زیورآلات نقره مردانه قابل استفاده برای آقایان به 3 دلیل مهم

زیورآلات دیگر محدود به دنیای مد زنان نمی شوند و استفاده از زیورآلات مردانه نیز در میان مردان در قرن حاضر بسیار گسترش و محبوبیت پیدا کرده است.

اگر از آن دسته از آقایانی هستید که مطابق مد روز لباس می پوشید و در واقع شیک و خوش پوش هستید مطمئنا از زیورآلات مردانه هم استفاده می کنید.

3 دلیل  استقبال امروزی از نقره جات:

ثبات رنگ زیورآلات نقره نسبت به بدلیجات

کیفیت و ماندگاری بیشتر نسبت به بدلیجات

 و قیمت بسیار مناسب نسبت به طلا

سبب شده تا امروزه استقبال بیشتری از نقره جات و همچنین میتوانند انتخاب درست تری باشند.

شما می توانید از حلقه  نقره لوکس در استایل های رسمی و یا معمولی استفاده کنید. 

در چی بگیرم با این مدل و دسته ها همراه ما باشید.

دستبند نقره مردانه – زنجیر نقره مردانه – ست زیورآلات نقره مردانه – گردنبند نقره مردانه – آویز نقره مردانه – انگشتر نقره مردانه – دکمه سر دست نقره مردانه – گیره کروات نقره مردانه – ست آویز نقره زنانه و مردانه – ست دستبند نقره زنانه و مردانه – ست انگشتر نقره زنانه و مردانه

در ادامه با معرفی این دسته از محصولات با چی بگیرم همراه باشید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7e7619b755e5d048dc2374df778dedce58ed7626_1610802546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه مدل VA6204

انگشتر نقره مردانه مدل VA6204
انگشتر نقره مردانه مدل VA6204

٪

تومان

٪

۱۹۹,۹۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c05fb038cc84f31678f44766f913086a8b83a9c_1610228302.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه زیورآلات ملک زاده مدل سردار سلیمانی

انگشتر نقره مردانه زیورآلات ملک زاده مدل سردار سلیمانی
انگشتر نقره مردانه زیورآلات ملک زاده مدل سردار سلیمانی

۳۵٪

۱,۸۰۰,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۱,۸۰۰,۰۰۰

۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113008642.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه کد R14

انگشتر نقره مردانه کد R14
انگشتر نقره مردانه کد R14

٪

تومان

٪

۱۳۸,۸۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eec3e7feb2503fcfdbe9f094e6b261d8e08fb852_1607152615.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_633

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_633
انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_633

۲۰٪

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8dab93706a144eafe0977ca9c856158261aa0a04_1595835749.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_263

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_263
انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_263

۳۰٪

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e7750297b55de658466ad7d9c226ad7bdb61a883_1604807916.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه کد ka06

انگشتر نقره مردانه کد ka06
انگشتر نقره مردانه کد ka06

٪

تومان

٪

۱۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c022bd5f69aca5a5c83b5a3c41fcdc5aeb224268_1617948698.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه زیورآلات ملک زاده مدل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

انگشتر نقره مردانه زیورآلات ملک زاده مدل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
انگشتر نقره مردانه زیورآلات ملک زاده مدل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

۳۵٪

۱,۸۰۰,۰۰۰

تومان

۳۵٪

۱,۸۰۰,۰۰۰

۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b7cfc1a8582a58c23e58774162a9ec3cfbea0232_1607157354.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_635

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_635
انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_635

۲۰٪

۴۳,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۲۰٪

۴۳,۵۰۰,۰۰۰

۳۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2c704235d7d1fd77a575e9042ce1b1f9c7360816_1617259202.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه زیورآلات ملک زاده مدل سردار سلیمانی

انگشتر نقره مردانه زیورآلات ملک زاده مدل سردار سلیمانی
انگشتر نقره مردانه زیورآلات ملک زاده مدل سردار سلیمانی

٪

تومان

٪

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f0b6d8bfb4463132fe6034d708af2876d45738c8_1603798376.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه مدل PF56

انگشتر نقره مردانه مدل PF56
انگشتر نقره مردانه مدل PF56

۱۱٪

۱۶۵,۵۴۰

تومان

۱۱٪

۱۶۵,۵۴۰

۱۴۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ba7c3c65b88404e65db82be737bcff05df2df04f_1601966509.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_333

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_333
انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_333

٪

تومان

٪

۱۱۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a1394f3aeed155a1f4f3d8a334ba10fb5e614487_1612191108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_952

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_952
انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_952

۳۰٪

۱,۱۸۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۱۸۰,۰۰۰

۸۲۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e5d81864dee52ecb0f742585448a8005084b7a50_1603211924.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_380

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_380
انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_380

۳۰٪

۳۴۵,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۳۴۵,۰۰۰

۲۴۱,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/990dd5271fcebaff41e0efd9a90f5765f3fddcd0_1604163469.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM-424

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM-424
انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM-424

۳۰٪

۵۳۶,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۵۳۶,۰۰۰

۳۷۵,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120245587.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_048

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_048
انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_048

٪

تومان

٪

۱۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6f437675e612f91799565f7ee681c0cff9473565_1595836946.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_267

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_267
انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_267

٪

تومان

٪

۱۸۲,۹۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/afc8b9e2c3d3532eca9871806bcae41bbbea9f70_1603824895.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه مدل VA5421

انگشتر نقره مردانه مدل VA5421
انگشتر نقره مردانه مدل VA5421

٪

تومان

٪

۱۴۴,۳۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/28b02e57179ecf2951df85c00b1815a64c2e81d2_1615322099.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه مدل شیاری کد PA152

انگشتر نقره مردانه مدل شیاری کد PA152
انگشتر نقره مردانه مدل شیاری کد PA152

٪

تومان

٪

۸۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/84a7d30e4aeeedbbcb63068f54dd85bd8e3ca189_1615326298.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه مدل چنگ کد PA158

انگشتر نقره مردانه مدل چنگ کد PA158
انگشتر نقره مردانه مدل چنگ کد PA158

٪

تومان

٪

۷۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7d7f7ad6aa413e09e8246f868fc0755950178a1a_1617791399.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه مدل فیلی کد sharaf01

انگشتر نقره مردانه مدل فیلی کد sharaf01
انگشتر نقره مردانه مدل فیلی کد sharaf01

٪

تومان

٪

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3fab8c6ccc42b1f4e0dba9065d648d2aff339281_1618508154.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه مدل sd-j

انگشتر نقره مردانه مدل sd-j
انگشتر نقره مردانه مدل sd-j

٪

تومان

٪

۵۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/49e200b3bb70587f690cb5bbd4add3d9028ade81_1605716601.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_563

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_563
انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_563

۳۰٪

۱,۲۱۶,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۲۱۶,۰۰۰

۸۵۱,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2e081ced34106ca0027ca6e288107fa2c3cc6bfa_1609143802.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_730

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_730
انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_730

۳۰٪

۹۹۶,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۹۹۶,۰۰۰

۶۹۷,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e8d58e6774e64dc84f2e8e9bb74bc38c466df42_1617856922.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_1136

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_1136
انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_1136

۳۰٪

۱,۹۲۷,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۹۲۷,۰۰۰

۱,۳۴۸,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dbc3cc8f3086e78deb7097894657764b76ddbfbe_1613403249.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_999

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_999
انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_999

۴۵٪

۳,۲۸۵,۰۰۰

تومان

۴۵٪

۳,۲۸۵,۰۰۰

۱,۸۰۶,۷۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3709bb4397d4ad6fc99cd5b45e98c0364b20213b_1617515615.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_1090

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_1090
انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_1090

۳۰٪

۱,۰۸۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۰۸۰,۰۰۰

۷۵۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/23df28ff8d48449302b1809f584e10a91760e3da_1609166386.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_746

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_746
انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_746

۳۰٪

۸۲۳,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۸۲۳,۰۰۰

۵۷۶,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1a8770dcc27292ea4e623f5680b59f3912d19ad5_1612947009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_975

انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_975
انگشتر نقره مردانه بازرگانی میلادی کد AM_975

۳۰٪

۱,۶۵۰,۰۰۰

تومان

۳۰٪

۱,۶۵۰,۰۰۰

۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8ffc42dd97f69892fd6c3a28629df33dae59816d_1613145793.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

انگشتر نقره مردانه مدل اشکی کد PA138

انگشتر نقره مردانه مدل اشکی کد PA138
انگشتر نقره مردانه مدل اشکی کد PA138

٪

تومان

٪

۳۲۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن