripod Mobile Holder

نگهدارنده موبایل مخصوص ماشین و نگهدارنده موبایل و تبلت پایه کوتاه IDW مدل Mount S Tripod Mobile Holder
نگهدارنده موبایل مخصوص ماشین و نگهدارنده موبایل و تبلت پایه کوتاه IDW مدل Mount S Tripod Mobile Holder

٪

۱۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5173885.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل ET-EH19

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل ET-EH19
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل ET-EH19

٪

۱۷,۶۶۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c7c103c7dc3a46f69a169e7a867bfbb8fe9c8a84_1604934968.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نگهدارنده گوشی موبایل ایتوک مدل Folding - E.2.B

نگهدارنده گوشی موبایل ایتوک مدل Folding - E.2.B
نگهدارنده گوشی موبایل ایتوک مدل Folding - E.2.B

۴۲٪

۲۴,۰۰۰

۱۴,۰۰۰ تومان

۴۲٪

۲۴,۰۰۰

تومان

۴۲٪

۲۴,۰۰۰

تومان

۴۲٪

۲۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4164726.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نگهدارنده گردنی گوشی و تبلت مدل LR01

نگهدارنده گردنی گوشی و تبلت مدل LR01
نگهدارنده گردنی گوشی و تبلت مدل LR01

٪

۶۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1203bf845b8e3dd9932f08cba3e86eff6e5a2f8b_1609930782.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل  Roses

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل  Roses
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل  Roses

۳۴٪

۲۱,۰۰۰

۱۳,۹۰۰ تومان

۳۴٪

۲۱,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۲۱,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۲۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a5b105c4b4d8e9f851ad2880ba23f03183c072b9_1609928893.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Simpsons

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Simpsons
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Simpsons

۳۱٪

۲۳,۰۰۰

۱۵,۹۰۰ تومان

۳۱٪

۲۳,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۲۳,۰۰۰

تومان

۳۱٪

۲۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112246188.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کی اچ کد 9030

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کی اچ کد 9030
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کی اچ کد 9030

٪

۱۹,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5a67d47f86fbb33f3537871e95f58cddc98ea40a_1607928444.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل 0909

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل 0909
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل 0909

٪

۱۸,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d88c4bf45a83c1cf9271453782a5575b44643794_1601039622.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نگهدارنده گوشی موبایل طرح چهره با عینک دودی کد 017

نگهدارنده گوشی موبایل طرح چهره با عینک دودی کد 017
نگهدارنده گوشی موبایل طرح چهره با عینک دودی کد 017

٪

۱۴,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/174a54aae27c721f2ce5f13fa9d57367aa6261a2_1607270249.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل  مدل ST2

پایه نگهدارنده گوشی موبایل  مدل ST2
پایه نگهدارنده گوشی موبایل  مدل ST2

٪

۶۹,۹۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1ed5b70c80117bf999e54ddefe405b0a2f39fa0f_1608029073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Unicorn- panda

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Unicorn- panda
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Unicorn- panda

۱۷٪

۱۴,۰۰۰

۱۱,۶۰۰ تومان

۱۷٪

۱۴,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۴,۰۰۰

تومان

۱۷٪

۱۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d7904500dc3ed666ae3782ef06f7920ce14fb96b_1603783492.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل st1

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل st1
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل st1

٪

۱۹۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c30206ccc599593b39010cf5624372fc6e5a83b7_1612072240.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Rabbit

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Rabbit
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Rabbit

٪

۱۴,۲۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a77cdb9d42b5614f1bd65db555b93b955cc19bd8_1608025131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل panasun m2

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل panasun m2
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل panasun m2

٪

۱۸۹,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f069b1c0f635329694c3a207d7f43cf90b5489db_1607328313.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه مونوپاد باسئوس مدل SUDYZP-D1

پایه مونوپاد باسئوس مدل SUDYZP-D1
پایه مونوپاد باسئوس مدل SUDYZP-D1

٪

۶۰۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/350a18fa097ad1ccdc55ca43be00a31421c3324a_1609929950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Blue Sand

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Blue Sand
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Blue Sand

۴۲٪

۲۴,۰۰۰

۱۴,۰۰۰ تومان

۴۲٪

۲۴,۰۰۰

تومان

۴۲٪

۲۴,۰۰۰

تومان

۴۲٪

۲۴,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/07e23bfc12574d606f7b8716eeb07b2524df4c35_1609928478.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Rose-B-P

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Rose-B-P
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Rose-B-P

۳۸٪

۲۹,۰۰۰

۱۷,۹۰۰ تومان

۳۸٪

۲۹,۰۰۰

تومان

۳۸٪

۲۹,۰۰۰

تومان

۳۸٪

۲۹,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e8de3f6d4ebf4c05c28410c1090a1b08f6ad54d3_1599628335.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل Hr CXP-005

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل Hr CXP-005
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل Hr CXP-005

٪

۴۳,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2441318.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل براکت مدل KIA غیر اصل

پایه نگهدارنده گوشی موبایل براکت مدل KIA غیر اصل
پایه نگهدارنده گوشی موبایل براکت مدل KIA غیر اصل

٪

۳۴,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/63db7b7908a4b73ea86fc406a3314e8d9a3697a5_1611729272.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل YT-228

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل YT-228
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل YT-228

٪

۲۷,۹۷۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112246136.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کی اچ کد 9032

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کی اچ کد 9032
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کی اچ کد 9032

٪

۲۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/54114ffad470077ba45dd086c296f3118c338e12_1597858343.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل طرح سبیل مدل seb20

پایه نگهدارنده گوشی موبایل طرح سبیل مدل seb20
پایه نگهدارنده گوشی موبایل طرح سبیل مدل seb20

۱۳٪

۶,۲۰۰

۵,۴۰۰ تومان

۱۳٪

۶,۲۰۰

تومان

۱۳٪

۶,۲۰۰

تومان

۱۳٪

۶,۲۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112459621.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کد 131

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کد 131
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت کد 131

۳۲٪

۲۲,۰۰۰

۱۴,۹۰۰ تومان

۳۲٪

۲۲,۰۰۰

تومان

۳۲٪

۲۲,۰۰۰

تومان

۳۲٪

۲۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1fb12036dac43e326bb92ba5525c75cfcf30523d_1609924942.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Rd- toung

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Rd- toung
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Rd- toung

٪

۲۰,۵۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ebdd7b28ce545a6b83b60e7abed695db0df2d887_1601376315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت ولگا مدل VOL-TAB

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت ولگا مدل VOL-TAB
پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت ولگا مدل VOL-TAB

۴۵٪

۴۰,۰۰۰

۲۲,۰۰۰ تومان

۴۵٪

۴۰,۰۰۰

تومان

۴۵٪

۴۰,۰۰۰

تومان

۴۵٪

۴۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2587f7d79b3ddd9445ed4799a465088e824cfc62_1608097088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Bla-Heart

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Bla-Heart
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل Bla-Heart

۳۵٪

۲۳,۰۰۰

۱۵,۰۰۰ تومان

۳۵٪

۲۳,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۲۳,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۲۳,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4272779.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده موبایل 3 حالته مدل تاپ سوکت

پایه نگهدارنده موبایل 3 حالته مدل تاپ سوکت
پایه نگهدارنده موبایل 3 حالته مدل تاپ سوکت

٪

۱۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6ebc7ec11f243e11ce3342a20af3cc8df57130fd_1605631541.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل h100

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل h100
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل h100

۲۶٪

۲۱,۰۰۰

۱۵,۵۰۰ تومان

۲۶٪

۲۱,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۲۱,۰۰۰

تومان

۲۶٪

۲۱,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119851833.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مدل RPH0995

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مدل RPH0995
پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت مدل RPH0995

٪

۴۶۹,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3837632.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مونوپاد و نگهدارنده موبایل مخصوص دوچرخه IDW مدل Super Mount S Q Stand

مونوپاد و نگهدارنده موبایل مخصوص دوچرخه IDW مدل Super Mount S Q Stand
مونوپاد و نگهدارنده موبایل مخصوص دوچرخه IDW مدل Super Mount S Q Stand

٪

۱۵۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1241220.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه مونوپاد ویفنگ مدل W1003

پایه مونوپاد ویفنگ مدل W1003
پایه مونوپاد ویفنگ مدل W1003

۱۱٪

۲۷۰,۰۰۰

۲۳۹,۰۰۰ تومان

۱۱٪

۲۷۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۲۷۰,۰۰۰

تومان

۱۱٪

۲۷۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e8288e5dae8ee1ead001cccddcb181d515e80d07_1605330949.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت لیچیرز مدل LC - 345

پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت لیچیرز مدل LC - 345
پایه نگهدارنده گوشی موبایل و تبلت لیچیرز مدل LC - 345

۳۸٪

۴۸۰,۰۰۰

۲۹۹,۰۰۰ تومان

۳۸٪

۴۸۰,۰۰۰

تومان

۳۸٪

۴۸۰,۰۰۰

تومان

۳۸٪

۴۸۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4c6f0ab8a7c055d2357ad404831624e738999540_1608026918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل SG-P

پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل SG-P
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پاپ سوکت مدل SG-P

۳۴٪

۲۲,۰۰۰

۱۴,۵۰۰ تومان

۳۴٪

۲۲,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۲۲,۰۰۰

تومان

۳۴٪

۲۲,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e4d1d0893bd5dd966edf50a178450eefcf0b7b36_1600767901.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل ABR805-A

پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل ABR805-A
پایه نگهدارنده گوشی موبایل مدل ABR805-A

٪

۳۴۰,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن